Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Värbamiskonverents 2019: Kuidas teha õigeid värbamisotsuseid?

Fookusesse võtame küsimuse, kuidas teha paremaid värbamisotsuseid, lähtudes Eesti tööturu lähituleviku tegelikkusest. Räägime sellest, mis tööturul hetkel toimub ja kust tulevad tuleviku töötajad. Vaatame üle, milline on tulemuslik värbamisprotsess ning kust tuleb sisse konflikt tänapäeva värbamise ühe oluliseima komponendi – väärtuspakkumise – tööandjate vaate ja kandidaatide ootuste vahel. Kuuleme, milliseid reegleid peab värbamisprotsessi juures seoses isikuandmete töötlemisega järgima. Tutvume uue Norrast pärineva värbamistööriistaga Eesti värbamismaastikul, mis toetab paremate värbamisotsuste tegemisel. Parimate õnnestunud värbamiskampaaniate edulugusid ja telgitaguseid jagavad interaktiivses foorumis Swedbank, Rimi ja Lennuliiklusteeninduse AS.

Eesmärk:
Omandada teadmised ja oskused paremate värbamisotsuste tegemiseks.

Sihtgrupp:
personali- ja värbamisspetsialistid, juhid ja personalijuhid

Programm:

 • 9.30 – 10.00 Registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00 – 10.10 Päevajuhi avasõnad
  Piret Luts, Nortal AS, rahvusvahelise värbamise juht
 • 10.10 – 10.40 Milline on Eesti tööjõu tulevik?
  Kaspar Oja, Eesti Pank, ökonomist

  • Kaspar keskendub ettekandes sellele, mis praegu suures pildis tööturul toimub. Mis saab Eesti tööjõu pakkumisest edasi ehk kust tulevad tuleviku töötajad? Milline töö kaob ja milline asemele tuleb? Kuidas sobitub Eesti ülejäänud Euroopa trendidega?
 • 10.40-11.10 Milline on reaalsus tööotsija ja tööandja seisukohast?
  Katrin Liivamets, Eesti Töötukassa, tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juhataja

  • Katrin selgitab, kuidas olla kursis, mis tööturul toimub ning kuidas viia nõudlus ja pakkumine vastavusse:
   • Kuidas olla kursis tööturu tegeliku olukorraga?
    • OSKA
    • Tööjõuvajaduse baromeeter
   • Mida igaüks ise teha saab, et nõudlus ja pakkumine vastavusse viia?
    • Karjäärinõustamine
    • Oskuste arendamine
   • Kuidas tööjõupakkumist suurendada, kas kuskil on vaba ressurssi?
 • 11.10-11.40 Väärtuspakkumiste konflikt – millised on tööandja ja töövõtja ootused?
  Maris Martin, CV.ee värbamisosakonna juht
  Kersti Vannas, Instar EBC asutaja ja tegevjuht

  • Värbamisega igapäevaselt tegelev tööportaal CV-Online ja tööandjabrändingu agentuur Instar on aastaid uurinud koostöös nii tudengeid kui ka CV-Online’i aktiivseid tööotsijaid ja tööpakkujaid, tuues ühtlasi selgust, mida tööandjad talentide ja usinate töötajate ligimeelitamiseks ning hoidmiseks pakuvad, aga ka seda, mis paneb inimesi tegelikult töökohta vahetama. Uuringutest on välja tulnud mitmeid konflikte ja möödarääkimisi, millest anname kasuliku ülevaate tulevaste värbamiste planeerimiseks.
   Kuidas tööotsijaid „kuulata“ ja nende tegelikke ootusi kaardistada, et värbamised jõuaksid efektiivselt tulemuseni? Millised on trendid ootustes?
 • 11.40-12.10 Värbamisprotsess “Ideest tulemuseni”
  Grete Adler, HR factory OÜ, arendus ja – teenustejuht

  • Millal tuleks hakata uuele värbamisele mõtlema – kas hetkest, mil mingid tegevused on jäänud tegemata ja tuleb välja, et uut inimest vajati juba eelmisel kuul ? Või on võimalik vajadusele tunduvalt varem jälile jõuda, isegi enne kui häda päriselt kätte on jõudnud? Olukorrad on kindlasti erinevad, seda enam praeguses kiiresti muutuvas maailmas.
  • Grete räägib, milline on värbamisprotsess, selle erinevad etapid ja tegevused:
   • Millal algab ja lõppeb värbamine?
   • Millised on erinevad värbamise etapid?
   • Kas on olemas “checklist”, mille järgides saab edukale värbamisele kindel olla?
   • Millal saab värbamise edukaks lugeda?
 • 12.10-12.30 Kohvipaus
 • 12.30-13.00 Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamine värbamisvaldkonnas
  Anna Kosar, Fondia Baltic OÜ, õigusnõustaja

