Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Uut ja aktuaalset IT-õiguses: IT-lepingute, e-tehingute, intellektuaalomandi ja andmekaitse problemaatikat

Eesmärk: anda osalejatele teadmised IT-õiguse valdkonna aktuaalsetest teemadest lähtudes erinevate osapoolte vaatenurgast.

Sihtgrupp: ettevõtete ja asutuste esindajad, kes puutuvad oma töös kokku IT-õiguse erinevate valdkondadega, eelkõige erinevate IT-õiguse lepingute (esmajoones erinevad e-lahendused, pilveteenused, tarkvaraga seotud tehingud, kodulehed jne), e-tehingute, andmekaitse ja intellektuaalomandi temaatikaga.

Koolituse sisu:

 • Ülevaade levinumates IT-lepingutest ja praktilistest probleemidest.
 • Ülevaade olulisematest teemakohastest Eesti ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja allikatest.
 • Põhilised internetitehingute tüübid ja millised õiguslikud regulatsioonid neile kehtivad.
 • Kuldreeglid, kuidas koostada turvalisi e-kaubanduse või e-teenuse tüüptingimusi ja lepinguid lähtudes tehingu erinevate osapoolte vaatenurgast. Tarbijakrediidilepingute sõlmimine sidevahendi kaudu.
 • Olulisemat andmekaitsest. Millised õigused ja kohustused on andmete töötlemisel toote või teenuse pakkujal, vahendajal ja tellijal/kasutajal. Andmekaitse erisused piiriülestes veebilahendustes ja süsteemides (sh kontsernisiseselt).
 • Intellektuaalomandi problemaatikat IT-valdkonnas. Konkurentsipiirang ja konfidentsiaalsusnõue. Autoriõigusega kaitstud teoste kasutamine.
 • Open Source tarkvara/vabavara /tasuta tarkvara. Millised on ohukohad kasutajale ja kuidas neid vältida. Erinevad litsentside tüübid. Millised on serveri/tarkvara omaniku õigused ja kohustused.
 • Allkirjastamine ja tõendamine riigisiseselt ja piiriüleselt (paberivaba/elektrooniline/digitaalne). Mida peab nii ettevõtja kui teenuse kasutaja teadma digiallkirja õiguslikest küsimustest.
 • Kuidas elektroonilisi dokumente turvaliselt saata.
 • Mis juhtub, kui kellegi õigusi rikutakse või kui teenus ei toimi. Nt kes vastutab, kes pakub supporti, kes peab maksma kahjutasu. Kes ja kuidas korraldab järelevalvet. Kuidas see õiguslikult piiriüleselt toimub (nt kui toote/teenuse pakkuja või vahendaja ettevõtte serverid paiknevad mitmetes erinevates riikides).

Jooksvalt tuuakse teemade juurde näiteid (kohtu)praktikast.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja saab ülevaate levinumatest IT-õiguse alastest probleemidest, samuti teemakohastest õigusaktidest ja allikatest. Teab erinevaid internetitehingute tüüpe ja nende eripärasid õiguslikus kontekstis. Teab, millele pöörata tähelepanu erinevate lepingute ja tüüptingimuste koostamisel. Omab ülevaadet aktuaalsemast andmekaitse, autorikaitse ning intellektuaalomandi problemaatikast IT-valdkonnas. Teab olulisemat nii riigisisese kui piiriülese (digi)allkirjastamise ja tõendamise õiguslikest küsimustest.

Koolitaja:
Liisi Jürgen
, vandeadvokaat, NJORD Advokaadibüroo partner ja IT-õiguse ja andmekaitsevaldkonna juht, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli külalislektor.
Tema peamised tegevusvaldkonnad on e-kaubandus ja IT-lepingud. Liisi Jürgen on spetsialiseerunud juriidilistes küsimustes, mis puudutavad andmekaitset, e-kaubandust, elektroonilist allkirjastamist (k.a autentimise ja e-ID õiguslikke küsimusi), tarbijakaitset ja tootearendust. Liisi nõustab kliente ka äriõiguses ning healthtech’i vallas. Ta osales aastatel 2015-2016 e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse väljatöötamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures loodud töörühmas. Liisi sai 2015. aastal oma teise juura magistrikraadi Saksamaa Münsteri Ülikoolist. Tema lõputöö on kirjutatud teemal „Elektroonilised allkirjad vastavalt EL seadustele“. Samuti on ta juuras omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Tartu Ülikoolist.

Lisainfo:

 • Päev enne koolitust saadame registreerunuile lingi, mille kaudu saate siseneda online-veebikeskkonda ning täpsemad juhendid.
 • Osalemiseks on vajalik arvuti ning hea internetiühenduse olemasolu.
 • Osavõtutasu sisaldab elektroonilist koolitusmaterjali, mille saadame osalenutele peale koolitust; samuti järelevaatamise võimalust peale koolitust

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Uut ja aktuaalset IT-õiguses: IT-lepingute, e-tehingute, intellektuaalomandi ja andmekaitse problemaatikat

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.