Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Agiilse organisatsiooni ja meeskonna juhtimine

Juhioskuste coaching programmis on ühendatud mitu olulist eduka kaasaegse juhtimise teemat, mis annavad vajalikud teadmised ja oskused, et kiiresti kasvatada väärtust endale, töötajatele ning klientidele/kasutajatele. Edukalt programmi läbinud osaleja on kompetentne ja väärtuslik spetsialist kaasaegset juhtimist taotlevale tööandjale. Iga programmi läbinud saab ka personaalsed soovitused teadmiste ning oskuste arendamise osas.

Koolituse eesmärgiks on anda osalejale teadmised ning oskused, kuidas organisatsiooni hetkesituatsioonist lähtuvalt langetada kaalutletud juhtimisotsuseid;
kuidas agiilseid praktikaid kasutades tarnida tooteid ja teenuseid kvaliteetselt ja kiiresti; kuidas kasvatada enesekindlust ja tegutseda vastavalt oma ideedele.

Selle asemel, et anda üldist nõu ja rääkida juhtimise kontseptsioonidest, keskendub antud arenguprogramm üheselt mõistetavatele ja taaskasutatavatele tehnikatele, mis toimivad reaalses elus. Tõestuseks, et arenguprogrammis edasiantavad tehnikad tõesti toimivad, jagab läbiviija näiteid ja edulugusid, kus on kasutatud samasid lähenemisi. Need päriselu näited juhendavad Sind igal sammul ning ühendavad kõiki käsitletavaid teemasid sidudes need ühtsesse juhtimiskontseptsiooni!

Sihtgrupp:
agile coaching’u programm ettevõtjatele, juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad leida uusi võimalusi kasvatada oma organisatsiooni ja klientide väärtust ning lisada oma CV-sse uued oskused.

Koolituse sisu:

 • Taust, hetkeolukord ja organisatsiooni positsiooni/situatsiooni mõistmine
  • Globaalsed ja lokaalsete trendid, digitaliseerimisest tulenevad muutused.
  • Kaasaegse organisatsiooni ja meeskonna juhtimise väljakutsed.
  • Keerukuse teooria ja keerukusele sobivate meetmete tutvustus.
 • Kollaboratiivne organisatsiooni strateegia koostamine ja toetavate juhtimisemeetodite valik
  • Olukorra teadlikkuse kasv juhtidel ja meeskondadel (situational awarness)
  • Organisatsiooni eesmärgistamise protsess (S.M.A.R.T. goals) ja töötajate eesmärgistamise protsessi kaasamine.
  • Teenuste ja toodete strateegia kaart.
  • Eesmärgist lähtuva strateegilise teekonna ja meetme kaalutletud valik:
   waterfall, service level agreement, projektijuhtimine, spetsialiseerumine, kanban, scrum, LeSS, TDD, Lean StartUp.
  • Agile ja Lean põhimõtted (Agile Manifesto, Heart of Agile).
  • Vajalikud oskused ja olemasolevate oskuste kaardistamine
  • Strateegia kaardile vastava organisatsiooni struktuuri moodustamine.
 • Agile product development – teaduslik ning distsiplineeritud lähenemine toodete arendamisele:
  • toote/teenuse passi loomise protsess (collaborative product chartering, business model canvas, jne),
  • Google Sprint: esmase ärilise hüpoteesi püstitamine, kollaboratiivne teenuse design (Story Mapping) ja esmase backlog’i loomine, hüpoteesi esmane valideerimine.
 • Agiilne tarne
  • Agiilne meeskond, toetavate piirangud kokkulepped ja nende juhtimine.
  • Organisatsiooni agiilne transformatsioon, selle kavandamine ja elluviimine (ka org.struktuur).
  • Scrum ja Large Scale Scrum (LeSS) tutvustus: rollid – ScrumMaster, Product Owner, arendusmeeskond; juhi roll Scrum’is ja LeSS’is; tseremooniad – töömahu hindamine ja planeerimine, igapäevased kohtumised, tõhus retrospektiiv; artefaktid – backlog, taskboard, burndown; juurutamine – koolitamine ja coaching.
  • Ülevaade distsiplineeritud tehniliste praktikate rakendamise väärtusest ja mõjust agiilsele tootearendamisele.
 • Retrospektiiv (tagasivaade)
  • meeskond ja retrospektiiv;
  • tõhusa retrospektiivi läbiviimise praktikad;
  • retrospektiiv suures organisatsioonis;
  • parenduste elluviimine.

Koolituse läbinu:

 • Mõistab, kuidas kasvatada organisatsiooni ja enda teadlikkust hetkeolukorrast, kaardistada ja saada ülevaadet oma ettevõtte toodetest ja teenustest ning mõista välistegureid, millel on mõju organisatsiooni liikumisele.
 • Omab teadmisi meetoditest, mis aitavad koostöös erinevate osapooltega tõhusalt sõnastada organisatsiooni/teenuse/toote strateegiat, sõnastada eesmärke ja strateegiaid toetavat organisatsiooni struktuuri.
 • On teadlik kaasaegsetest juhtimisvõtetest (Waterfall, SLA, Kanban, Lean, agiilne juhtimine ja tootearendus, Scrum, LeSS, Lean StartUp), millal ja kuidas neid kasutada ning oskab langetada otsuseid teadlikult ja eesmärgi põhiselt.
 • On teadlik võtetest, mis aitavad organisatsioone liikuda “ühel lainel“ ja samas suunas kliendi väärtuse, enda ning kaastööliste rahulolu kasvatamiseks.

Koolitaja:
Alek Kozlov
On ettevõtja ja konsultant, kes on aidanud arendada ja ellu viia innovaatilisi projekte nii Eesti suurimates telekom ettevõtetes, finantsasutustes, kui ka globaalsetes startup ettevõtetes (nagu näiteks Skype). Alekil on 25-aastane müügikogemus ning hetkel keskendubki ta klientide äride digitaliseerimise ja müügivõimekuse suurendamisele läbi innovaatiliste ja konkurentsivõimeliste toodete arendamise. Alekil on IT juhtimise magistrikraad (CUM LAUDE) EBS-ist.

Järeleproovitud strateegiad
Selle asemel, et anda üldist nõu ja rääkida juhtimise kontseptsioonidest, keskendub antud arenguprogramm üheselt mõistetavatele ja taaskasutatavatele tehnikatele, mis toimivad reaalses elus. Tõestuseks, et arenguprogrammis edasiantavad tehnikad tõesti toimivad, jagab läbiviija näiteid ja edulugusid, kus on kasutatud samasid lähenemisi. Need päriselu näited juhendavad Sind igal sammul ning ühendavad kõiki käsitletavaid teemasid sidudes need ühtsesse juhtimiskontseptsiooni!

Isikupõhine lähenemine
Alek Kozlov lõi selle agile coaching programmi põhimõtel “learning by doing”, kasutades samasid võtteid, mida ta rakendas paljudes edukates coaching’u projektides. Antud koolituste jooksul läbid mitmeid juhtimise teemasid, mis teineteist täiendades moodustavad ühe loogilise terviku. Koolituse käigus teemad kohendatakse lähtuvalt osaleja vajadustest, kus igat teemat on võimalik ka iseseisvalt rakendada või kombineerida juba olemasoleva juhtimiskogemusega.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Agiilse organisatsiooni ja meeskonna juhtimine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.