Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

AI ja ärianalüütika

Kuidas andmed enda ettevõtte eemärkide jaoks tööle panna?

Andmed on uus nafta – aga ainult siis, kui oskad andmed oma ettevõtte jaoks edukalt tööle panna. Koolitusel õpid, kuidas tõsta oma ettevõtte analüütilist võimekust läbi selle, kuidas andmeid hallata, analüüsida ning rakendada neid ärieesmärkide saavutamiseks kasutades sealhulgas ka masinõpet (AI).

Koolituse läbinud orienteerub andmemajanduse teemades ning on teadlik võtmeteguritest, kuidas andmete abil saavutada paremaid tulemusi. Koolituse praktilise väljundina on iga osaleja loonud tegevusplaani isikliku andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ja tegevusplaani ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks.

Koolituse eesmärk on anda juhtidele ülevaade esmased teadmised ja oskused, kuidas kasutada andmeid mitte ainult mineviku raporteerimise jaoks vaid ettevõtte ärieesmärkide ja paremate tulemuste saavutamiseks.

Koolitusele on oodatud juhid, kes soovivad oma ettevõtte/osakonna eesmärke numbriliselt mõtestada ning saadud tulemusi analüüsida või soovivad ettevõtetes digitaliseerimise taset tõsta: ettevõtete tegevjuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, digitaalse strateegia juhid, IT juhid, muudatuste läbiviimise juhid, andmetöötluse juhid.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid teada, kuidas seada nutikalt eesmärgistada ning saavutada tagajärgede asemel soovitud tulemused?
 • Soovida teada, kuidas vähendada homsest ettemääratlust andmeanalüütika kaudu?
 • Soovid luua tegevuskava kümnest olulisest tegevusest selleks, et tõsta ettevõtte analüütilist võimekust?
 • Tunned huvi, kuidas töötajate parem andmekirjaoskus aitab neil saavutada paremaid tulemusi?
 • Kuidas tehismõistuse (AI) üks meetodikatest – masinõpe – aitab avastada olulisi seoseid ja mustreid äriprotsessides ning isegi luua eeldusi innovatsiooniks?

Käsitletavad kontseptsioonid:

 • Andmekirjaoskus (Data Literacy)
 • Ärianalüütika (Business Intelligence/Business Analytics)
 • Juhtimislauad (Dashboards)
 • Andmeteadus ja masinõpe (Artificial Intelligence, Machine Learning)
 • Otsustamise meetodid (Decision Intelligence)
 • Statistika (Statistics)

Programm:

 • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
 • 09:45 – 11:30 Kuidas andmed ning analüütiline võimekus loovad tänapäeval ärilist väärtust?
  • Andmemajandus (data economy) ning andmete kirjaoskus (data literacy) kui kriitilised võimekused tänases ja homses ärimaailmas
  • Ärianalüütika erinevad kasutusvõimalused koos praktiliste näidetega Eestist ja maailmast
  • Ärianalüütika kasud ning riskid ning ärianalüütika elukaare neli astet
  • Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Ärianalüütika väärtusahel ning selle lõimumine igapäevase juhtimisega
  • Milliseid mõõdikuid kasutada juhtimise tagasi- ja edasisidestamisel, kuidas leida need kõige sobivamad mõõdikud?
  • Mõõdikute 4 erinevat kategooriat
  • Ärianalüütika andmearhitektuur (s.h andmete virtualiseerimine)
  • Andmehaldus, kui andmete korrashoidmise vältimatu eeldus
  • Ärianalüütika metoodikad ja töövahendid
  • Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Andmete visualiseerimine ning digitaalse juhtimislaua praktikum oma ettevõtte baasil
  • Kuidas luua erinevatel juhtimistasandite jaoks digitaalseid juhtimislaudu (dashboards)?
  • Isiklik ja rühmatöö oma valdkonna juhtimislaua töölaua loomisel
  • Tagasiside töölaua prototüübile
  • Kasutatavad meetodid: Praktikum
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17:00 Tehismõistus (AI – Artifical Intelligence), kui intelligente abimees (IA -Intelligent Assistance)
  • Tehismõistuse, masinõpe, statistika, andmekaeve ja andmeteaduse seosed ja tänased võimekused
  • TOP 3 masinõppe algoritmi
  • Ärianalüütika (s.masinõppe) projektide elluviimise 10 sammu
  • Isikliku tegevuskava koostamine
  • Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on kaasaegsed ärianalüütika ja andmeanalüütika võimalused ning mõistab andmete ja faktide olulisust ning nende rolli paremate juhtimisotsuste tegemisel;
 • orienteerub ärianalüütika ja andmeanalüütika valdkonnas, sh suurandmed ja masinõpe, ning teab, millistest etappidest koosneb ärianalüütika projekt ja kuidas andmepõhist kultuuri ettevõttes tekitada;
 • oskab eesmärgipäraselt valida ja rakendada baastasemel ärianalüütika, andmeanalüüsi, andmekaeve, visualiseerimise tehnikaid ja juhtimislaudasid, et leida lahendusi ärilistele probleemidele, ning hinnata nende loodud väärtust.

Koolituse tulemusi kinnistatakse ning hinnatakse läbi praktiliste harjutuste, grupiarutelude ning enesehindamise meetoditel:

 1. andmekirjaoskuse ensehindamise testil taseme tõus järgmisele tasemele;
 2. täidetud tegevusplaan.
 3. praktikumis teostatud enesehindamine tasemel 4;

Koolitusel kasutatavad meetodid on loeng, grupiarutelud, praktilised tööd ning enesehindamine. Kursusel osaleja saab kaasa soovitused nii raamatute, koolituste, kui ka digitaalsete materjalide näol, et vajadusel iseseisvalt ennast edasi arendada.

Eeltööna on osalejatel võimalus vaadata Youtube lühivideoid kasutades järgnevaid märksõnu – data literacy, data culture, business intelligence, business analytics, analytical capabilities, artificial intelligence, data science ning decision intelligence.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolitaja:
Andres Kukke
Andrese huviks on andmetest mustrite ning mudelite leidmine ning ettevõtete konkurentsieeliste loomine analüütilise võimekuse kaudu.
Andres omab andmemajandusevallas töökogemust rohkem kui 20 aastat ja Andres on juhtinud enam kui 60 erinevate ärianalüütika projekti ning nõustanud ettevõtteid analüütilise võimekuse projektides. Andresel on kogemus ka avalikust sektorist, tööades 4 aastat Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana infotehnoloogia ja andmeteaduse ning andmehalduse suunal.
Lisaks tegutseb Andres ärianalüütika ja andmekirjaoksuse koolituse vallas, peamiselt lektorina EBSi arenguprogrammides, TalTech ja Äripäeva Akadeemias.
Andrese osalemisel ning juhtimisel loodud avalikud rakendused: Riigirahanduse üelvaade – riigiraha.fin.ee, Peaministri digitaalne juhtimislaud „Tõetamm“ – tamm.stat.ee, Valdkondlikud ja regionaalsed töölauad juhtimislauad.stat.ee

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

AI ja ärianalüütika