Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Vene suhtluskeele kursus algajatele (tase A0-A1.1)

Koolituse eesmärk on omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

Sihtrühm:
Täiskasvanud, kes soovivad alustada nullist vene keele õpingutega.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 36 akadeemilist tundi, millest 24 tundi on kontaktõpet ja 12 tundi iseseisvat tööd.

Koolituse sisu:

 • Teemad
  • Tähestik, vene keele hääldus, vene nimed,
  • lihtsam enesekohane informatsioon. Perekond
  • Isikuandmed ja ankeediandmed.
  • Haridus, elukutse, töö, tööpäeva kirjeldamine.
  • Teenindus ja kaubandus
  • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Hobid.
  • Söök ja jook. Kohvikud, restoranid, menüü mõistmine, tellimine.
   Kehaosad. Tervis.
  • Aastaaeg. Kuu. Kuupäev. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine.
  • Reisimine, transport, puhkus
 • Grammatika:
  • Tähestik. Tähed ja häälikud.
  • Nimisõnade mitmus, sugu
  • Omadussõnad.
  • Tegusõnad.
  • Eessõnad.
  • Ühildumine.
  • Arvsõnad.
  • Küsisõnad. Кто? Что? Кому? Куда? Где? Сколько?

Õppemeetodid: Dialoog, paaristöö, rollimäng, lugemis- ja kuulamisülesanded, töö tekstiga ja grammatikaülesanded, IKT vahendite kasutamine (keskkonnad, e-õppevara).

Iseseisev töö: Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

Koolituse tulemus:

 • Kuulamine – õppija saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama..
 • Lugemine – õppija mõistab lihtsamate tekstide sisu
 • Rääkimine – õppija oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Vene suhtluskeele kursus algajatele (tase A0-A1.1)

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.