Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Wordi koolitus. E-kursus

Wordi koolituse e-kursuselt saad Sa kõik vajalikud teadmised Wordiga tõhusaks töötamiseks. Koolitus sobib nii neile, kes pole üldse Wordiga kokku puutunud, kui neile, kes on küll Wordi aastaid kasutanud, aga soovivad juurde õppida. E-kursus on MS Office Word 2010 versiooni põhjal, kuid sobib ka siis, kui kasutad uuemat (2013 või 2016) Wordi.
E-kursusega koolituse läbimiseks ehk individuaalseks tööks videote läbivaatamiseks ja õpetuste kaasategemiseks on arvestatud 15 akadeemilist tundi (videote kogumaht on üle 5 tunni).

Wordi koolituse eesmärgiks on anda põhjalik-praktiline teadmine nii tuntumatest Wordi tööriistadest kui ka nendest kasulikest võimalustest, mida vähem teatakse. Koolituse tulemusena muutub töö Wordiga oluliselt nauditavamaks ja tulemuslikumaks.

Tundes ja kasutades Wordi pakutavaid võimalusi, on tekstidokumendi loomine võimalusterohke, ladus ja lihtne. Koolitust sobib nii neile, kes on vaid põgusalt Wordiga kokku puutunud, kui ka neile, kes on aastaid Wordi kasutanud.

Muuhulgas õpime koolitusel tööd lihtsustavaid nippe ja kiirkäskude kasutamist; tekstide sisestamise ja vormindamise põhjalikke valikuid; jaotiste kasutamist – sh näiteks lehekülgede nummerdamisel, teksti veergudesse viimisel või päiste-jaluste lisamisel; sisukorra ja linkide lisamist; piltide, tabelite, kujundite ja diagrammide lisamist ja vormindamist; dokumendi terviklikku kujundamist.

Keskne osa koolitusest on laadide ja teemade kasutamine tõhusaks tööks Wordiga. Nii saab mitme tunni asemel mõne minutiga ka mahuka dokumendi korrastada, ümber struktueerida või kujundada.

Lisaks vaatame, kuidas Wordis õigekirja kontrollida, parandusi esitada-kinnitada, teistele dokumendi muutmist piirata või makrosid ehk valmis käsuridasid salvestada. Aga ka vorme luua või Mail Merge tööriista kasutada – viimasega võid jällegi tunde või terveid tööpäevi aega kokku hoida.

Koolituse sisu:

 • Alustamine
  • Üldised seaded ja keelevalikud
  • Klaviatuuri käskude kasutamine
 • Tekstidokumendi loomine, salvestamine, sulgemine, avamine
  • Uue dokumendi loomine ja valmis põhjad
  • Salvestamine ja sulgemine
  • Mallide loomine
  • Avamise lisavalikud ja vaikekausta määramine
  • Avatud dokumentide vahel liikumine
 • Tööriistad ja vaade
  • Tööriistade kuvamine ja kiirpääsu riba
  • Tööriistade akende kuvamine
  • Olekuribal kuvatav info ja ridade numbrite kuvamine
  • Vaate suuruse kohandamine
  • Erinevate vaadete kasutamine
 • Teksti sisestamine
  • Teksti sisestamine, vormingu eelnev valik, suur- ja väiketähed
  • Teksti ülekirjutamine
  • Sümbolite sisestamine
  • Näidisteksti sisestamine. Rea murdmine.
  • Tagasivõtmine, kordamine ja tagasivõtmise tühistamine
 • Sisu kleepimine ja importimine
  • Teksti kleepimise valikud
  • Mitme elemendi kleepimine lõikelauaga
  • Teise tekstidokumendi sisusse importimine
  • Teksti salvestamine wordi valmis valikuna
 • Sisus liikumine, teksti märgistamine, otsing ja asendamine
  • Teksti salvestamine wordi valmis valikuna
  • Dokumendis liikumine
  • Teksti märgistamine
  • Otsing ja liikumine navigeerimise paani ja “mine” tööriistaga
  • Teksti asendamine
  • Asenda tööriistaga dokumendi korrastamine
 • Teksti kustutamine, teisaldamine ja sorteerimine
  • Teksti kustutamine
  • Teksti teisaldamine
  • Teksti sorteerimine
 • Laadide kasutamine ja vormindamine
  • Tekstidele laadide määramine
  • Laadide kujunduse kiirvormindamine
  • Laadide üksikasjalikum vormindamine
  • Uute laadide loomine ja kiirklahvide kasutamine
  • Laadi vormingu eemaldamine või asendamine teisega. Laadide kustutamine.
  • Vaikelaadi muutmine
  • Laadide põhja toomine teise arvuti wordi
  • Loendi laadide loomine (i osa)
  • Loendi laadide loomine (ii osa)
  • Uue lõigu vaikelaadi muutmine
  • Dokumendi korrastamine laadide kujule
  • Asendaja tööriistaga laadide lisamine
  • Laadide kasutamise ja teksti vormindamise piiramine
  • Laadide põhjal sisukorra loomine
  • Linkide ja ristviidete lisamine
  • Sisu eraldi dokumentideks salvestamine
 • Teksti ja lõikude vormindamine
  • Vormindamise tööriistad ja vormingu eemaldamine
  • Fondi vormindamise tööriistad, teksti efektid ja vormingu teave
  • Rohkem fondi vormindamise tööriistu
  • Tausta värv ja vormingu ülekandmine
  • Lõigu joondus ja loendi sümboli lisamine
  • Üheastmeline numbriloend
  • Mitmeastmeline numbriloend
  • Mitmeastmeline numbriloend laadina
  • Lõigu reavahede seaded
  • Ümberjoone lisamine ja seaded
  • Lehepiiri lisamine ja kuvamine
  • Ridade ja lõikude sidumine ühele lehele
  • Taanded
  • Tabelduskohad
 • Dokumendi vormindamine
  • Jaotise piir ja erineva suunaga lehed dokumendis
  • Teksti viimine veergudesse
  • Lehe veerised. Dokumendi- ja printimise vaade.
  • Lehekülje numbrid
  • Paaris- ja paaritud lehed. Päis ja jalus.
  • Lehe taust, raam ja taustapilt
  • Lõigu algustähe esiletoomine
  • Esilehe põhjad
 • Elementide lisamine
  • Pildid
  • Elementide suurus ja paigutus lehel
  • Kujundid
  • Smartart
  • Tekstiväli
  • Elementide nimetused ja viitamine
  • Elemendi lukustamine
 • Tabelid ja diagrammid
  • Tabeli vormindamine
  • Tabeliga sisu kujundamine
  • Veel tabeli lisamise võimalusi
  • Tabeli loomine excelist
  • Diagrammi loomine excelist
 • Väljad ja vormid
  • Kiirvalikud
  • Dokumendi kirje ja väli
  • Vormi koostamine
 • Õigekiri ja tõlkimine
  • Õigekirja kontroll
  • Sarnaste sõnade leidmine
  • Teksti tõlkimine
 • Muudatused ja kommentaarid
  • Muudatuste tegemine ja läbivaatamine
  • Muudetud dokumentide võrdlemine
  • Kommentaaride lisamine ja läbivaatamine
  • Ainult muudatuste läbivaatamise ja kommenteerimise lubamine
  • Dokumentide vördlemine
  • Mitmes aknas töötamine
 • Printimine ja saatmine
  • Printimise ala ja valikud
  • Enne dokumendi saatmist
 • Mail Merge
  • Kirjade või dokumentide sisu koostamine
  • Saatmine, salvestamine ja printimine
 • Kaitsmine
  • Dokumendi sisu muutmise kaitsmine
 • Makrode kasutamine
  • Makrode kasutamine
 • Lõpetuseks

