Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Võlanõustajate koolitus

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis Võlanõustaja, tase 6, toodud nõuetele.
Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest.

Sihtgrupp:
ootame koolitusele inimesi, kes tegelevad võlgadesse sattunud inimeste nõustamisega, nt sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad ja teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega või kes soovivad omandada teadmised nendega töötamiseks.

Koolituse sisu:

 • Nõustajatöö planeerimine ja korraldamine
 • Võlgnike nõustamine
 • Läbirääkimiste pidamine kliendi ja võlausaldajate vahel
 • Reflektsioon ja profesionaalne enesearendamine
 • Võlanõustamisteenuse arendamine
 • Ennetus- ja teavitustöö tegemine kliendiga ja ühiskonnas laiemalt
 • Praktika

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:

 • oskab korraldada kliendi vastuvõttu ning osutada võlanõustamise teenust;
 • oskab välja selgitada kliendi olukorra ning koguda vajalikku lisainfot võlajuhtumi kohta;
 • lähtub võlanõustamisel kutse-eetikast, heast asjaajamise tavast ning seadusandlusest;
 • oskab toetada klienti võlgade reguleerimise lahenduste leidmisel, kasutades erinevaid nõustamise ja läbirääkimise tehnikaid;
 • oskab iseseisvalt analüüsida oma tööd ning tutvustada avalikkusele ja sihtrühmale võlanõustamise teenuse võimalusi.

Koolitajad:
Ants Kuningas on lõpetanud Akadeemia Nord (Tallinna Ülikool) Õigusteaduse eriala. Ta on büroo A. Kuningas ja partnerid juhatuse liige ja tegevjurist. Tegutseb tsiviilõiguse, maksuõiguse ja karistusõiguse valdkonnas

Margus Veem on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna psühholoogia bakalaureuseõppe 2008. aastal.Margus Veem alustas ettevõtjana 8 aastat tagasi, ettevõtluse kogemus alates aastast 2010. Margus omab Täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaset, kutsetase uuendatud 2019 a.

Oksana Kutšmei on pankrotihaldur ja Tartu kohtutäitur. Ta omab magistrikraadi Õigusteaduse erialal. Kohtutäitur Oksana Kutšmei on spetsialiseerunud: vallas- ja kinnisasja enampakkumiste (eraenampakkumine) läbiviimistele, dokumentide kättetoimetamistele, õigusnõu andmine ja õigusdokumentide koostamisele, väljaspool kohtumenetlust juriidilise fakti tuvastamisele. Oksana Kutšmei alustas ettevõtjana 19 aastat tagasi, ettevõtluse kogemus alates aastast 1999.

Kristina Viznovitš on Advokaadibüroo LMP advokaat, kes on spetsialiseerunud andmekaitse, IT- õiguse, äriõiguse, lepinguõiguse, intellektuaalse omandi õiguse ja EL ja rahvusvahelise õigusele. Kristina on nõustanud mitmeid erinevaid iduettevõtteid turule sisenemise küsimustes, aidanud uuendada ettevõtete dokumentatsiooni andmekaitse ja äriõiguse valdkonnas, koostanud isikuandmete töötlemise auditeid ning riskianalüüse ning koolitanud andmekaitsega seotud küsimustes.“

Tiina Larven
Tiina tööalane karjäär on kulgenud sotsiaalvaldkonnas. Tiina on MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse asutaja ning on tegutsenud Järvamaa erinevate teenuste osutajatena üle 15 aasta. Viimased 9 aastat on Tiina töötanud ka võlanõustajana Ta aitab majanduslikesse raskustesse sattunud inimestel leida lahendusi võlgadega toimetulekuks ning uute võlgade vältimiseks. Tiina on Võlanõustajate kutsekonisjoni esimees ning omab Võlanõustaja, tase 6 kutsetunnistust. Olen tugevalt projektiinimene – meeldivad uued väljakutsed, eesmärkide seadmine ja uute projektide algatamine ning elluviimine. Vabal ajal meeldib lugeda, teha käsitööd ja toimetada aias.

Lisainfo:

 • Koolitus toimub kokku 12-l korral (enamasti 1-2 korda nädalas) väikses, 5-8 inimesega, grupis.
 • Hind sisaldab kohvipausi korraldust ja koolitusmaterjale.
 • Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!
 • Kursuse eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või maksegraafiku alusel enne kursuse lõppu.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Võlanõustajate koolitus