Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Andmete analüüs ja visualiseerimine Exceli ja Power BI abil

Koolitus on mõeldud kõigile, kellel on tarvis nii väikse- kui ka suuremahulisi andmeid analüüsida, visualiseerida ning kokku võtta.

Koolitus eeldab baasteadmisi Excelis ja kogemust andmetega töötamisel (CSV teksitfailidena, TSV andmebaasidena, Exceli tabelitena vms).


Koolituse sisu:

 • Andmetöötlusvahendid Excelis (ülevaade)
 • Power BI – Excel ilma Excelita (ülevaade)
 • PowerQuery – andmete lugemine andmeallikast
  • SQL (-laadsetest) andmebaasidest
  • (Teisest või samast) Exceli andmetabelist
  • Muudest allikatest
  • Failidest ja kaustadest
 • Andmete teisendamine ja laiendamine
  • Mustade andmete puhastamine (tavaliselt tekstiallikatest)
  • Andmeteisendused
  • Lisaveergude arvutamine
  • Tükeldamised ja täitmised
  • Filtreerimised ja sorteerimised
 • Päringute kombineerimine
  • Päringu jätkamine
  • Päringute sidumine (Append Query)
  • Päringute ühendamine (Merge Query)
  • Muud päringute sidumisviisid
 • Päringukeel M
  • Päringukeele redaktor (advanced editor)
  • Süntaks, andmetüübid, literaalid
  • Funktsioonid, abivahendid (reference, help)
 • Päringute korduvkasutus
 • PowerPivot – andmemudel ja selle osa ning otstarve
  • Mudeli kokkupanemine andmeallikatest
  • Seosed mudelis
  • DAX keele alused
  • Arvutatud veerud
  • Mõõdikud
  • Hierarhiad
   • Paralleelselt mudeli ehitamisega PivotTabel-i aruanne (NB! Ei ole sama, mis Exceli PivotTabel)
  • DAX funktsioonid, abivahendid (help, reference)
  • Ajadimensioon, sellekohased mõõdikud ja funktsioonid
 • PowerView – andmete ja mudeli visualiseerimine
  • Erinevad graafikutüübid
  • Graafikute sidumine
  • Muud visualiseerimisvahendid (tabelid, toimingud, filtrid jne)

Koolituse edukal läbimisel omandab õpilane järgmised oskused:

 • andmete esitamise ja hoidmise mehhanism Excelis (Exceli tabel, Exceli taustatabel);
 • andmete toomine Excelisse või Power BI-sse;
 • PowerQuery päringute koostamine (click-meetod);
 • PowerQuery päringute koostamine ja muutmine valemitega (advanced edit);
 • andmete hankimine erinevate konnektoritega (SQL, Flat file, folder, PDF, Excel jm);
 • andmemudeli koostamine PowerPivot (lihtsamad DAX valemid);
 • andmete visualiseerimine Excelis (graafikud, PowerView);
 • andmete visualiseerimine Power BI-s;
 • andmete jagamine ja esitamine Power BI teenuses (ülevaatlikult).

Koolitaja: 
Henn Sarv

Koolitushind sisaldab:

 • klassikoolitust;
 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Praktilised IT- ja juhtimiskoolitused Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Andmete analüüs ja visualiseerimine Exceli ja Power BI abil