Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Asjaajamise baaskursus koos personaliarvestuse põhitõdedega

Selleks, et kaitsta ettevõtte õigusi ja huve ning tegevused oleksid läbipaistvad, on vajalik ettevõttele oluline informatsioon dokumenteerida. Ettevõtte töö korraldamiseks on vajalik luua ja säilitada dokumendid, mis sisaldavad ettevõttele olulist informatsiooni (nt ametikirjad, lepingud jne). Samas peab asjaajamine toetama ettevõtte eesmärkide saavutamist ning tagama informatsiooni kiire kättesaadavuse. Korras dokumentatsioon, asjaajamise korraldus, süsteemide põhitõdede olemasolu, dokumendiringlus jne annavad pildi ettevõtte kvaliteedist kui visiitkaardist.

Sihtgrupp:
sekretärid; assistendid; juhiabid; personalitöötajad; tööle naasvad emad, kes on pikaajaliselt kodus olnud või kõik huvilised, kes soovivad värskendada või saada uusi baasteadmisi ja oskusi asjaajamisest ning personaliarvestusest.

Koolituse sisu:

 • ettevõtte põhidokumendid, vormistamisnõuded, protseduurireeglid, dokumentide loetelu vajalikkus;
 • dokumendiliigid;
 • dokumentide loetelu koostamine ja registreerimine;
 • asjaajamissüsteemi põhitõed ja protseduurireeglid;
 • koolitussüsteem;
 • tööohutuse süsteem;
 • sisekontroll;
 • töösuhete võimalused;
 • töökorralduse reeglid
 • töökeskkond- ja tervishoid

Kui sind huvitab ainult konkreetne teema, siis see kursus koosneb järgnevatest moodulitest (võimalik registreeruda moodulitele eraldi, mitte kogu kursusele):

 • I moodul, Asjaajamise baaskursus
  • Koolitusel õpid:
   • põhidokumentide kirjeldus ja selle vajalikkus;
   • asjaajamise reeglid;
   • dokumentide loetelu vajalikkus;
   • erinevate dokumentide (vastuskiri, volikiri, garantiikiri, protokoll, akt, käskkiri jms) koostamine ja registreerimine;
   • dokumentide loetelu koostamine.
 • II moodul, Asjaajamise korraldamine ning koolitus- ja tööohutussüsteemi loomine
  • Koolitusel õpid:
   • dokumentide loetelu tutvustamine ja koostamine;
   • asjaajamiskorra olemus ja dokumentide süstematiseerimine;
   • koolitussüsteemi loomise vajadus;
   • koolitusplaani, arenguvestluste ja koolituste registreerimise vajalikkus;
   • tööohutuse süsteemi raames juhendamised ja juhendamiste registreerimine;
   • tervisekontrolli, kutsehaigestumiste, tööõnnetuste dokumendid;
   • riskianalüüsi ja tegevuskava vajalikkus;
   • dokumentide hindamine ja sisekontrolli vormistamine.
 • III moodul, Personaliarvestuse dokumentatsioon ja töökeskkond
  • Koolitusel õpid:
   • erinevad töösuhte võimalused (tööleping, võlaõiguslikud lepingud);
   • töölepingu sõlmimine, vorminõuded ja kohustuslikud andmed;
   • töö- ja puhkeaeg, puhkused;
   • töökorralduse reeglid;
   • lähetused;
   • hoiatused;
   • tööohutuse nõuded nii tööandjale kui ka töötajale;
   • kohustuslikud dokumendid, nende vajalikkus.

Koolituse tulemusena oskad vormistada ja registreerida personalialaseid ning tööohutuse ja sisekontrolliga seotud dokumente. Oskad koostada ettevõtte asjaajamissüsteemi ning tead protseduurireegleid, mis tagavad süsteemi toimimise.

Koolitaja:
Veronika Kruustik (tööohutus) on töötanud erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina, kvaliteedijuhi- siseaudiitorina 17 aastat. Viimased 3,5 aastat on olnud Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Koolitajana tegutsenud 12 aastat. Omab kutset täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus.
Paindlikud õppekavad, tunnustatud koolitajad, kaasaegne tehnoloogia, hubased ruumid, professionaalsed koolitusjuhid ja kliendikesksus on loonud õpikeskkonna, mis pakub parimaid võimalusi isiksuse arenguks ja elukestvaks õppeks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Asjaajamise baaskursus koos personaliarvestuse põhitõdedega

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.