Koolitaja:
Asko UriAsko Uri
Töötan koolitaja, koolitusjuhi ja koolitusmaterjalide loojana pere-ettevõttes KehaMeeleKool (Kasulik Koolitus™). Selle aja sees on mul olnud au koolitada üle kahte tuhandet inimest, kelle tagasiside koolitustele “10-palli” skaalal on püsivalt keskmisena üle üheksa.
Minu arusaama kohaselt on hea koolitaja inimene, kes – lisaks koolitatava valdkonna väga heale tundmisele – lähtub ennekõike õppijast, on toetava ja positiivse suhtumisega ning on ise õpetatavast teemast vaimustunud. Hea koolituse ja koolitusmaterjali peamisteks omadusteks on köitvus, kerge jälgitavus ja osalejate kaasatus. Need põhimõtted kehtivad võrdväärselt kõigi koolituste puhul, olgu teemaks kas Exceli kasutamine või inimeste juhtimine. Nii koolitaja kui koolitusmaterjalide loojana püüan neid põhimõtteid igapäevases töös järgida ning ennast järjepidevalt arendada.
Olen varemalt töötanud Euroopa rahastusega sotsiaalprojektide algataja ja projektijuhina (3 a), tegevjuhina Eesti-Norra e-õppematerjale tootvas ettevõttes (8 a), turundusjuhina Eesti juhtivas kinnisvarafirmas (3 a), reklaamiagentuuri käivitaja ja eestvedajana (3 a). Haridusteel on minu valikuteks on olnud sotsioloogia ja sotsiaaltöö – lõpetan õpinguid Tartu Ülikooli sotsiaaltöö magistrantuuris.
Kõige rohkem kõnelevad inimesest minu arvates tõekspidamised ja väärtushinnangud. Minu arvamus inimese olemusest ühildub Tema Pühaduse dalai-laama mõttega: iga inimene tahab olla õnnelik, igaühel on õigus õnnelikule elule ning igaüks saab ise oma elu õnnelikuks muuta. Usun, et iga inimese mõte, sõna, otsus ja tegu muudavad mitte ainult meie edasist elu ja võimalikke uusi valikuid, vaid ka ümbritsevaid inimesi ja maailma.

Koolituse maksumus e-kursusena:
E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

E-kursus E-kursus PLUS E-kursus EXTRA
59 € + km 79 € + km 99 € + km
Piiramatu kasutusaeg ja uuendused Piiramatu kasutusaeg ja uuendused Piiramatu kasutusaeg ja uuendused
Koolitaja poolne tugi 2 kuud Koolitaja poolne tugi 12 kuud
Teadmiste kontroll ja tunnistus

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Meie nimevalikut – Kasulik Koolitus – toetab hästi ühe osalenu tagasiside: “Väga kasulik koolitus oli, minu elu teeb see nüüd poole lihtsamaks“. Osavõtjate keskmine hinnang meie koolitustele on kümnesel skaalal üle üheksa. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Wordi koolitus. E-kursus