Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Veebiseminar – isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine.

Järjest rohkem tõuseb töötajate teadlikkus piirangutest nendega seotud andmete küsimisel ja kasutamisel. Seda enam, et muutunud andmekaitseõigusest on viimastel aegadel meedias üsna palju räägitud.
Koolituse tulemusena teavad osalejad oma õigustest ja kohustustest töötajaga seotud isikuandmete küsimisel, kasutamisel ja säilitamisel.

Veebiseminar tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib!
Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning kinnituskirja, kust leiate ligipääsu veebiseminari keskkonda. Materjalid saate alla laadida ning seminari salvestust kuulata/vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite.


Antud veebiseminari eesmärk on anda tööandjale teavet tema õigustest ja kohustustest töötajaga seotud isikuandmete küsimisel, kasutamisel ja säilitamisel. Vaadatakse, milliseid muudatusi uus andmekaitseraamistik endaga kaasa tõi ja mida peaks määruse valguses silmas pidama just töösuhete kontekstis.

Sihtrühm:
Ettevõtete ning asutuste juhid, personalijuhid, personalispetsialistid, juristid.

Teemad:

 • andmekaitsest üldiselt, sh isikuandmete töötlemise ja kogumise põhimõtted, delikaatsed isikuandmed
 • tööle kandideerija isikuandmete töötlemine, sh töölesoovijalt andmete küsimine, lepingueelsed läbirääkimised jne
 • töötaja isikuandmete töötlemine, sh informatsiooni küsimine töösuhte kehtivuse ajal, töötajalt saadud andmete kasutamine töösuhtes – milliseid andmeid peamiselt töödeldakse? E-kirjade, telefoniväljavõtete ja arvuti kasutamise jälgimine – kas ja kuidas tohib
 • töötaja isikuandmete töötlemine pärast töösuhte lõppemist, sh töötaja kohta kogutud andmete säilitamine, endise töötaja kohta informatsiooni edastamine teistele tööandjatele jne
 • tööandja vastutus andmekaitse nõuete rikkumise eest

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

 • teab oma õigustest ja kohustustest töötajaga seotud isikuandmete küsimisel, kasutamisel ja säilitamisel
 • teab isikuandmete töötlemise ja kogumise põhimõtted, delikaatseid isikuandmeid
 • teab, kuidas töödelda tööle kandideerija isikuandmeid, sh milliseid andmeid võib ja milliseid ei tohi töölesoovijalt küsida
 • teab, kuidas töödelda töötaja isikuandmeid, sh millist informatsiooni tohib/ei tohi küsida töösuhte kehtivuse ajal ning kuidas töösuhtes olles töötajalt saadud andmeid kasutada
 • teab, milliseid andmeid peamiselt töödeldakse
 • teab, kas ja millal tohib jälgida töötajate e-kirju, telefoniväljavõtteid jne
 • teab, kuidas töödelda töötaja isikuandmeid pärast töösuhte lõppemist, sh kuidas säilitada töötaja kohta kogutud andmeid, kas ja millal tohib edastada endise töötaja kohta käivat infot teistele tööandjatele jne
 • on teadlik, milline on tööandja vastutus andmekaitse nõuete rikkumise eest

Koolitaja:
Urmas KukkUrmas Kukk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on Advokaadibüroo Mullari & Koch vandeadvokaat, samuti Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse). Enne Mullari & Kochi töötas Urmas advokaadibüroos Kraavi & Partnerid.
Aastatel 2003 – 2008 oli Urmas Kukk Andmekaitse Inspektsioonis peadirektor ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Veebiseminar – isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine.

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.