Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine

Praktiline protsesside automatiseerimise koolitus
Praktiline protsesside automatiseerimise koolitus keskendub konkreetsetele sammudele, mida automatiseerimisest huvitatud ettevõte peaks tegema, et jõuda ideest lahenduseni.

Protsesside automatiseerimisega saavutatud inim- ja ajaressursi kokkuhoid võimaldab ettevõttes inimesi kasulikumalt rakendada. Inimene saab tegeleda ülesannetega, mis eeldavad rohkem inimese kaasatust ning võimaldab teatud rutiinseid ja töömahukaid tegevusi näiteks lao majandamine, arvete saatmine, dokumentide haldamine, andmete säilitamine ja töötlemine muuta efektiivsemaks.

Koolituse eesmärk on anda juhised läbiproovitud praktikatest, kuidas automatiseerida ning see koolitusel läbi proovida. Koolitus lõppeb oma ideest tehtava automatiseerimisdisainiga, et saaks hiljem seda oma ettevõttes rakendada.

Coop Panga Lead IT business analyst ja koolitaja Priidu Tammeorg võtab koolituse kokku sõnadega: “Koolitusel õpid eelkõige, kuidas praktikas kasutada häid analüüsimustreid ja oskuseid, kuidas neid projektide automatiseerimisel rakendada.”

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud ettevõtete juhid, keskastmejuhid, tooteomanikud, äriprotsesside eest vastutajad, projektijuhid ja tarkvara arendajad.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • Huvi ja vajadus automatiseerimise vastu
 • Äriline automatiseerimise vajadus ettevõttes

Koolituse sisu:

