Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Vilepuhujate kaitse direktiivi nõuded ja rakendamine

Koolituse eesmärk on anda ülevaade EL direktiivi teavitajate (vilepuhujate) kaitse direktiivi nõuetest ning praktilistest võimalustest süsteemi loomiseks organisatsioonis.

Koolitus toimub nii veebis kui ka e-õppena!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Sihtrühm:
Avaliku sektori sealhulgas KOV ning ettevõtete, milles on vähemalt 50 töötajat, juhid, õigusvaldkonna esindajad, siseaudiitorid, kvaliteedijuhid, kontrolörid, kes tegeleda organisatsioonis eetilise kultuuri tagamise ning kaebuste menetlemisega

Koolituse sisu:

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 23.10.2019 direktiivi nr (EL) 2019/1937 liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta. Eestis kasutatakse ka sõnastust „vilepuhujate kaitse direktiiv“ ja  „kaitse tööalastest rikkumistest teavitajatele“. Direktiiv hakkab kehtima detsembris 2021 ning  see puudutab kogu avalikku sektorit sh KOV ning ettevõtteid, kus on vähemalt 50 töötajat. Kuigi siseriiklik seadus on alles loomisel ei vabasta see kohustatud isikuid seadust 21.12.2021 mitte rakendama. Seetõttu tuleb hakata looma sisemisi protsessikirjeldusi ja korda vilepuhumise võimaldamiseks ning teavitaja kaitseks ehk tuleb luua asutusesisesed kanalid, mille kaudu on võimalik teatada võimalikust rikkumistest turvaliselt, konfidentsiaalselt ning vajadusel ka anonüümselt.

Direktiiv seab kolm nõuet:

 • uua teavitussüsteem, mille kaudu saab vihjeid anda
 • koostada organisatsioonisisene kord, mis reguleerib teavitussüsteemi toimimisega seotud protsesse ja vastutust
 • määratleda ja tagada teavituste korrektne menetlemine sh kooskõla GDPR’ga

Kui esmapilgul võib see tunduda lihtsa ülesandena siis seda looma hakates tekivad küsimused:

 • kas lubada vihjet anda ka anonüümselt või ainult identifitseerides teavitaja
 • millist kanalit rakendada (postkast, telefon, e-mail jne)
 • kuidas fikseerida suuliselt tulevad vihjed või kas neid üldse peab menetlema
 • kes ja kuidas peaks vihjeid menetlema
 • kuidas tagada kogutavate andmete turvaline hoidmine
 • kes on järelmeetmete võtmiseks menetluste algataja ja mida see tähendab päriselt
 • kas kogu temaatika saaks lahendada teenuse ostmisega
 • kes tohib teenust osta ja kes on kohustatud oma liini looma
 • kas teenus on parem lahendus

Koolituse käigus räägimegi kõigist nendest küsimustest. Teisisõnu käsitleme direktiivi nõudeid järgmiselt:

 • kellele ja millistes valdkondades direktiiv kohaldub
 • mis on asutusesisene ja väline teavitusliin ning avalikkuse teavitamine ning millal võib neid rakendada
 • millised on nõuded teavitusliini korraldamise osas (tehnilised ja protsessi nõuded)
 • keda tuleb kaitsta – kas ainult oma töötajat või ka vihje andnud hankepartnerit, praktikanti  ja/või nende sugulasi
 • millised on direktiivi nõuded vihjete menetlemise osas (objektiivsus, sõltumatus, otsustusõigus, menetluse tähtajad, kirjaliku jälje nõuded)
 • millised on nõuded vihjeandja kaitsmise osas sh tööandja tõendamiskoormis
 • töötajate hoiakud vihje andmisele ja hirmud seoses  menetlemisega

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, millised on direktiivi peamised nõuded
 • omab baasteadmisi direktiivi praktiliseks rakendamiseks

Koolitaja:
siiri antsmäeSiiri Antsmäe, Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Alates augustist töötab Siiri Kultuuriministeeriumi siseauditi valdkonna juhina ning tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on teeb ta koostööd Addenda, Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Eesti Koolitus- ja konverentsikeskuse, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega ning on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri aktiivselt muusikateraapiaga.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Vilepuhujate kaitse direktiivi nõuded ja rakendamine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.