  • Ettekande käigus vaadeldakse, milliseid reegleid tuleb värbamisprotsessi juures seoses isikuandmete töötlemisega järgida ning käsitletakse värbamisvaldkonnas enamlevinud murekohti. Näiteks, millist informatsiooni ning millal tuleb kandidaatidele anda nende isikuandmete töötlemise kohta, kui kaua tohib isikuandmeid säilitada, mida teha, kui leiab aset isikuandmete rikkumine ja muud küsimused, mis värbamisel võivad tõusetuda.
 • 13.00-13.30 Välismaalt värbamine – kas edasiviiv alternatiiv Eesti tööjõule?
  Kätlin Lepp, Fortumo OÜ, personalijuht

  • Fortumos töötab tänaseks inimesi enam kui kümnest rahvusest. Tööjõupuuduse leevendamise kõrvalt suudab rahvusvaheline tiim näha väljakutseid ja probleeme mitmekülgsemalt ning seetõttu neid ka edukamalt lahendada. Kätlin räägib Fortumo kogemusest välismaalt värbamisel, selle eelistest ja puudustest. Samuti tuleb jutuks välistöötajate hoidmine ja toetamine peale värbamist.
 • 13.30-14.15 Lõuna
 • 14.15-15.15 Foorum – mis on edukate värbamiskampaaniate saladus?
  • Swedbank – „Tule, nagu oled!“
   Ülle Matt, personalijuht
  • Rimi Eesti Food AS – #vanuseiloe
   Kaire Tero, personalijuht
  • Lennuliiklusteeninduse AS – Lennujuhtide värbamiskampaania
   Ere Keerig-Kont, personaliosakonna juhataja
 • 15.15-16.15 Uus tööriist Eesti värbamismaastikul: CXS – andmeanalüüsil põhinevad otsused värbamisel
  Hans Petter Røkholt ja Kadi Metsmaa, CXS International

  • Isiksusetestid ja andmeanalüütika võimaldavad teha paremaid otsuseid nii värbamisel kui ka individuaalsete ametijuhendite koostamisel.
  • CXS on õppimise analüüsimisele keskendunud ettevõtte, mis toetab inimeste arendamist analüüsi- ja arenduslahendustega, et kujundada ja juhtida tõelist elukestvat õpet, alates haridusest kuni tööalase konkurentsivõimeni, keskendudes tööjõu ettevalmistamisele neljanda tööstusrevolutsiooni pidevalt muutuvatele nõudmistele. CXS sai alguse Norras ja selle lahendused põhinevad uurimustel, mis viidi läbi koos Norra ülikoolidega 15 aasta jooksul.
  • Konverentsil räägivad Hans Petter ja Kadi, kuidas kasutada andmeanalüütikat ja AI-d nii tööjõupuuduse ajal kui ka normaaltingimustes värbamismaailmas paremate otsuste tegemiseks, ilmestades teemasid näidetega Norrast ja Malaisiast.
 • 16.15-16.30 Konverentsi lõpetamine

Koolitajad:
Piret Luts
on inimene, kes hindab värbamisprotsessis nii head kandidaadi kogemust kui ka organisatsioonisiseste protsesside lihtsust ja läbipaistvust. Värbajana on tal koguemust aastaid 8+ ja seda nii agentuuris kui ettevõttesiseselt. Tema varasemateks tööandjateks on olnud nii kohalikud kui ka rahvusvahelised ettevõtted. Täna seisab ta eelkõige seamless society ehitamise eest Nortal AS-s, vastutades rahvusvaheliste värbamiste eest. Lisaks igapäevatööle on ta ka võtnud ette Eesti värbajate igakülgse arendamise ja silmaringi laiendamise, seda siis läbi Recruitment Thursday ürituste, mis on käimas juba teist hooaega.

Kaspar Oja
on Eesti Panga vanemökonomist, kes tegeleb majanduse modelleerimise ja prognoosimisega. Lisaks sellele on ta avaldanud analüüse ja artikleid majandusarengust. Tööturuga seotud küsimused moodustavad olulise osa tema analüüsidest.

Katrin Liivamets
töötab Eesti Töötukassas alates 2010. aastast ning on tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juhataja. Töötukassa vahendab 40-60% kõikidest töökohtadest, mis Eesti tööturul „liiguvad“. Meil on pikaajaline kogemus töö vahendamises ning puutume oma igapäevatöös sageli kokku olukordadega, kus turg tõrgub ning tööandjad ei leia töötajaid ega tööotsijad tööd. Selleks et neid ebakõlasid vähendada, panustab töötukassa karjäärinõustamisse, oskuste arendamisse ning tööandjate motiveerimisse tavapärasest teistsuguste lahenduste leidmisel.

Maris Martin
on CV.ee värbamisosakonna juht, kes läbi oma igapäevatöö on hästi kursis Eesti tööturul ja värbamises toimuvaga. Maris on oma karjääri jooksul kokku puutunud väga erinevate valdkondade ja ametikohtade otsingutega ning aidanud nii kohalikke kui ka välismaiseid ettevõtteid sobivate kandidaatidega kokku viia. Praeguse hetke paeluvamad teemad on seotud nii kandidaadikogemuse, töötajate pühendumuse kui ka värbamisprotsessi disainimisega.

