Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Agiilse arenduse põhialused

Üha laialdasemaks on muutumas agiilsete praktikate ja meetodite kasutamine oma töö korraldamisel. Agiilsed organisatsioonid ja tiimid on tõestanud, et nad suudavad vastata kliendi ootustele ning luua väärtust eelarve ja ajakava raamides.

Agiilse arenduse põhialuste koolituse käigus õpitakse tundma enim levinud agiilseid meetodeid – kuidas töötab Scrum, mis on  Kanban meetod ning saab selgeks, mida tähendab Lean mõtteviis ja kuidas see on seotud agiilsete tööviiside ja raamistikega. Samuti räägitakse kursusel ka ettevõtte agiilsuse (Business Agility) põhimõtetest. Õpingute käigus seotakse teooria erinevate praktiliste näidete ja harjutustega. Kursus lõppeb praktilise ja lõbusa Scrumi simulatsiooniga.

Koolitusel on kolm teemaplokki – Moodul 1: Agiilne mõtteviis ja põhimõtted, Moodul 2: Scrum raamistik ja tootejuhtimine ning Moodul 3: Scrum raamistiku simulatsioon.

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade agiilsest mõtteviisist, väärtustest ja põhimõtetest.

Sihtgrupp:

 • Koolitusele on oodatud uute agiilsete meeskondade liikmed või mõnd agiilset praktikat juba varasemalt rakendanud inimesed, kes soovivad oma teadmisi värskendada, leida uusi ideid, kuulda praktilisi näiteid või lahendusi keerukamatele olukordadele.
 • Samuti soovitame koolitust juhtidele, kes kaaluvad oma organisatsioonis agiilsete tööviiside juurutust.
 • Kursus sobib ka ettevõtetele ja inimestele, kes ei tegutse otseselt IT valdkonnas, kuivõrd agiilne mõtteviis ja tööviisid on oma loomult universaalsed ja rakendatavad organisatsiooni töökorralduse tõhustamisel mistahes valdkonnas.

Programm:

 • 1.päev
  • 09:15 – 09:30 Kogunemine
  • 09:30 – 11:00 Agiilsus – miks me seda vajame?
   • Agiilne mõtteviis
   • Lean mõtteviis
   • Ettevõtte agiilsus (Business Agility)
   • Kasutatavad meetodid: loeng, grupitöö
  • 11:00 – 11:15 Kohvipaus
  • 11:15 – 12:45 Agiilsus – miks me seda vajame?
   • Agiilse tarkvaraarenduse manifest ja selle 12 põhimõtet
   • Kasutatavad meetodid: loeng, grupitööd
 • 2.päev
  • 09:15 – 09:30 Kogunemine
   09:30 – 11:00 Scrum raamistik, kanban

   • Scrum sambad ja väärtused
   • Artefaktid ja rollid
   • Sündmused ja rollid
   • Kanban
   • Kasutatavad meetodid: loeng, grupitöö
  • 11:00 – 11:15 Kohvipaus
  • 11:15 – 12:45 Tootejuhtimine
   • Planeerimine
   • Hinnangud
   • Eelarvestamine
   • Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud
 • 3.päev
  • 09:15 – 09:30 Kogunemine
   09:30 – 11:00 Scrum raamistiku simulatsioon (sh Scrum ühe sündmuse – retrospektiivi – läbitegemine)

   • Scrum raamistiku simulatsioon Lego klotsidega (klassikoolituse puhul)
    • Mängime meeleoluka mänguga läbi kõik Scrum sündmused, rollid ja artefaktid. Osaleja saab praktilise kiirkogemuse Scrum raamistiku rakendamisest.
    • Kasutatavad meetodid: simulatsioonimäng
   • Intraktiivne veebipõhine tegevus Scrum raamistiku põhimõtete, rollide ja sündmuste kinnistamiseks mängulises vormis (online koolituse puhul)
  • 11:00 – 11:15 Kohvipaus
  • 11:15 – 12:45 Jätkub Scrum raamistiku simulatsioon

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb agiilset mõtteviisi, väärtuseid ja põhimõtteid ning seda, kuidas agiilse tööviisi kaudu parandada ettevõtte tulemuslikkust.
 • Mõistab Lean mõtteviisi, teab, mis on Scrum raamistik ja Kanban meetod.
 • Teab, mis on Business Agility ja mida on vaja selleks, et luua agiilne organisatsioon
 • On saanud proovida Scrum raamistiku rakendamist töö korraldamisel

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

 • Koolitus on kokku pandud kolme koolitaja koostöös – iga koolitaja on tegutsev praktik ja oma ala ekspert. Koolitajate erinev kogemus ja taust tagavad selle, et osalejatele antakse edasi tervikpilt agiilsest meetodist ning Scrumi rakendamisest.
 • Loeng viiakse läbi kombineerituna töötubadega – loengute käigus kuuldut saavad osalejad töötubades praktiseerida ja luua seoseid, et omandatud paremini kinnistada.
 • Enne kursust saadetakse koolitatavatele ettevalmistavaid materjale (lugemine ja lühikesed videod).
 • Õpitulemuste saavutamist hinnatakse arutelude käigus (osalejate ootused vs tagasiside).
 • Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitajad:
Kristi Paas (CSM)
Kristi on erinevate tiimidega töötanud üle 15 aasta, täites nii üksuse juhi, projektijuhi kui ka scrum masteri rolli. Viimased kaheksa aastat on ta tegutsenud tarkvaraarenduse valdkonnas. Kristi alustas projektijuhina riigisektoris ning viimased neli aastat on ta töötanud väikeste agiilsete tiimidega scrum masteri ning agiilsete praktikate coach’i ja koolitajana. Ta hindab kõrgelt agiilseid väärtuseid ja põhimõtteid, kuna näeb oma igapäevases töös, kuidas agiilne tööviis aitab luua motiveerivat töökeskkonda ja efektiivsust eesmärkide saavutamisel.

Einar Koltšanov (CSM)
Einar on erinevate IT arendusprojektidega seotud olnud nüüdseks rohkem kui 15 aastat. Valdkonnad on olnud väga erinevad: eTervis, Maksu- ja Tolliamet, FinTech ning sisejulgeoleku teemad, lisaks on ta töötanud ka vastavalt klientide vajadusele tarkvara valmistavas ettevõttes. Enam kui 9 viimast aastat on Einar scrum masteri ja coachina tegelenud väikeste agiilsete arendustiimidega ning naudib seda siiani. Tal on suur kogemuste pagas ja ükski tiim ega ülesanne ei tundu talle liialt keeruline.

Andri Vanem (CSPO)
Andri on töötanud tarkvara arenduses aastast 2010. Ta alustas oma karjääri tarkvaraarendajana. Toote haldamise kohta oli Andril aga väga palju öelda ning ta otsustas liikuda edasi tooteomaniku rolli, et luua paremat sisendit tarkvaraarendajatele. Tänaseks on see toonud teda tootearenduse tiimide eestvedamiseni. Erinevates riikides, klientide ja kontekstidega töötamine, agiilselt ja mitte agiilselt, on andnud Andrile väga head teadmised, kuidas kõrge kvaliteediga tarkvara tooteid klientidele tarnida.

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • tasuta parkimist;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Agiilse arenduse põhialused