Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kasutamistingimused

Koolitusportaal OÜ õigused ja kohustused 

  • Me kaitseme registreeritud kasutajate andmeid ning ei edasta neid ilma kasutaja loata kolmandatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Aeg-ajalt võime kasutada kasutajate anonüümseid statistilisi näitajaid, et anda informatsiooni meie koostööpartneritele ning koolituste pakkujatele, kuid me ei edasta isklikku informatsiooni või kontaktandmeid ilma kasutaja loata.
  • Kogu www.tark.ee veebilehel ülevalolev informatsioon on Koolitusportaal OÜ omand ning informatsiooni kopeerimine on lubatud ainult Koolitusportaal OÜ juhatuse kirjalikul (k.a e-post) loal, välja arvatud juhul, kui informatsiooni omanikuna on mainitud teine juriidiline või füüsiline isik.