Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata?

Õppe eesmärk: Avardada haridusasutuste töötajate silmaringi, seoses uimastitega ja nende kuritarvitamisega. Et töötajad saaksid hakkama olukorras, kus ilmneb, et laps/noor tarvitab uimasteid.

“Noored näevad enda ümber erinevate sõltuvusainete tarvitamist. Nad näevad täiskasvanuid ja noori, kes suitsetavad, joovad alkoholi või tarvitavad isegi narkootikume. Nii võib noortes tekkida arvamus, et uimastite tarvitamine on normaalne elu osa. Noored võivad alustada narkootikumide proovimisega, kuna need on kohati hõlpsasti kättesaadavad ja nad näevad, et paljud täiskasvanud ja nende sõbrad tarvitavad neid.

On tõsi, et eakaaslaste, vanemate õdede ja vendade ning ka lapsevanemate endi uimastite tarvitamine mõjub noortele negatiivselt ja sellega suureneb oht, et ka ise alustatakse uimastite tarvitamist. Samamoodi on nn eeldatud uimastitarvitamise sotsiaalsed normid üheks oluliseks riskifaktoriks tarvitamisega alustamisel, kus teatud grupi käitumist üldistatakse ühiskonnale laiemalt ja normaliseeritakse seda.

Kuigi võib tunduda, et kõik peavad narkootikumide tarvitamist normaalseks ja enamus on neid ka proovinud, siis see pole tegelikult tõsi. Valdav enamus täiskasvanuid ja noori ei pea narkootikumide tarvitamist normaalseks. Uuringu põhjal on 85% Eesti noortest ise arvanud, et kanepi tarvitamine alla 18-aastasetele ei tohi olla lubatud. Narkootikume tarvitab Eestis vähemus, mitte enamus – ligi 80% elanikkonnast ei ole mitte kunagi elus mitte ühtegi narkootikumi proovinud.” Tekst võetud narko.ee Miks narkootikume proovitakse

Sihtrühm: õpetajad, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, huvijuhid ja teised huvilised

Koolitusel saab vastused järgnevatele küsimustele:

 • Mis on mõnuained, mis on narkootikumid?
 • Millist mõju avaldavad narkootikumid füüsisele, psüühikale?
 • Kuidas ära tunda narkojoovet?
 • Kuidas käituda mõnuaineid tarvitanud isikuga?
 • Kes saab mind aidata? Kelle poole peaks edasiste sammude puhul pöörduma?

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • omab üldteadmisi narkootikumidest-mõnuainetest
 • omab teadmisi, mis ained organismile (füüsisele, psüühikale) mõju avaldavad
 • oskab ära tunda narkojoovet
 • teab, missugused mõnuained on enam levinud
 • teab, kuidas peaks käituma inimene, kes tuvastab mõnuaineid tarbinud isiku
 • teab, kelle või mis asutuse poole peaks pöörduma probleemi selgumisel?

Õppemeetodid: Loeng, videod, arutelu, praktilised ülesanded

Koolituse lõpuks väljastatakse Tõend koolituse läbimise kohta.

Koolitaja:
Greete Org
 on oma ala spetsialist, kes omab pikka töökogemust antud valdkonnas. On osalenud valdkonna erinevatel koolitustel nii Eestis kui Euroopas. Omab isiklikku kogemust ja kokkupuudet uimastitega.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata?

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.