Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Visuaalne hõlbustamine: sirgeldades ideed ja protsessid lihtsaks

Koolituse eesmärk on omandada visuaalse hõlbustamise alased baasteadmised ja -oskused igapäevatöös rakendamiseks inimeste ja protsesside juhina.

Visuaalne hõlbustamine (inglise keeles graphic facilitation) on praktiline tööriist, mis põhineb lihtsasti arusaadavate, atraktiivsete ja meeldejäävate visuaalide loomisel ja eesmärgipärasel kasutamisel töös inimeste ja protsessidega. Olgu nendeks tööprojektide tegevuskavad, teooriate mudelid või koosolekute kokkuvõtted, infot visuaalselt lihtsustades ja esitades on see haaravam, selgem ja meeldejäävam. Koolituse käigus avastame kontseptuaalsete ent lihtsate joonistuste võlujõu ja kasutusvõimalused. Teeme käed soojaks omaenda visuaalset tööriistakasti luues ja rakendame seda praktilistes harjutustes ning isikliku projekti loomisel.

Koolituselt saavad kasu kõik, kes töötavad igapäevaselt inimeste ja/või protsesside
juhtimise ja juhendamisega ning soovivad visuaalsete materjalide abiga toetada info mõistmist, seostamist, meeldejätmist, uute ideede genereerimist ja elluviimist.

NB! Joonistamisoskus ei ole koolitusel osalemise eelduseks! Vastupidi – harjutame võimalikult lihtsate ja minimalistlike kujutiste loomist, mis põhinevad baaskujunditel. Koolituse tulemusena võib avastada keegi, kes arvab, et ei oska joonistada, endas ande olulisi tegevusi ja protsesse võluvalt ja tulemuslikult visualiseerida.

Sihtgrupp:
Koolitus sobib kõigile, kes töötavad igapäevaselt inimeste ja/või protsesside juhtimise ja juhendamisega ning soovivad visuaalsete materjalide abiga toetada info mõistmist, seostamist, meeldejätmist, uute ideede genereerimist ja elluviimist.

Koolitus on eelkõige praktilise suunitlusega, kus kesksel kohal on strateegiline mõtlemine ning sirgeldamine/joonistamine. Koolitusel õpitakse üheskoos sirgeldama visuaalse hõlbustamise baaselemente ning nende kasutamise põhimõtteid igapäevaste tegevuste ja protsesside visualiseerimiseks.

Programm:
 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Mis on visuaalne hõlbustamine ja miks seda igapäevatöös kasutada?
  • Visuaalse hõlbustamise eelised, liigid ja põhiprintsiibid
  • Lihtsate visuaalide kasutusvõimalused protsesside toetamises ja juhtimises
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Kuidas leida oma stiil ja luua isiklik visuaalne tööriistakast?
  • Sirgeldamise ABC ehk visuaalse tööriistakasti baaselemendid
  • Kontseptuaalsete joonistuste loomise põhimõtted
  • Praktilised harjutused
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–16.15 Kuidas tuua ideed peast paberile?
  • Isikliku visuaalse projekti planeerimine ja teostamine individuaalselt või grupis
  • Tööde esitlemine, tagasiside ja järgmiste sammude planeerimine

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab visuaalse hõlbustamise olemust, liike ja kasutusvõimalusi;
 • oskab leida viise, kuidas visuaalset hõlbustamist oma igapäevatöös kasutada;
 • teab lihtsaid visuaalseid baaselemente ja on lähtuvalt isiklikust stiilist loonud personaalse visuaalsete elementide tööriistakasti;
 • oskab luua eesmärgipärase visuaalse materjali, et tööprotsesse toetada.

Koolitaja:
Jaanika Siiroja

Elukestvasse, kogemuslikku ja visuaalselt toetatud õppimisse uskuv Jaanika on koolitusvaldkonnaga kokku puutunud viimased kümme aastat. Oma töös koolitusspetsialisti ja koolitajana aga ka muid protsesse suunates ja toetades, on ta alati intuitiivselt visuaalseid tööriistu kasutanud. Viimased viis aastat on Jaanika end järjepidevalt visuaalses fasiliteerimises arendanud ning läbi viinud mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi (Erasmus+) töötubasid ja koolitusi, et ka teisi sirgeldamispisikuga nakatada.
Jaanikal on magistrikraad andragoogikas (Tallinna Ülikool) ja kognitiivsemiootikas (Aarhusi Ülikool), mis on andnud talle arusaamise nii õppimise, õpetamise kui tähendusloome osas laiemalt.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Visuaalne hõlbustamine: sirgeldades ideed ja protsessid lihtsaks