Kersti Vannas
on Eesti esimese tööandja brändingu agentuuri Instar EBC asutaja ja tegevjuht. Kersti on Eestis üks esimesi tööandja brändingu valdkonna asjatundjaid. On töötanud tööandja maine teemadega alates 2005. aastast. Kersti omab kogemusi personalivaldkonnas olles töötanud nii finantsorganisatsioonides, IT kui ka tootmisettevõttetes. Tal on bakalaureusekraad Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast juhtimise ja majanduse modelleerimise suunalt ning magistrikraad Estonian Business Schoolist, kus ta ühe esimesena Eestis uuris 2006. aastal tööandja brändi ja selle mõjusid.

Grete Adler
on HR factory meeskonnas toimetanud alates 2018. aasta oktoobrist. Varasemalt on ta töötanud AS-is Mainor, kus tema peamiseks rolliks oli personalijuhi amet, kuid lisaks sellele töötas ta ettevõttes veel mitmete teiste projektidega. Personali valdkond ja töötamine inimestega on talle alati oluline olnud ning põnevust pakkunud, just selle mitmekülgsuse ja keerukuse tõttu. Grete peab oluliseks toetavat, arendavat ning uuendusmeelset töökeskkonda, kiiret töötempot ja mõnusat huumorit.

Anna Kosar
on Fondia õigusnõustaja, kes tegeleb igapäevaselt andmekaitse- ning intellektuaalomandi õiguse küsimustega. Isikuandmete töötlemisega seonduvalt on Anna eelkõige keskendunud klientide nõustamisele värbamis- ning meditsiinivaldkonnas, täites sealjuures ka oma osade klientide andmakaitsespetsialisti kohustusi. Kuna Fondia pakub õigusosakonda teenusena (Legal Department as a Service – LdaaS), mille raames tutvuvad Fondia õigusnõustajad põhjalikult oma klientide äritegevusega, siis on Anna oma klientidele ka välja töötanud just nende jaoks sobilikke andmakaitsealaseid koolitusi.

Kätlin Lepp
on mobiilimaksetega tegeleva tarkvaraettevõtte Fortumo personalijuht, kes alustas oma karjääri ettevõttes viis aastat tagasi büroojuhi ja värbamisspetsialistina. Ta on õppinud majandusarvestust ja finantsjuhtimist ning varasemalt tegelenud inimeste värbamise ja hoidmise kõrvalt aastaid raamatupidamisega. Kätlin on elanud ja töötanud lisaks Eestile ka Suurbritannias, Poolas ja Hispaanias.

Ülle Matt
on Swedbank AS personalidirektor. Personalitöö on kutsumuseks ja seda vaimustavat kutsumust järgides on tema huvitavad tööaastad olnud seotud Ericsson Eesti, Elcoteq Tallinna ja Stora Enso Baltikumi personalijuhtimisega. Personalitöö juurde tõi teda aga sekretäritöö Paikuse Saeveski AS-s. Ülle on elukestva õppe usku ja tema enesetäiendused on olnud seotud juhtimise, organisatsioonikäitumise, suhtekorralduse ning tippjuhtide coachingu ja karjääri coachinguga.

Kaire Tero
on Rimi Eesti Food AS-i personalijuht, kellel on personalitöös kogemust üle 10 aasta, millest pool on olnud koolituse ja arenduse valdkonnas. Meeldivad väljakutsed ja ta usub, et organisatsioon on suurepärane keskkond inimesena kasvamiseks.

Ere Keerig-Kont
töötab Lennuliiklusteeninduse AS-is (EANS) personaliosakonna juhatana. Õppinud ärijuhtimist EBS-is ja organisatsiooni käitumist Tallinna Ülikoolis. Lennuliiklusteeninduse AS-is töötab juba üle kümne aasta, kuna valdkond on põnev ja pidevas muutumises, aga eriliseks teevad selle eelkõige inimesed.

Kadi Metsmaa
on Esplani ja CXS Baltics’i tegevjuht. Töötades andekate inimestega saab ta aru, kui oluline on töötaja heaolu ning õnnelikkus tulemuslikkuse tõstmisel. Kadi eesmärk CXS Baltics’iga on aidata õiged inimesed õigetele töökohtadele, kus nad arenevad, neil on sära silmis ning nende efektiivsus positsioonil on kõige paremini rakendatud. Tal on üle kümne aasta juhtimiskogemust kõrgete eesmärkide saavutamisel nii töötajate kui vabatahtlikega. Kadi naudib ambitsioonikaid teekondi ja püüdlusi, mis esmapilgul näivad võimatud.

Hans Petter Røkholt

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Värbamiskonverents toimub koostöös HR factory, CV-Online ja Fondiaga.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Värbamiskonverents 2019: Kuidas teha õigeid värbamisotsuseid?

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.