Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Väikelapse kõne areng ja selle toetamine

Kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub lapse hilisem areng – tema hakkamasaamise- ja õpioskused. Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest. Keskendutakse lapse kõne arengu toetamisele kodus ja lastekollektiivis.

Sihtgrupp:
Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja-abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele. Kõigile, kes puutuvad kokku lapse kõne arengu jälgimise ja toetamisega.

Kursuse sisu:
Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Lühiülevaade lapse kõne arengu üldistest seaduspärasustest sünnist kooliminekuni
  • Erinevad võimalused lapse kõne arengu toetamiseks
  • Probleemid, mis võivad kõne arengut takistada
  • Kõnepuuded. Kuidas neid ära tunda? Kust ja millal otsida abi?
  • Kuidas suhelda mitterääkiva lapsega?
 • Kõne arengu toetamine vastavalt lapse vanusele
  • Esmased kõne arengu eeldused kujunevad juba enne sündi. Esimene eluaasta kui otsustav aeg tajude ja kõneeelduste kujunemisel.
   • 1-3-aastase lapse kõne areng ja selle toetamine.
   • Vajalik abi kõne arengu probleemide korral.
  • 3-6-aastase lapse kõne areng ja selle toetamine.
   • Õige häälduse kujunemine, suhtlemisoskus, tegevuste planeerimine kõne abil jm lapse arengut strateegiliselt mõjutavad faktorid.
   • Kõne arengu puuded.
   • Kust ja millal otsida abi?

Õpiväljundid.
Koolituse läbinud õppija:

 • tunneb erinevaid võimalusi kõne arengu toetamiseks;
 • teab probleeme, mis võivad kõne arengut takistada;
 • tunneb kõnepuudeid ja teab, kuidas last kõnepuude korral aidata;
 • leiab võimalusi suhtlemiseks mitterääkiva lapsega.

Koolitaja:
Valli Vilu on koolieelikute kõne korrektsiooniga tegelenud juba üle kolme aastakümne ning seega ka kokku puutunud väga erinevate erivajadustega lastega. Logopeedi eriala omandas ta Tartu Ülikoolis ning oma koduülikooliga on seotud olnud aastakümneid (üliõpilaste juhendamine jm). Et oma teadmisi ja kogemusi laiemalt jagada, on Valli jaganud eksperthinnanguid ja pakkunud soovitusi lastevanematele ajakirjas Pere ja Kodu ning koostanud kogumiku Liisusalmid ja avaldanud kaks raamatut- Sõrmepere seiklused ja Pannkoogipidu, mida saab kasutada pereringis lapse kõne arengu soodustamiseks. Koolitajana on Valli tegutsenud üle kümne aasta.

Ene Paadimeister on lõpetanud Tallinna Ülikooli koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja, koolieelse kasvatuse metoodiku eriala. Ene on täiskasvanuid koolitanud 18 aastat.
Hetkel on Ene tegev Ulata Käsi MTÜ lapsehoiuteenuse osutamise valdkonna koordinaatorina, ka koolitab ta tulevasi lapsehoidjaid. Ene on ka Tallinna Majanduskooli lektor ning Vändra  Gümnaasiumi koolipsühholoog..

Muu info:
Koolituse hind sisaldab materjale, tunnistust ja kohvipause.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Väikelapse kõne areng ja selle toetamine