Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Uue töötaja juhendamine ja sisseelamise toetamine töökohal

Eesmärgiks on omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused sisseelamisprogrammi koostamiseks, selle vajalikkusest ning kasutegurist nii uuele töötajale kui ka organisatsioonile.

Uue töötaja liitumine organisatsiooniga on enamasti oodatud sündmuseks. Kui aja- ja ressursimahukas värbamisprotsess seljataga, oodatakse uuelt töötajalt kiiret kohanemist, sest harilikult on sellega seotud mõne võtmerolli täitmine, äraoleva töötaja asendamine, töökoormuse leevendamine ja ettevõtte laienemine. See, kas selllest saab osapooltele meeldiv kohanemisprotsess või probleemne väljakutse, sõltub nii tema otsesest juhist, tiimist, organisatsioonist, aga loomulikult ka töötajast endast. Alus usaldusliku suhte ja pühendumuse tekkimisele pannakse sisseelamise esimeste kuude jooksul, sest töötaja liitub organisatsiooniga enamasti suurte ootustega. Katseaja tulemused on suuresti seotud sellest kuivõrd sisukalt ja tõhusalt on korraldatud ettevõttepõhiste teadmiste edasiandmine ja oskuste õpetamine. Uue töötaja katseajale hinnangut andes on õige koht oma ettevõtte sisseelamise protsessile hinnangu andmiseks.

Sihtgrupp:
Tipp-, keskastme- ja esmatasandi juhid, personalijuhid, personalispetsialistid, juhtivad spetsialistid jt, kes vastutavad uue töötaja juhendamise ja sisseelamise eest.

Programm:

 • 9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00-11.30 Sisseelamisprogrammi vajalikkus ja selle mõju organisatsioonile ja uuele töötajale
  • Mida pidada silmas sisseelamisprotsessi välja töötades ja kuidas seda tõhusalt korraldada?
  • Millest koosneb tõhus sisseelamisprotsess ja kes on selle elluviijad?
  • Millised on sisseelamisprotsessi erinevad meetodid, tehnikad ja võimalused?
  • Sisemise rotatsiooni korras ametit muutvate töötajate sisseelamise toetamine
  • Kas ja kuidas hinnata sisseelamise tõhusat teostamist? Kas ja millised mõõdikud võiksid olla abiks?
 • 11.30-11.45 Kohvipaus
 • 11.45-13.15 Kuidas korraldada juhendamisprotsessi ettevõttes?
  • Kes on edukad juhendajad ja milline on nende roll sisseelamises?
  • Töökohapõhised väljaõppeprogrammid ja juhendamine
  • Kuidas ja mil moel kasutada uue töötaja sisseelamise või sisemise rotatsiooni korral juhendamist, mentorlust ja coachingut?
 • 13.15-14.00 Lõuna
 • 14.00-16.15 Kuidas tagasisidestada ja tulemusi hinnata?
  • Tagasiside võimalused sisseelamisprogrammis. Milliseid tagasiside meetodeid kasutada?
  • Millist tagasisidet vajavad töötajad ja kuidas luua ettevõttes tagasisidestamise kultuur?
  • Tagasiside roll tulemusjuhtimises

Meetodid: loeng, arutelu, praktilised ülesanded, rühmatöö.

Koolitaja: 
Ülle Matt on Swedbank Eesti personalidirektor alates aprillist 2015. Personalitöö on kutsumuseks ja seda vaimustavat kutsumust järgides on tema huvitavad tööaastad olnud seotud Ericsson Eesti, Elcoteq Tallinna ja Stora Enso Baltikumi personalijuhtimisega. Personalitöö juurde tõi teda aga sekretäritöö Paikuse Saeveski AS-s. Ülle on elukestva õppe usku ja tema enesetäiendused on olnud seotud juhtimise, organisatsioonikäitumise, suhtekorralduse ning tippjuhtide coachingu ja karjääri coachinguga.

Lisainfo:
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Uue töötaja juhendamine ja sisseelamise toetamine töökohal