Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Väärteomenetlus ja dokumentide koostamine

Kursus keskendub menetlusdokumentide (eelkõige väärteoprotokolli ja otsuse) vormistamisele, tõendamisele kuuluvate asjaolude väljaselgitamisele ja tõendite kogumisele.
Eraldi peatutakse ka karistuse mõistmise küsimustel ning väärteomenetluse ja haldusmenetluse eristamisel (haldusmenetlusest tõendite ülevõtmisel väärteomenetlusse).

Kursuse käigus koostatakse näidisväärteoasjas menetlusplaan, selgitatakse tõendite kogumise viisid ning koostatakse väärteoprotokoll ning otsus.

Sihtrühm:
Väärteomenetlust läbiviivad kohtuvälise menetleja ametnikud.

Koolituse sisu:

 • Väärteoprotokolli koostamine – 4 ak tundi
  • Tõendamisele kuuluvate asjaolude selgitamine.
  • Menetlusplaani koostamine.
  • Deliktistruktuur: tegu, tahtlus ja ettevaatamatus, õigusvastasust ja süüd välistavad asjaolud.
  • Väärteo lühike kirjeldus.
 • Tõendid – 2 ak tundi
  • Tõendite liigid.
  • Tõendite kogumise võimalused.
  • Haldusmenetlusest tõendite ülevõtmise võimalused.
  • Tõenditevaheliste vastuolude kõrvaldamine.
  • Menetlusplaani koostamine.
 • Otsuse vormistamine ja karistuse mõistmine – 2 ak tundi
  • Otsuste vormistamise nõuded.
  • Tõendite hindamise nõuded.
  • Karistuse määramise põhimõtted.

Ajakava:

 • 9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
 • 10.00-11.30 Väärteoprotokolli koostamine
  • Tõendamisele kuuluvate asjaolude selgitamine.
  • Menetlusplaani koostamine.
 • 11.30-11.45 Kohvipaus.
 • 11.45-13.15 Deliktistruktuur: tegu, tahtlus ja ettevaatamatus, õigusvastasust ja süüd välistavad asjaolud.
  • Väärteo lühike kirjeldus.
 • 13.15-14.00 Lõuna restoranis Kompass
 • 14.00-15.30 Tõendid
  • Tõendite liigid.
  • Tõendite kogumise võimalused.
  • Haldusmenetlusest tõendite ülevõtmise võimalused.
  • Tõenditevaheliste vastuolude kõrvaldamine.
  • Menetlusplaani koostamine.
 • 15.30-15.45 Kohvipaus
 • 15.45-17.15 Otsuse vormistamine ja karistuse mõistmine
  • Otsuste vormistamise nõuded.
  • Tõendite hindamise nõuded.
  • Karistuse määramise põhimõtted.

Meetodid:
Teooriat käsitletakse kursuses praktiliste küsimuste lahendamise valguses.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

 • oskab koostada väärteoprotokolli.
 • teab kuidas tõendeid koguda, tõenditevahelisi vastuolusid kõrvaldada ning neid menetluses kasutada.
 • oskab otsust vormistada ja väärteo eest karistust määrata.

Õppematerjalide loend:
Loengumaterjalid (esitlused, sh interaktiivsed, kokkuvõtted, joonised, tabelid); Riigikohtu otsused; teemakohane õiguskirjandus (viited artiklitele ja teavikutele).
Koolituse käigus täidetakse koolitaja poolt koostatud töölehed, millest kujuneb koolituse lõpuks õppematerjal edaspidiseks kasutamiseks.

Koolitaja:
Kohtunik Meelis Eerik on väga hea väljendusoskusega tunnustatud täienduskoolitaja ja lektor. Ta on töötanud alates 2001 aastast kohtunikuna, on mitmete õigusalaste ühenduste liige ja ka rahvusvahelise õiguse ekspert. Tänaseks on Meelis Eerik Harju Maakohtu esimees ja Vabariigi Valimiskomisjoni esimees.

Lisainfo:

 • Palume koolitusel osalejatel võimalusel kaasa võtta sülearvuti.
 • Osalejate arv – Kuni 25 osalejat.
 • Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele, toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Viime läbi kõigile avatud koolitusi, asutusesiseseid tellimuskoolitusi kui ka konsultatsioone. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Väärteomenetlus ja dokumentide koostamine