Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Üürileping

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, krediidiasutused, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, äriühingute osanikud/ aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest jpt teemaga seotud isikud.

Sihtgrupp:
juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, krediidiasutused, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, äriühingute osanikud/ aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest jpt teemaga seotud isikud.

Programm ja ajakava:

 • 9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine
 • 10.00-15.45
  • Üürilepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus
   • Lepinguliste kohustuste süstemaatika, VÕS-i üld- ja eriosa tähendus
   • Üürileandja põhi- ning kõrvalkohustused
   • Üürniku põhi- ning kõrvalkohustused
   • Eluruumi, äriruumi ja kinnisasja üürilepingu erisätted
   • Lepingueelsed kohustused (sh lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevate kohustuste sisu ja ulatus). Rikkumise tagajärjed ning seos lepinguliste õiguskatisevahenditega
  • Üürilepingu sõlmimine, vaidluste ennetamine ja planeerimine
   • Töövõtulepinguga seotud vaidluse ennetamise peamised abinõud
   • Töövõtulepingust tuleneva vaidluse edukas planeerimine alates konflikti ilmnemisest
  • Üürileandja kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
   • Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents
    • Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded.
   • Kohustuste rikkumise liigid
    • Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine
    • Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine
    • Kõrvalkohustuste rikkumine
   • Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine
    • Mõiste
    • Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed
   • Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine
    • Mõiste
    • Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed
   • Kõrvalkohustuste rikkumine
    • Mõiste
    • Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed
   • Nõuete aegumise erisused
  • Üürniku kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
   • Kohustuste rikkumise liigid
    • Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine
    • Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine
   • Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine
    • Mõiste
    • Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed
    • Üürileandja tagatised
   • Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine
    • Mõiste
    • Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed
    • Üürileandja tagatised
   • Nõuete aegumise erisused
  • Küsimusi-vastuseid
 • 11.30-11.45 kohvipaus;
 • 13.15-14.15 lõunavaheaeg

Koolitaja:
Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat. Ühinguõiguse revisjoni töörühma juht

PhD Arsi Pavelts, Advokaadibüroo Nove partner, vandedvokaat

Lisainfo:
Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Üürileping