Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Veebiseminar – Ettevõttest lähtuv raamatupidamise sise-eeskiri

Veebiseminar annab osalejale olulisemad teadmised ja oskused enda ettevõttest lähtuvalt – võimaluse vaadata üle ning täiustada olemasolev või koostada uus raamatupidamise sise-eeskiri.

Raamatupidamise sise-eeskiri on Raamatupidamise seaduse §11 alusel kohustuslik kõigile raamatupidamiskohustuslastele. Seaduse alusel kehtestab antud dokument kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid.

Ootame Teid veebiseminarile, kus spetsialist Anne Nuut toob välja, millele peab keskenduma, et koostada oma ettevõttele isikupärane raamatupidamise sise-eeskiri, mis aitaks kaasa ettevõtte raamatupidamisarvestuseks vajalike andmete õigeaegsele ja korrektsele kajastamisele kõikides arvestuse lõikudes.

Sihtrühm:
Pearaamatupidajad, raamatupidajad, ettevõtete juhid.

Teemad:

  • Kellele ja miks on raamatupidamise sise-eeskiri vajalik?
  • Millised nõuded kehtestab raamatupidamise sise-eeskirjadele raamatupidamise seadus?
  • Mida peab silmas pidama hea raamatupidamise sise-eeskirja koostamisel?
  • Kuidas koostada oma ettevõttele isikupärane raamatupidamise sise-eeskiri, mis aitaks kaasa ettevõtte raamatupidamisarvestuseks vajalike andmete õigeaegsele ja korrektsele kajastamisele kõikides arvestuse lõikudes?
  • Millistele valdkondade detailsemale kirjeldamisele tuleks pöörata erilist tähelepanu?

Koolitaja:
anne_nuutAnne Nuut, Raamatupidamise Toimkonna liige ja vannutatud Audiitor, Antimar Audiitorid juhatuse liige. Ta on lõpetanud TPI raamatupidamise erialal ja tegelenud sellel alal kogu elu. Olles audiitor, puutub ta oma töös pidevalt kokku raamatupidajate murede ja probleemidega. Aastaid on ta olnud ka koolitajaks erinevatel raamatupidajatele suunatud kursustel ja koolitustel.

Lisainfo:
Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Kõigil seminaril osalejatel on võimalik ka osta 30 päevane järelkuulamise õigus, mille hind on 10 € + km (12 €).

  • Koolitus toimub internetis Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas.
  • Enne veebiseminari saadetakse Teile vastav unikaalne sisenemise link, mille kaudu pääseb veebiseminari keskkonda alates 20 minutit enne veebiseminari algust.
  • Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas.
    Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, Interneti ühendust ning mugavaks kuulamiseks kõrvaklappe.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Veebiseminar – Ettevõttest lähtuv raamatupidamise sise-eeskiri