Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Väärtuspõhine juhtimine

Koolituse eesmärk on omandada oskuseid väärtuspõhiseks juhtimiseks, väärtuste kokkuleppimiseks, rakendamiseks ja kommunikatsiooniks organisatsioonis.

Sihtgrupp
meeskonna juhid (sobib iga astme, nii esmatasandi, keskastme kui tippjuhtidele) ja tippspetsialistid

Käsitletavad teemad:

 • Juhtimise väljakutsed 21.sajandil
 • Milleks on organisatsioonile tarvis väärtuseid
 • Väärtused, väärtushinnangud ja väärtushoiakud
 • Juhi isiklikud väärtused ning nende roll otsustamisel ja motivatsioonil
 • Väärtuspõhine juhtimine
 • Organisatsiooni väärtuse kokku leppimine
 • Väärtuste kommunikatsiooni juhtimine
 • Organisatsiooni väärtuste rakendamine väärtuspõhises juhtimises
 • Väärtuste juhtimine meeskonnas
 • Väärtuskonfliktid ja nende lahendamine
 • Keerulisemad juhtimissituatsioonid ja nende lahendamine väärtustest lähtuvalt

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Tunneb oma väärtuseid ning nende rolli oma elus ja töös
 • Teab, kuidas teadlikult organisatsiooni väärtuseid muuta või nende kujunemist juhtida
 • On tutvunud erinevate väärtuspõhise juhtimise (väärtuste loomise, kommunikatsiooni ja rakendamise) parimate praktikatega
 • Teab, milliseid takistusi võib ette tulla väärtuste tööle rakendamisel organisatsioonis
 • Teab, kuidas langetada väärtuspõhised juhtimisotsuseid
 • On õppinud väärtuskonfliktide lahendamise võimalusi
 • Mõtestab enese jaoks väärtuspõhise organisatsioonikultuuri olulisust ning iseenda rolli selle loomisel

Koolitaja:
Merike Mitt

On tegelenud nii juhtide kui erinevate meeskondade arendamisega 19 aastat. Ennast järjepidevalt arendanud paljudel isikliku arengu, psühholoogia ja ka organisatsioonide arengu koolitustel. Lisaks koolitajatööle tegeleb haridusasutuste väärtusnõustaja ja coachina. Suhtlemistreeneri ja psühhoterapeudina on läinud inimestes ka sügavuti, et lisaks organisatsiooni tasandi arendamisele tegeleda iga inimese isikliku potentsiaali avamisega. Väärtuste teemaga on Merike süvenenult tegelenud 10 aastat, olles selle aja jooksul kaasteeliseks paljudele organisatsioonidele nende väärtuspõhise organisatsioonikultuuri loomisel ja inimeste väärtusalastel koolitustel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Väärtuspõhine juhtimine