Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ärirakendused Power Platform lahendusena

Koolitus keskendub Power Platformi kasutamisele ärilahenduste loomisel läbi praktiliste harjutuste, kus tutvustatakse Power Apps’i, Power Automate’i ja Power BI võimalusi ning lõpptulemusena valmib meeskonnatööna päris lahendus.

Power Platform on keskkond, kus saab arendada ärilahendusi. Selle arendusplatvormi alla kuuluvad mitmed tooted nagu Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Pages. Need tooted võimaldavad luua, kohandada ja automatiseerida äriprotsesse ning luua andmepõhiseid rakendusi ja visuaalseid aruandeid ilma sügavate programmeerimise oskusteta (low-code/no-code arendusplatvorm).

Power Platform on väga tugevalt seotud Microsoft Dynamicsi toodetega. Kui põhitarkvara ei sisalda vajalikku funktsionaalsust või puudub piisav võimekus andmeanalüüsiks, saab selle lünga parandada Power Platformi moodulitega. Ning lisaks, lubab Power Platform ühilduda mis tahes tarkvara lahendusega ja mis ei pruugi olla Microsofti ökosüsteemis.

Koolituse koosneb nii teoreetilistest osadest kui ka praktilistest harjutustest ja meeskonnatöö ülesannetest, mille jooksul saavad osalejad läbi mängida erinevad rollid ja lahendada erinevaid äristsenaariume. Koolituse lõpptulemusena valmib päris lahendus, mille lõppvorm sünnib meeskonnatööna.

Sihtgrupp:

 • äriprofessionaalid, kes soovivad kiiresti ja tõhusalt arendada ärilahendusi ning automatiseerida äriprotsesse ilma sügavate programmeerimisoskusteta;
 • IT-spetsialistid, kes soovivad mõista, kuidas kasutada Power Platformi erinevaid tööriistu, nagu Power BI, Power Apps ja Power Automate, et luua kohandatud lahendusi ja integreerida neid olemasolevate süsteemidega;
 • ettevõtted, kes kasutavad Microsoft Dynamicsi tooteid ja vajavad täiendavaid funktsionaalsusi või paremat andmeanalüüsi võimekust ning soovivad kasutada Power Platformi, et täita need lüngad või integreerida lahendusi mis tahes muu tarkvaraga, mitte ainult Microsofti ökosüsteemiga.

Koolitusel osalemise eeldused:

 • valmisolek panustama õppimisse ja eksperimenteerima erinevate lahendustega;
 • Microsoft 365 kasutaja olemasolu või valmisolek kasutaja ja konto endale seadistada;
 • veebi teel osalemise korral videokõneks sobiva internetikiiruse olemasolu ja 2 kuvari kasutamise võimalus;
 • kasuks tuleb Exceli ja teiste Office 365 rakenduste kasutamise kogemus.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele põhjalik arusaam Power Platformist ja selle erinevatest komponentidest ning õpetada neile, kuidas kasutada neid tööriistu ärilahenduste arendamiseks ja äriprotsesside automatiseerimiseks.

Koolituse sisu:

