Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Välismaalaste töötamine eestis. Muudatused 2023

Anname ülevaate välismaalaste, nii EL kui ka kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute, töötamise võimalikkusest Eestis.

01. jaanuaril 2023 jõustusid muudatused, mis reguleerivad välismaalaste töötamist, sealhulgas nii sõjapõgenike kui ka Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene kodanike töötamist Eestis. Muudatused puudutavad eelkõige tähtajalise elamisloaga seotud küsimusi lühiajaliseks töötamiseks, keelenõudeid ning viisaga seotud küsimusi.

Koolitusel räägime aktuaalsest juriidikast ja nõuetest, mis puudutavad välismaalaste töötamist, lepinguvorme ja töötasusi ning räägime ka välismaalaste seaduse olulisematest jõustunud muudatustest ja muudatustest määrustes. Samuti käsitleme koolitusel renditöötajate maksustamisega seotud küsimusi.

Sihtgrupp:
Tööandjad ning tööandja esindajad, renditööjõu vahendusega tegelevad ettevõtted, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, raamatupidajad ja teised

Koolituse sisu:

 • kes on välismaalane
 • millisel alusel saab välismaalane Eestis töötada
 • praktilisi näiteid, kuidas tööd korraldada edukalt regulaarselt lühiajalise töötamise registreerimise kaudu
 • kuidas toimida, kui soovitakse siiski elamisloaga välismaalane tööle saada
 • Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene kodanike suhtes kehtivad piirangud ja erisused
 • usaldusväärse ettevõtja mõiste. Kuidas näeb välja praktikas selle rakendamine ja millele võiks ettevõtjad tähelepanu pöörata
 • välismaalastega sõlmitav lepinguvorm (tööleping vs võlaõiguslik leping)
 • välismaalaste värbamise reeglid renditöö vahenduse puhul tööandjale ja kasutajaettevõttele
 • välismaisele töötajale kohalduvad töötingimused Eestis (sh majutus, töötasu suurus)

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, kuidas tööd korraldada edukalt regulaarselt lühiajalise töötamise registreerimise kaudu
 • teab, millised on välismaalasega sõlmitavad lepingud
 • teab, millised on välismaalaste tasustamise viisid ja kohustused
 • teab, millised on erisused sõjapõgenike korral, Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene kodanike korral

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitaja:
Jaanika Reilik-Bakhoff, Advokaadibüroo Pallo & Partnerid advokaat
Jaanika on tegelenud tööõigus küsimustega juba ca 10 aastat, esindades nii töötajaid kui tööandjaid, olles kursis nii mõlema osapoole vajadustega. Praegusel hetkel tegeleb Jaanika lisaks vaidluste lahendamistele ka palju korrektse dokumentatsiooni koostamisega ning vaidluste ennetamisega.
Jaanika on seisukohal, et enamik töövaidlusi on seotud halva kommuniaktsiooniga või valesti koostatud dokumentatsiooniga. Tööõiguses on võimalik paljusid stsenaariume ette näha ning riske vajalikul määral minimaliseerida. Kui tööõiguses järgida õigeid protseduure ning vajalikud dokumendid õigesti vormistada, on võimalik üsna vaidluste vabalt tööelu nautida.
Koolitajana proovib Jaanika leida alati vastuseid osalejate küsimustele, vajadusel neid ka pärast koolitust täpsustades ja eraldiseisvalt vastates!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Välismaalaste töötamine eestis. Muudatused 2023