Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Veebiseminar – Kaasaegse dokumendihalduse korraldus: probleemid ja lahendused

ga asutuse ja ettevõtte töö ladusaks korraldamiseks on oluline selle vajadustele ja kehtivate õigusaktide nõuetele vastav dokumendi- ja arhiivihaldus. Sellepärast on vaja teada, kuidas koostada dokumendihalduskorda ja dokumentide loetelu.
Vähemtähtis ei ole ka nii digitaal- kui paberdokumentide arhiveerimine ja säilitamine nii, et nende tõendusväärtus ja säilimine autentsena oleks tagatud.
Praktilise suunitlusega seminaril antakse ülevaade peamistest dokumendihalduses ettetulevatest probleemidest ja pakutakse neile lahendusi.

Eesmärk:
anda vajalikke teadmisi ja oskusi dokumendi- ja arhiivihalduse efektiivseks korralduseks.

Sihtrühm:
Avaliku ja erasektori dokumendi- ning arhiivihaldusega tegelevad töötajad.

Teemad:

  • Dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivate õigusaktide viimased muudatused (sh „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“) ning standardid.
  • Dokumendihalduskorra koostamine – mida jälgida kaasajastamisel.
  • Dokumentide loetelu koostamine ja täiendamine: kuidas kajastada teenuseid, funktsioone ja protsesse.
  • Säilitustähtaegade määramine – millest lähtuda?
  • Kuidas tagada, et arhiivikorrastus oleks finantsiliselt optimaalne?
  • Mida pidada silmas digitaaldokumentide arhiveerimisel: arhiivipüsivad vormingud, digiteerimine, kuidas hõlmata ja säilitada e-kirju.
  • Dokumentide turvalise säilitamise ja hävitamise nõuded.

Koolitaja:
Maila KukkMaila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Välja andnud raamatu “Praktiline dokumendihaldus” (2016), avaldanud artikleid arhiivitöö teemal Äripäeva ajakirjas “Raamatupidamise praktik”.

Lisainfo:
Koolitus toimub internetis Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse link, mille kaudu pääseb veebiseminari keskkonda alates 20 minutit enne veebiseminari algust. Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal teile sobivas kohas. Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Veebiseminar – Kaasaegse dokumendihalduse korraldus: probleemid ja lahendused

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.