Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Uuringute riigihangete praktiline koolitus

Tegemist on rohkete näidetega rikastatud praktilise riigihankekoolitusega, mis arvestab teaduse ja arenduse valdkonna spetsiifikat.

Koolitus toimub nii veebis kui ka e-õppena!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolituse eesmärk on õppida uuringute riigihangete läbiviimiseks valima sobivat hankemenetluse liiki ja vältima põhilisi otsustusvigu.

Koolituse sihtrühmaks on asutuste ametnikud, kes puutuvad kokku teaduse ja arenduse hangetega; riigihangete sise- ja välisaudiitorid, kes hindavad hangete õiguslikku külge. Koolitus sobib ka toetuse saajatele (mittehankijad) ja ka pakkumuste koostajatele.

Koolituse sisu:

 • korrektse hanke alusdokumendi koostamine, ilma liigselt piiravate nõueteta
 • korrektse hindamisprotokolli koostamine
 • millele tähelepanu pöörata riigihanke läbiviimisel riigihangete registris
 • uuringu tellimise spetsiifika. Teaduse&Arenduse erandi kohaldamine teenuste tellimisel
 • hankelepingute muutmisega seonduv: ajaraam, millega arvestada: dokumenteerimine, suhtlus
 • riigihangete registris (RHRis) pakkumuse tagasilükkamise otsuse põhjendamine
 • lepingu tähtajad ja aktide vormistamise ajaraam
 • kuidas talitada puudustega töö korral, kuidas lepinguid muuta
 • lepingute muutmine (millist RHS § 123 lg 1 punkti valida)
 • lihthanked; väikeost: millised on lisavõimalused ja millal saab loobuda võrdlevatest pakkumistest
 • pöördmenetluse kasutamine – kus seda märkida (hanke alusdokumendis, RHRis).
 • EL tõukefondi rahadest hankimise erisused.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolituse läbinu:

 • tunneb uuringute riigihangete spetsiifikat
 • oskab uuringute riigihangeteks valida sobivate menetlusliikide vahel
 • teab, millele tähelepanu pöörata riigihanke läbiviimisel riigihangete registris
 • teab, kuidas kohaldada Teaduse&Arenduse erandit teenuste tellimisel
 • teab, kuidas talitada puudustega töö korral, kuidas lepinguid muuta
 • teab, millised on EL tõukefondi rahadest hankimise erisused
 • oskab vältida põhilisi vigu uuringute riigihangete korraldamisel ja läbiviimisel

Koolitaja:
Kristiina Kaarna
, riigihangete ekspert ning Advokaadibüroo Sirel & Partnerid jurist.
Kristiina Kaarna on 10-aastase kogemusega riigihangete ekspert, praktik ja koolitaja, kes on koolitanud ning nõustanud nii hankijaid, pakkujaid kui ka toetuse saajaid ja kontrollijaid. Kristiina Kaarnal on kehtiva riigihangete seaduse üks autoritest. Ta on Advokaadibüroo Sirel & Partnerid jurist.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Uuringute riigihangete praktiline koolitus