Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Veebiseminar – E-kirjade korrektne kirjutamine ja vormistamine.

Veebiseminar tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib!
Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning kinnituskirja, kust leiate ligipääsu veebiseminari keskkonda. Materjalid saate alla laadida ning seminari salvestust kuulata/vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite.


Seminari eesmärk on anda teadmisi, kuidas korrektselt ja keelereegleid järgides kirjutada ning vormistada e-kirju, et organisatsioonist välja minevaid e-kirju lugedes jääks kirja saajale mulje kui korrektsest ja professionaalsest organisatsioonist.

Sihtrühm:
Kõik, kelle jaoks on oluline organisatsiooni maine ja postkastist välja mineva e-kirja korrektne vormistus.

Teemad:

  • e-kirja vormistus: teemarea täitmine, read-lõigud, sagedasemad tühikuvead, loetelude vormistamine, kuupäevade kirjutamine
  • e-kirja ülesehitus: kirja soovitav pikkus, info paigutamine kirjas, pöördumised, tervitused, lõpufraas, manustele viitamine kirjas
  • e-kirja keeleprobleemid: kirja stiil (viisakusväljendid, sina ja teie, emotikonide ja lühendite kasutamine), lausestusvead (liiga pikad laused, keerukad lausemallid ja ähmane sõnastus, võõrapärased väljendusmallid), sagedasemad komavead, sõnakasutusvead (ülearused võõrsõnad, stampsõnad), suure ja väikese algustähe kasutamine

Koolitaja:
Reili Argus
on Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Institudi keeleteaduse osakonna juhataja ja eesti keele professor
Alates 2004. aastast on ta koolitanud Tallinna ülikoolis, Õiguskantsleri büroos, Riigikantseleis, Eesti Pangas, Euroopa Parlamendi tõlkeosakonnas. Ta on olnud SDI Media Estonia keeletoimetaja ja Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse riigikeele-eksamite läbiviija ja hindaja. Reili Argus on Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige, Eesti Keeletoimetajate Liidu ning Eesti Rakenduslingvistika Ühingu asutajaliige. Alates 2009. aastast keeleajakirja Oma Keel peatoimetaja

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Veebiseminar – E-kirjade korrektne kirjutamine ja vormistamine.