 • Power Apps (1. päev)
  • Sissejuhatus Power Platform arendusplatvormile.
  • Mis see on ja mida sellega teha saab?
  • Millised lahendused on sellel platvormil võimalikud?
  • Power Apps keskkonna tutvustus.
  • Kuidas navigeerida?
  • Kuidas enda kontot ja keskkonda ette valmistada?
  • Millised erinevad menüüd ja ekraanid selles keskkonnas on?
  • Erinevad rakenduse tüübid.
  • Kuidas neid valida?
  • Miks ja mida tuleb arvestada?
  • Tutvume lähemalt Canvas tüüpi rakendusega.
  • Power Apps stuudio tutvustus.
  • Kuidas navigeerida stuudio aknas?
  • Millised menüüd ja seadistused seal avanevad?
  • Juhtobjektide ja komponentide tutvustus.
  • Milliseid objekte Power Apps stuudio sisaldab?
  • Muutujad ja nende kasutamine.
  • Tabelid ja massiivid.
  • Kuidas ühendada PowerApps andmetega?
  • Milliseid ühenduse vorme saab kasutada?
  • Dataverse andmebaasi tutvustus.
  • Milliseid erinevaid andmebaase on mõistlik Power Appsi rakendusele valida?
  • Rakenduse disainimine.
  • Millised võimalused selleks on?
  • Kuidas muuta disain standardseks?
  • Rakenduse publitseerimine ja jagamine kasutajatega.
  • Kuidas anda ligipääs rakenduse kasutamiseks?
  • Kuidas paigaldada rakendust erinevate töökeskkondade vahel?
 • Power Automate (2. päev)
  • Sissejuhatus PowerAutomate keskkonda.
  • Kuidas navigeerida?
  • Kuidas enda kontot ja keskkonda ette valmistada?
  • Millised erinevad menüüd ja ekraanid selles keskkonnas on?
  • Millised erinevad vootüübid selles keskkonnas on?
  • Automatiseeritud vood.
  • Millised tegevused saavad esile kutsuda voo?
  • Milliseid valmis lahendusi Power Automate stuudio sisaldab?
  • Erinevad ühenduste tüübid.
  • Milliste allikatega saate luua ühendusi?
  • Millised on võimalused erinevate rakendustega suhtlemisel?
  • Kuidas ühendusi teiste kasutajatega jagada?
  • Tegevuste seadistamine voogudes.
  • Kuidas rakendada erinevaid tegevusi, mis käsitlevad või töötlevad tegevuse sisse ja välja minevat infot?
  • Erinevate käivitajate seadistamine.
  • Muutujate kasutamine.
  • Kuidas ehitada tsükleid, et sooritada korduvtegevusi? Näiteks, kuidas ehitada tsükkel, mis analüüsib ja töötleb tabelis kõik read või väärtused?
  • Integratsioon Power Apps rakendusega.
  • Kuidas ehitada voog, mis on kasutatav koos Power Apps rakendusega?
  • Kuidas anda sisend Power Apps rakendusest?
  • Kuidas kuulata vastust PowerAutomate voo tagasisidest ja rakendada tulemused?
  • Integratsioon Office rakendustega.
  • Teams, SharePoint, Excel, jt.
 • Power BI (3. Päev)
  • Sissejuhatus Power BI keskkonda.
  • Kuidas navigeerida?
  • Kuidas enda kontot ja keskkonda ette valmistada?
  • Millised erinevad menüüd ja ekraanid selles keskkonnas on?
  • Power BI Service & Power BI Desktop – mis need on?
  • Kuidas ühendada Power BI andmetega?
  • Importimine erinevatest andmebaasidest ja failidest.
  • Erinevad tegevused andmete ettevalmistuseks.
  • Arvutused ja andmekomplekt.
  • Aruande koostamine ja visualiseerimine.
  • Kuidas teha nii, et aruandest oleks võimalik lugeda sisu?
  • Automatiseeritud värskendused.
  • Aruannete jagamine kasutajatega ning õiguste juhtimine.
  • Integratsioon Power Apps rakendustega.
  • Kuidas paigaldada Power Apps rakendus Power BI aruandesse, et võimaldada andmesisestusi või juhtida erinevaid operatsioone otse aruande pealt?
  • Integratsioon Power Automate voogudega.
  • Andmetel põhinevad vood, mille saab käivitada Power BI aruandest.
  • Integratsioon Office 365 rakendustega.
  • Kuidas paigaldada lõpplahendus Teamsi rakendusse või erinevatesse tööruumidesse?

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • teab, kuidas ja miks kasutada kaasaegseid lahendusi ettevõtte ärianalüütikaks;
 • oskab kasutada Power Platform keskkonna tooteid nagu Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Pages;
 • oskab planeerida ja kaardistada ärivajadused tarkvara seadistamisel;
 • teab, kuidas seadistada Power Apps rakendusi ning integreerida need teiste Microsofti ökosüsteemis olevate toodete ja lahendustega;
 • oskab lihtsustada ja automatiseerida ettevõtte äriprotsesse ning panna need oma kasuks tööle;
 • oskab kasutada tehisintellekti abi, et äritarkvara lahendusi seadistada.

Koolituse lõpetamise tingimused: Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% igast teemast ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja:
Stig Granlund

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • õppematerjale;
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanute koolitaja taset 5 või töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust, kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke ja küpsiseid;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist (lisa kell autoaknal nähtavale kohale ning koolituskeskusesse jõudes registreeri parkimine meie parkimissüsteemis).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Nordic Koolitus OÜ - praktilised IT- ja juhtimiskoolitused Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ärirakendused Power Platform lahendusena