Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Asjaajamise baaskursus

Koolituse raames anname ülevaate põhidokumentidest ja dokumentide loetelu vajalikkusest organisatsioonis. Praktilise töö käigus koostatakse põhidokumendid ning registreerite need digitaalses asjaajamise programmis Amphora.

Selleks, et kaitsta ettevõtte õigusi ja huve, on vajalik ettevõttele oluline informatsioon dokumenteerida. Asjaajamise eesmärgiks ongi dokumentides sisalduva teabe haldamine. Samas peab asjaajamine toetama ettevõtte eesmärkide saavutamist ning tagama informatsiooni kiire kättesaadavuse. Ettevõtte töö korraldamiseks on vajalik luua ja säilitada dokumendid, mis sisaldavad ettevõttele olulist informatsiooni (nt ametikirjad, lepingud jne).

Sihtgrupp
Koolitusele ootame:

  • Sind, kui oled sekretär; assistent; juhiabi või personalitöötaja ja vajad uusi teamisi dokumendihaldusest;
  • Sind, kui oled pikaajaliselt kodus olnud (sh tööle naasvad emad peale lapsepuhkust) ja soovid oma teadmisi värskendada;
  • Kõiki huvilisi, kes soovivad värskendada või saada uusi baasteadmisi ja oskusi asjaajamisest.

Koolituse sisu:

  • põhidokumentide kirjeldus ja selle vajalikkus;
  • dokumentide vormistamisnõuded;
  • protseduuri reeglid;
  • asjaajamise reeglid;
  • dokumentide loetelu vajalikkus;
  • erinevate dokumentide (algatus- ja vastuskiri, volikiri, garantiikiri, protokoll, akt, eri liiki käskkirjad jms) koostamine ja registreerimine digitaalses asjaajamise programmis Amphora.
  • dokumentide loetelu koostamine.

Koolituse tulemusena oskad vormistada korrektselt dokumente, registreerida ja korraldada asjaajamist vastavalt kohustuslikele reguleerivatele õigusaktidele.

Koolitus on osa pikemast kursusest: Asjaajamise baaskursus koos personaliarvestuse põhitõdedega

Koolitaja:
Veronika Kruustik (tööohutus) on töötanud erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina, kvaliteedijuhi- siseaudiitorina 17 aastat. Viimased 3,5 aastat on olnud Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Koolitajana tegutsenud 12 aastat. Omab kutset täiskasvanute koolitaja, tase 6.

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus.
Paindlikud õppekavad, tunnustatud koolitajad, kaasaegne tehnoloogia, hubased ruumid, professionaalsed koolitusjuhid ja kliendikesksus on loonud õpikeskkonna, mis pakub parimaid võimalusi isiksuse arenguks ja elukestvaks õppeks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Asjaajamise baaskursus