Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ärianalüüsi ja aruandluse vahendid Power Query ja Pivot Table

Kursus on mõeldud Exceli igapäevastele kasutajatele, kelle töö tulemuslikkust aitaks suurendada programmi töövahendite ja võimaluste veelgi parem tundmine ja automatiseerimist võimaldavate töövahendite kasutamine.

Koolitusel osalemise eeldused:
Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Exceli töökeskkonna ja töövõtetega.

Koolituse sisu:

 • Exceli töökeskkonnas tegutsemist efektiivistavad töövõtted
  • Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus analüüsimiseks
  • Tabeli objekti kasutamine ja eelised, valemite loogika muutused
  • Andmetabeli ülesehituse vead, mis takistavad hiljem andmete töötlemist ja analüüsimist Exceli töövahenditega
  • Tingimusliku vormingu (Conditional Formatting) kasutamine
  • Klahvikombinatsioonid piirkondade selekteerimiseks
 • Töö andmebaasidega
  • Andmete sorteerimine ja filtreerimine
  • Liigendtabeli (Pivot Table) loomine ja kasutamine
  • Liigendtabeli ülesehituse loogika, agregeerimisfunktsioonide muutmine
  • Filtrite kasutamine, Slicer, Timeline
  • Liigendtabeli andmeallika värskendamine
  • Liigendtabeli põhjal diagrammi loomine
  • Joonise viimine teise tarkvarasse (nt PowerPoint), kaasnevad ohud
 • Valik tööd hõlbustavaid Exceli funktsioone
  • Tingimusfunktsioonid (IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS)
  • Loogikafunktsioonid (AND, OR, XOR, NOT)
  • Valikufunktsioonid (IF, IFERROR, IFNA, SWITCH, CHOOSE)
  • Infofunktsioonid (ISNUMBER, ISTEXT, ISBLANK, ISFORMULA)
  • Kuupäevafunktsioonid (TODAY, DAY, MONTH, YEAR, EOMONTH, EDATE, WEEKDAY, WEEKNUM, WORKDAY, NETWORKDAYS, WORKDAY.INTL, NETWORKDAYS.INTL)
  • Ümardamisfunktsioonid (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT, TRUNC, MROUND, CEILING, FLOOR)
  • Otsingufunktsioonid (VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
  • Tekstifunktsioonid (LEFT, RIGHT, MID, LEN, LOWER, UPPER, PROPER, VALUE, NUMBERVALUE, FORMULATEXT, TRIM)
 • Uued Office365 funktsioonid
  • SORT, SORTBY
  • FILTER
  • UNIQUE
  • XLOOKUP, XMATCH
  • TRANSPOSE
 • Andmehõive automatiseerimine Power Query abil
  • Andmete importimine erinevatest allikatest (veeb, Excel, CSV, TXT, SQL jm)
  • Andmete korrastamine analüüsiks
  • Append- ja Merge-tüüpi päringud, seosetüübid
  • Uute tunnuste arvutamine M Language abil
  • Power Query ja Pivot Table abil kokkuvõtete loomine, praktilised näited
  • Päringu muutmine, andmete värskendamine

Õpiväljundid.
Koolituse läbinud oskavad:

 • kasutada edasijõudnud kasutaja tasemel Exceli andmeanalüüsi töövahendeid;
 • koostada erinevate funktsioonidega keerukamaid valemeid ühe ja mitme töölehe või faili piires;
 • kasutada põhilisi andmebaasi tegevusi (sort, filter);
 • kasutada Office365 uusi dünaamilisi funktsioone;
 • luua ja muuta liigendtabelit (Pivot Table) ning kujundada endale algandmetest sobiva aruande;
 • kasutada automatiseeritud andmehõiveks ja korrastamiseks Power Query töövahendit.

Koolitaja:
Silver Toompalu
Olen arvutikoolitajana tegutsenud aastast 1997 ning selle aja jooksul viinud läbi hulgaliselt koolitusi erineva tasemega kasutajatele.
Lisaks arvutikoolitustele olen ca 20 aastat olnud tegev ka õppejõuna mitmes Eesti kõrgkoolis, õpetades lisaks IT valdkonnale ka statistikat, andmeanalüüsi, majandusmatemaatikat ning majandusteadust.
Praegu tegutsen Tallinna Tehnikakõrgkooli ning Eesti Maaülikooli ridades, samas olen 10 aastat töötanud ka Tallinna Tehnikaülikoolis, kus Avatud ülikooli koolituspartnerina löön kaasa tänagi.

Lisainfo:

 • Kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda kõigil koolituspäevadel, õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt koolituse käigus tõstatuvate probleem­ülesannete lahendamise kaudu. Kursuse lõpetajatele väljastatakse tunnistus.
 • Kursuse katkestamise korral väljastatakse tõend osaletud koolituspäevade kohta.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kontoritarkvara koolitused - Sinu edu heaks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ärianalüüsi ja aruandluse vahendid Power Query ja Pivot Table