Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Asjaajamise baaskursus koos personaliarvestuse põhitõdedega

Korras dokumentatsioon, asjaajamise korraldus, dokumendiringlus, töösuhte võimalused jne annavad pildi ettevõtte kvaliteedist kui visiitkaardist. E-kursuse raames omandad iseseisvalt kogu materjali saades ülevaate põhidokumentidest, dokumentide liigitusskeemist organisatsioonis, töö- ja puhkeaegadest ning tööohutuse nõuetest lähtudes reguleerivatest õigusaktidest.

E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt 10 nädala jooksul. Peale arve tasumist saadetakse teie e-postile juhend koos parooliga. Materjalidele pääsed ligi igal pool, kus on olemas internetiühendus. Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded. Õpe toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE https://moodle.e-ope.ee/ Õpikeskkonnas on olemas kogu kursusega seotud info.

Sihtgrupp:
sekretärid; assistendid; juhiabid; personalitöötajad; tööle naasvad emad, kes on pikaajaliselt kodus olnud või kõik huvilised, kes soovivad värskendada või saada uusi baasteadmisi ja oskusi asjaajamisest ning personaliarvestusest.

Koolituse sisu:

 • Asjaajamise üldnõuded ja protseduurireeglid;
 • andmekaitse reeglid;
 • dokumentide liigitusskeemi (varasemalt nimetatud ka kui dokumentide loetelu) vajadus ja vormistamine ehk dokumentidele säilitustähtaegade määramine;
 • erinevate dokumentide (vastuskiri, volikiri, garantiikiri, protokoll, akt, käskkiri jms) vormistamisnõuded ning registreerimine;
 • erinevad töösuhte võimalused (tööleping, võlaõiguslikud lepingud);
 • üleandmise- ja vastuvõtmise akt;
 • töölepingu sõlmimine, vorminõuded ja kohustuslikud andmed;
 • töö- ja puhkeaeg, puhkused, puhkuste ajakava;
 • töökorralduse reeglid, lähetused, hoiatused;
 • isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine;
 • tööohutuse nõuded nii tööandjale kui ka töötajale;
 • kohustuslikud dokumendid, nende vajalikkus;
 • enamlevinud ohutegurid;
 • kaugtöö.

Koolituse tulemusena oskad koostada, vormistada ja registreerida asjaajamise ja personalivaldkonnaga seotuid dokumente ning omad ülevaadet erinevatest tööohutusalastest dokumentidest.

Kursus loetakse sooritatuks, kui osaleja esitab järgnevad iseseisvad tööd ja iga tehtud ülesande eest saadud “arvestatud”:

 • koostad asjaajamise reeglistiku;
 • koostad dokumentide liigitusskeemi;
 • koostad käskkirja, garantiikirja ja volikirja;
 • registreerid kirjade ja käskkirja registris dokumente;
 • vormistad töölepingu, puhkuste ajakava, hoiatuse, lähetuse ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamise dokumente;
 • täidad tervisekontrolli, tööõnnetuse dokumentatsiooni;
 • koostad riskianalüüsi;
 • koostad ja vormistad sisekontrolli dokumendi.

Koolitaja:
Veronika Kruustik Töökeskkonnaspetsialist
Veronika on töötanud erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina üle 20 aasta, kvaliteedijuhi- siseaudiitorina üle 16 aasta. Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Koolitajana tegutsenud 15 aastat. Omab kutset täiskasvanute koolitaja, tase 6

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Rakenduslik Kolledži koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Asjaajamise baaskursus koos personaliarvestuse põhitõdedega

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.