Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Asjaajamise baaskursus

E-kursuse raames omandad iseseisvalt kogu materjali saades ülevaate põhidokumentidest ja dokumentide loetelu vajalikkusest organisatsioonis.

Selleks, et kaitsta ettevõtte õigusi ja huve, on vajalik ettevõttele oluline informatsioon dokumenteerida. Asjaajamise eesmärgiks ongi dokumentides sisalduva teabe haldamine. Samas peab asjaajamine toetama ettevõtte eesmärkide saavutamist ning tagama informatsiooni kiire kättesaadavuse. Ettevõtte töö korraldamiseks on vajalik luua ja säilitada dokumendid, mis sisaldavad ettevõttele olulist informatsiooni (nt ametikirjad, lepingud jne).

Sihtgrupp:
Koolitusele ootame juhiabisid, sekretäre; assistente; personalitöötajad ja kõiki, kes soovivad värskendada või saada uusi baasteadmisi ja oskusi asjaajamisest.

Koolituse sisu:

  • Asjaajamise üldnõuded ja protseduurireeglid;
  • andmekaitse reeglid;
  • dokumentide liigitusskeemi (varasemalt nimetatud ka kui dokumentide loetelu) vajadus ja vormistamine ehk dokumentidele säilitustähtaegade määramine;
  • erinevate dokumentide (vastuskiri, volikiri, garantiikiri, protokoll, akt, käskkiri jms). Vormistamisnõuded ning registreerimine.

Kursus loetakse sooritatuks, kui on esitatud kõik iseseisvad tööd ja iga tehtud ülesande eest saadud “arvestatud”.

  • Asjaajamise reeglistiku koostamine;
  • dokumentide liigitusskeemi koostamine;
  • käskkirja, garantiikirja ja volikirja koostamine;
  • kirjade ja käskkirja registris dokumentide registreerimine.

Koolituse tulemusena oskad vormistada korrektselt dokumente, registreerida ja korraldada asjaajamist vastavalt kohustuslikele reguleerivatele õigusaktidele.

Koolitaja:
Veronika Kruustik Töökeskkonnaspetsialist
Veronika on töötanud erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina üle 20 aasta, kvaliteedijuhi- siseaudiitorina üle 16 aasta. Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Koolitajana tegutsenud 15 aastat. Omab kutset täiskasvanute koolitaja, tase 6

E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt. Peale arve tasumist saadetakse teie e-postile juhend koos parooliga. Materjalidele pääsed ligi igal pool, kus on olemas internetiühendus. Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded. Õpe toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE https://moodle.e-ope.ee/.
Õpikeskkonnas on olemas kogu kursusega seotud info.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Rakenduslik Kolledži koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Asjaajamise baaskursus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.