 1. Päev – Protsesside automatiseerimine, digitaalne transformatsioon
  • Protsesside automatiseerimise vajalikkus
  • Protsess kui algoritm
  • Muutuste juhtimine
  • Protsesside automatiseerimise takistused
  • Transformatsiooni järk- järgulisus
  • Efektiivsuse ja täpsuse suurendamine
  • Parem töökoha kultuur ja kõrgem tulemuslikus
  • Silode ühendamine/lõhkumine
  • Läbipaistvuse loomine
  • Turvalisuse ja vastavuse taseme tõstmine
  • Kulude vähendamine
  • Protsessimootor töövoo juhtimiseks
  • Otsustusmootor protsessimootori osana
  • Millist protsessimootorit valida?
  • Töövoogude automatiseerimise disain
  • Käivitatavate töövoogude disain
  • Peamised töövood, mida automatiseerida
  • Automatiseerimise teekond
  • Analüüs, AS-IS – TO-BE
  • Persoonad
  • Integratsioonide tuvastamine, tõeväärtussüsteemide kasutamine
  • Kasutusjuhtude mudeli loomine
  • Kasutajaliidese disain
  • Nõuete kogumine, user storyd
  • Andmemudeli koostamine
  • Õiguste jagamine, õiguste poliitika rakendamine
  • Dokumentide haldus ja genereerimine
  • Emailid, sõnumid ja teavitused
  • Erandid
  • Haldusliides
  • Testimine
  • Järeltoiming protsesside tuvastamine
  • KPI-de märkimine ja analüüs
  • Projekti lansseerimistoimingud
  • Projekti KPI statistika jälgimine, Optimize näitel
  • Auditeerimise praktikad
  • Ärivalidatsioonide tuvastamine ja kaardistamine
  • Kasutatavad meetodid:
   • Lühiloengud
   • Praktiliste näidete toomine reaalsetest automatiseerimisprojektidest
   • Küsimused-vastused
 2. Päev – Mis on agiilsus?
  • Sissejuhatus agiilse tarkvaraarenduse maailma
  • Protsessiprojekt ei ole Waterfall projekt
  • Kliendikeskne lähenemine
  • Agiilsuse määratlus
  • Agiilse arenduse 12 põhiprintsiipi
  • Agiilne vs Waterfall
  • Agiilne kommunikatsioon
  • Agiilne fookus
  • Iteratiivsus ja inkrementaalsus
  • Miks arendada agiilselt?
  • Scrum                        
  • Scrum raamistik
  • Scrum tiim
  • Tootejuht
  • Arendustiim
  • Scrum master                         
  • Sotsiaalne leping
  • Kasutajalugu
  • Stooride planeerimine
  • Storymap                  
  • Toote backlogi elukaar
  • Agiilne testimine
  • DOD – definition of done
  • Storypokker ajahindamine
  • Reliisi planeerimine
  • Arendamise kiiruskordaja
  • Kuidas tarnida töötavat lahendust?
  • Sprint 0
  • Backlogi groomimine                           
  • Vastuvõtmise tingimused
  • Sprindiplaneerimine
  • Hommikune standup
  • Sprindi ülevaatus
  • Sprindi inkremendi valimine
  • Retroperspektiiv
  • Tööprogressi visualiseerimine
  • Muudatuste planeerimine
  • Kasutajakogemuse testimine
  • Kasutatavad meetodid:
   • Lühiloengud
   • Praktiliste näidete toomine reaalsetest projektidest
   • Küsimused-vastused
   • Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga
 3. Päev – BPMN notatsioon
  • Mis on BPM?
  • BPM-i standardid
  • Äristsenaarium 1 ja 2
  • BPMN kui äri ja IT vaheline suhtluskeel
  • BPMN-i kasutuselevõtmise riskid
  • BPMN-ist lähemalt
  • Toimingud ja sündmused
  • Protsessivoo disainimine
  • Basseinid ja ujumisrajad ning nende vajalikus
  • Sündmused
  • Eritoimingud
  • Markerid
  • Alamprotsessid
  • Transaktsioonid
  • Sõnumivood
  • Andmed
  • Esitlusviisid
  • Praktiline töö äristsenaariumi disainiks
  • DMN
  • DMN-i elemendid
  • BPMN-i ja DMN-i ühendamine
  • Äriprotsessi idee valimine ja hackatloniks kandidaadi hindamine
  • Kasutatavad meetodid:
   • Lühiloengud
   • Praktiliste näidete toomine reaalsetest projektidest
   • Küsimused-vastused
   • Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.
 4. Päev – Hackatlon – valmis äriprotsessiprojekt 2 päevaga
  • Protsessimootoriga protsessi orkestreerimine
  • Protsessimootori valik
  • Äri ja IT koostöö
  • Protsesside läbipaistvus
  • Teekond orkestreeritud äriprotsessini
  • Kandidaadivalikust projektini, milline on protsessiprojekt
  • Sinu idee lahenduse disain
  • Idee lahenduse hindamine
  • Lahenduse disaini optimeerimine ja kirjeldamine
 5. Päev – Hackatlon – valmis äriprotsessiprojekt 2 päevaga
  • Idee kasutajaliidese disain
  • Integratsioonide leidmine
  • Automatiseerimiste leidmine
  • Protsessidisaini parendamine ja lõpliku lahenduse koostamine
  • Otsustuste leidmine ja disain
  • Otsustuste liitmine protsessidisaini
  • Erandite leidmine ja liitmine protsessidisaini
  • KPI-de leidmine ja protsessi märkimine
  • Dokumentide vajaduse tuvastamine
  • Järeltoimingute tuvastamine
  • Lahenduse analüüsiprojekti esitamine                                                                          

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab, kuidas tarkvaraliselt äriprotsesse automatiseerida
 • Oskab äriprotsessides tuvastada probleeme ja kitsaskohti, mida automatiseerimise abil kaotada.
 • Oskab olla agiilse tarkvaraarenduse tiimi juhtiv liige.
 • Teab, kuidas äriprotsesse analüüsida ja disainida.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

 • Koolituse teemapunkte käsitletakse lühiloengute vormis, kuhu juurde tuuakse praktilisi näiteid reaalsetest automatiseerimise projektidest.
 • Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste käigus.
 • Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitaja:
Priidu Tammeorg
Coop panga töötaja Priidu Tammeorg on protsesside automatiseerimisega tegelenud alates 2015 aastast. Danske Bank Taani harus on ta läbi viinud suuremate laenutoodete automatiseerimisprojektid ning Coop pangas on viinud ettevõtte laenuprotsesside automatiseerimise uuele tasemele. Priidu omab oskusteavet agiilsest projektijuhtimisest ja kuidas seda protsesside automatiseerimisprojektide juures kasutada.

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • praktilisi harjutusi;
 • projekti disaini ja kontseptsiooni;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

 Lisaväärtusena pakume:

 • tasuta parkimist;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju;
 • lõunasööki.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine