Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Arendav tagasiside

Kuidas pidada arendavaid ja motiveerivaid tagasisidevestlusi?

Kas oled mõnikord kogenud, et tagasisidet andes teine osapool justkui hangub või kivineb ja vestluse lõppedes avastad, et rääkinud olen ainult sina ise?

Või siis hoopis vastupidi – tagasiside saaja vaidleb sinuga, süüdistab olusid ja teisi osapooli ja on veendunud, et midagi ei saa muuta.

Tõepoolest mõlemad olukorrad tulevad ikka ja jälle ette meil kõigil. Tagasiside on vajalik, aga kas ka alati tulemuslik, on sisuline küsimus.

Koolitusel saad teada, millised on erinevad võimalused tagasiside vestluste läbiviimiseks. Eelkõige keskendutakse keerulistele olukordadele ja ka sellele, kuidas tunnustada, väljendada heameelt ning tänu.

Koolituse eesmärk on arendada osalejate tagasisidestamise oskust.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik, kelle ülesannete hulka kuulub tagasiside andmine ning kes on huvitatud, et tagasiside saaja areneb, muutub iseseisvamaks ja initsiatiivikamaks.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Tunned ennast ebakindlalt teistele tagasisidet andes?
 • Oled kogenud seda, et Sinust ei saada õigesti aru ja sõnum ei jõua kohale?
 • Oled kogenud olukordi, kus tagasisidestamise asemel lähevad rollid vahetusse või fookus teemalt kõrvale?
 • Soovid teada, kuidas tagasisidevestlust üles ehitada nii, et see oleks osapoolte jaoks konstruktiivne ja arendav?

Koolituse sisu:

 • Mis on tagasiside?
  • Sissejuhatus
  • Mis on tagasiside?
  • Tagasiside andmine või tagasiside vestlus?
  • Miks on raske tagasisidet anda ja saada?
  • Tagasiside andmine ja neuropsühholoogiline kontekst
  • Kuidas anda tagasisidet arvestades inimaju psühholoogilist loomust?
  • Miks inimesed vestluste ajal „kivinevad“, õigustavad ennast või hoopis ründavad ja kuidas neid olukordi juhtida?
 • Tagasiside mudelid
  • Erinevad tagasiside mudelid, millal mida kasutada
  • Tagasiside kultuuri ja õhkkonna loomine
  • Tagasiside sõnumi
 • Vestluse läbiviimiseks vajalikud sotsiaalsed oskused
  • Keeruliste olukordade hinnanguteta kirjeldamine
  • Tagasiside sõnumi koostamine
  • Aktiivne kuulamine
 • Erinevad tagasiside mudelid ja tunnustamine
  • Erinevad tagasiside mudelid
  • Tunnustamine vs. kiitmine. Kuidas anda positiivset tagasisidet
  • Koolituse kokkuvõte

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab paremini nii tagasiside andjat kui ka tagasiside saajat ning omab rohkem valikuvariante tagasiside olukordade lahendamisel;
 • mõistab keerukaid olukordi ja iseenda ja teise osapoole irratsionaalset käitumist (neuropsühholoogilist tausta);
 • oskab vestlust ette valmistada ja läbi viia;
 • teab, kuidas anda tagasisidet keerulises olukorras ning kuidas jääda neutraalseks ja hinnanguvabaks;
 • teab, miks „hea sõna“ on oluline ja kuidas tulemuslikult tunnustada.

Koolitus on intensiivne, tempokas ja vaheldusrikas. Lühikesed teoorialoengud vahelduvad aruteludega ja erinevate harjutustega. Kogu teooria seostatakse isikliku kogemusega. Koolitaja kasutab inspiratsiooniks erinevaid näiteid oma tööst juhina suurtes organisatsioonides.

Õpiväljundite hindamine toimub rühmatööde, harjutuste ja arutelu käigus.

Koolitaja:
Ruti Einpalu on juhtide coach ja juhtimiskoolitaja. Ruti on läbi viinud koolitusi ja arenguprogram me, mis on suunatud tulemuslikumale inimeste ja muutuste juhtimisele 13 aasta vältel.
Ruti on sertifitseeritud ‘Professional Coach’ ja team coach (Erickson College International). Antud väljaõpped omavad rahvusvahelist ICF-i akrediteeringut. Rutile on omistatud International Coach Federation Associate Certified Coach (ACC) sertifikaat. Samuti on Ruti suhtlemistreener (Gordon Training International).
Rutil on tippjuhi kogemus jaepanganduse direktorina Hansapangas, Draamateatri direktorina ja Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse rajajana. Ruti on käivitanud Perekeskuse Sina ja Mina ning on Arvamusfestivali üks algatajaid.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Arendav tagasiside