Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Veebipõhine e-õppe keskkond personali arengu toetajana

E-õppe keskkondi ja digivahendeid on õppeprotsessi toetamiseks kasutatud juba ligi 20 aastat. Selle ajaga on e-õppe keskkondade valik ja võimalused väga palju muutunud ning mitmekesistunud. Kas ja kuidas võiks neid kasutada tänapäeval organisatsiooni sisekoolitustes või koolitusprotsessis laiemalt? Millist keskkonda valida? Milliseid funktsioone ja vahendeid peaks see sisaldama? Kuidas see aitab koolitusprotsessi tõhustada ja aega säästa?

Koolitusel tutvume erinevate e-õppe keskkondadega (eFront, Canvas, Eliademy, Edutizer, Google Classroom jt), arutame nende võimaluste, eeliste ja puuduste üle ning veidi lähemalt uurime Eestis ja maailmas kõige enamlevinud õpihaldussüsteemi Moodle.

Osalejatel palume koolitusele kaasa võtta sülearvuti.

Koolituse eesmärk.
Omandada baasteadmisi olemasolevatest veebipõhistest e-õppe keskkondadedest ja nende kasutuselevõtust organisatsioonis.

Sihtgrupp:
Personali- ja koolitusjuhid, personali- ja koolitusspetsialistid ning -koordinaatorid, keskastme ja esmatasandi juhid, tegevjuhid, kes tegelevad koolitus- ja arendustegevuste planeerimise ja elluviimisega.

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 E-õppe keskkonna võimalused ja valikukriteeriumid
  • E-õppe keskkonna võimalused koolituse läbiviimisel ja toetamisel
  • Kuidas valida sobivat e-õppe keskkonda?
  • Kas e-õpe on vajalik kõikidele organisatsioonidele?
   Tasuta või tasuline?
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Populaarsemate e-õppe keskkondade võrdlus
  • Eestis kasutuses olevad e-õppe keskkonnad
  • Populaarsemad e-õppe keskkonnad maailmas
  • Tutvumine mõne e-õppe keskkonnaga: eFront, Canvas, Eliademy, Edutizer, Google Classroom, Moodle jt.
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 E-õppe keskkond Moodle
  • Moodle keskkonna võimalused, eelised ja puudused
  • Moodle võimalustega tutvumine õppija rollis
  • Moodle koolitaja/koolitusjuhi vaates: kursuste loomine ja haldamine
 • 15.30–15.45 Kohvipaus
 • 15.45–17.00 Oma sisu loomine Moodle’s
  • Õppematerjalide lisamine Moodle’s
  • Testide ja õppimist toetavate interaktiivsete harjutuste loomine
  • Piirangud, õppijat toetavad vahendid (edenemisriba, tähtajad)
  • Rühmatöö, suhtlemine ja hindamise võimalused Moodle’s

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab e-õppe keskkondade ehk õpihaldussüsteemide põhilisi võimalusi ja funktsioone;
 • tunneb e-õppe keskkonna valimise põhikriteeriume;
 • teab maailmas enim levinud e-õppe keskkondi ja nende põhierinevusi;
 • oskab toimetada Moodle keskkonnas õppija rollis;
 • tunneb Moodle põhivõimalusi koolitaja vaates.

Koolitaja:
Veronika Rogalevitš
töötab Tallinna Ülikoolis alates 2001. aastast. On olnud täienduskoolituse programmijuht, lektor ning alates 2009. aastast töötab TLÜ-s haridustehnoloogina. Põhilisteks tööülesanneteks on õppejõudude nõustamine ja koolitamine digivahendite kasutamises õppetöös (sh metoodiline). Lisaks tegeleb aktiivselt koolituste läbiviimisega nii majasiseselt kui väljaspool TLÜ-d. Omab täiskasvanute koolitaja kutset (tase 6). 2012-2016 – õppis TLÜ Digitehnoloogia Instituudi doktoriõppekaval Infoühiskonna tehnoloogiad (lõputöö kirjutamata). 2004. aastal omandas magistrikraadi TLÜ Infotehnoloogia (multimeedium ja õppesüsteemid) erialal ning 2001. aastal bakalaureuse kraadi Infoteaduste erialal (TLÜ).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Veebipõhine e-õppe keskkond personali arengu toetajana

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.