Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Volikogu revisjonikomisjoni korraldus

Koolituse tulemusena on revisjonikomisjoni liikmed võimelised volikogu tööplaani alusel või ülesandel iseseisvalt teostama omavalitsuse kontrolli ja vastavat aruandlust.

Sihtrühm:
Revisjonikomisjoni liikmed ja volikogude esimehed.

Koolituse sisu:

 • Ühiskond ja arengud kohalikes omavalitsustes:
  • ühiskond, avalik sektor ning muudatused ja arengud kohalikes omavalitsustes.
  • avaliku sektori ja kohalike omavalitsuste arengu kavandamine ja finantsautonoomia.
 • Revisjoni korraldamine, ülesanded ja töö planeerimine:
  • õigusaktid ja alusmaterjalid revisjoni korraldamiseks kohalikus omavalitsuses;
  • revisjonikomisjoni moodustamine, ülesanded ja eesmärgid;
  • revisjoni tegevuskava ja töö planeerimine;
  • kontrolli ja revisjoni läbiviimine.
  • revisjonikomisjoni aruandlus.
 • Revisjonikomisjoni töö praktiline korraldamine:
  • omavalitsuse tegevuste seaduslikkuse, otstarbekuse, tulemuslikkuse kontroll ja hindamine;
  • vara kasutamise sihipärasuse kontroll ja hindamine;
  • valla või linnaeelarve täitmise kontroll ja hindamine.
  • praktilised ülesanded, rühmatööd.
 • Kokkuvõte koolitusest:
  • riigikontrolli tähelepanekuid kohalikes omavalitsustes; soovitusi probleemide võimalikuks lahenduseks;
  • revisjonikomisjoni liikme „kümme käsku“.

Meetodid:
Loeng, arutelud, ülesanded mitmel teemal ja rühmatööd.

Õppematerjalide loend:
Slaidid, ülesanded, riigikontrolli järeldused, ettepanekud, infoallikad.

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

 • Teab arenguid, õigusakte ja alusmaterjale revisjoni korraldamiseks kohalikes omavalitsustes.
 • Mõistab kontrollida ja hinnata valla või linnaeelarve täitmist ning omavalitsuse tegevuste seaduslikkust, otstarbekust, tulemuslikkust ning vara kasutamise sihipärasust.
 • Oskab planeerida ja korraldada revisjoni ning revisjoni aruandlust kohalikus omavalitsuses.

Koolitaja:
Uno Silberg
on omandanud majandusteaduse doktori kraadi Eesti Maaülikoolis. Õpetamiskogemuste pagasi on ta saanud Tartu Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Sisekaitseakadeemiast ning õpetades paljudel täienduskursustel. Uno Silberg on olnud kohaliku omavalitsuse volikogu liige alates 1999. aastast ning töötanud Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektorina ja tunnustatud Eesti Maaomavalitsuste Liidu kuldmärgiga omavalitsussüsteemi arendamise eest. Osalemine kohaliku omavalitsuse arendamisel on olnud pidev nii Eestis kui ka Euroopa Liidus. Uno Silberg on aastast 2004 osalenud Euroopa Liidu Regioonide Komitees kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poliitikate kujundamisel. Täna kuulub ta Euroopa Liidu territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja Euroopa Liidu eelarve komisjoni (COTER), rahandus- ja halduskomisjoni (CAFA) ning ta on regioonidevahelise grupi „Automotive Intergroup“ aseesimees ja „Baltic Sea Regions“ teine aseesimees.

Lisainfo:

 • Palume koolitusel osalejatel kaasa võtta sülearvuti.
 • Osalejate arv – Kuni 20 osalejat.
 • Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele, toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Viime läbi kõigile avatud koolitusi, asutusesiseseid tellimuskoolitusi kui ka konsultatsioone. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Volikogu revisjonikomisjoni korraldus