Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Avaliku esinemise praktikum

Praktiline töötuba avaliku esinemise samm-sammuliseks ettevalmistuseks
Koolitusel õpid, kuidas õige ettevalmistusega oma tänased esinemisvead homseteks tugevusteks vormida. Ei mingit müstikat ega kehakeele või karisma juttu – avalik esinemine on kõigile. Õpid kasutama praktilisi võtteid, mis toovad sulle kasu esinemisel ja ettekannete tegemisel.

Koolitaja Mihkel Kangur: “Uurisin kokku 500 Eesti esinejat, kes on üles astunud konverentsidel ja seminaridel viimasel neljal aastal. Seega on koolitus vastus küsimusele, kuidas eestlased esinevad ja mis meil sellest õppida on. Osaleja saab ainulaadse ülevaate, kus meil tegelikult avaliku esinemise puhul abi vaja läheb ja millised lahendused toovad suurimat kasu.”

Uuringu kohaselt teeb 68% esinejatest oma esimesed vead juba sissejuhatuses. 74% esinejatest kasutab slaide, mis pole publikule loetavad. 53% esinejatest mitte ainult ei unusta nõuetekohast kokkuvõtet, vaid nende ettekande viimane osa puudub täielikult. Ometi on need murekohad lahendatavad. Õige ettevalmistusega on võimalik vältida levinud vigu ja tõsta esineja enesekindlust ning mõjusust. Ettevalmistus on esinemise kõige olulisem ja ajamahukam osa ning ühtlasi  lahendus  enamusele avaliku esinemisega seotud probleemidele.

Koolituse põhiteemad ja võtmesõnad:

 • Vajaduspõhisus – koolitusprogramm on üles ehitatud vastavalt osalejate ootusele ja uuringu tulemustele
 • Kiirus – sõnumi seadmise mudelid, mis aitavad kiiremalt ja tulemuslikumalt valmistuda
 • Lihtsus – suulise kõne reeglid selgeks eneseväljenduseks
 • Aktiivsus – töövõtteid edukaks esinemispingega toimetulekuks
 • Mõjusus – publiku tähelepanu hoidmise tehnikad
 • Täpsus – kuidas andmed ja numbrid tõlkida kuulajatele selgesse ja lihtsasse keelde.

Koolituse eesmärk on saavutada valmisolek mõjusalt avalikult esineda, lähtudes nõuetekohase ettevalmistuse sammudest.

Koolitusele on oodatud juhid, ettevõtjad, spetsialistid, ametnikud, poliitikud, teadlased – kõik, kellele on tööalaselt kasulik omandada hea avaliku esinemise oskus.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas oled esinemistel või ametialastel koosolekul tundnud, et publik tegelikult ei kuula sind?
 • Kas oled näinud vaeva teksti meeldejätmisega ja õudusega kujutlenud, mis siis saab, kui kõik meelest läheb?
 • Oled tajunud, et sinu tavapärased suhtlemisoskused justkui ei pääse esinedes mõjule?
 • Oled küll faktidega tugev, kuid  ei oska neid publikule arusaadavalt ja huviäratavalt esitada?
 • Sooviksid  konkreetset plaani, mille abil esinemisteks valmistuda ja edukalt esineda?

Programm:

 • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
 • 09:45 – 11:30 Aktiivne ettevalmistus kui eduka esinemise vundament
  • Kuidas eestlased esinevad ja mis meil sellest õppida on?
  • Kuidas leida üles ettekande kõige tähtsam sõnum?
  • Millised on levinumad visandisüsteemid ja kuidas valida endale sobivaim?
  • Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, harjutused, lühiesitlused
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Tõlgime erialased mõtted publiku keelde
  • Kuidas vältida abstraktseid ja teoreetilisi mõttekäike avalikul esinemisel ja mis oleks tulemuslikum meetod?
  • Kuidas leida lahendus tabelitest ja graafikutest kubisevatele slaididele?
  • Kuidas numbrid rääkima panna ning esitada andmeid mõistetavalt ja isegi inspireerivalt?
  • Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, harjutused, lühiesitlused
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Kuidas viia oma sõnum publikuni?
  • Miks avalik esinemine nõuab teistmoodi sõnakasutust võrreldes kirjalike sõnumitega?
  • Kuidas viia keeruline info arusaadavalt ja võimendatult publikuni?
  • 6 kõnetehnilist võtet, mida kasutavad absoluutselt kõik väljapaistvad kõnelejad.
  • Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, harjutused, lühiesitlused
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17:00 Kuidas viia oma sõnum publikuni?
  • Ettekannete ülesehituslikud mudelid igale publikule ja teemale
  • Mis on aktiivne ettevalmistus ja milleks seda vaja on?
  • Kasutatavad meetodid: esitlused ja tagasiside

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab seada sõnumi eesmärki publikust lähtuvalt;
 • kasutab esinemiseks valmistumisel asjakohaseid töövõtteid, et edukalt tulla toime esinemispingega;
 • analüüsib avaliku esinemisega seotud peamisi vigu ja teab, kuidas neid vältida;
 • rakendab vähemalt kuut erinevat esinemisvõtet, et hoida publiku tähelepanu;
 • kasutab sõnumiseadmise mudeleid, et kiiremalt ja tulemuslikumalt esinemiseks valmistuda;
 • mõistab, kuidas erialased sõnumid tõlkida kuulajatele selgesse ja lihtsasse keelde.

Koolitaja:
Mihkel Kangur
Avaliku esinemise treener
Mihkel Kangur on töötanud koolitajana alates 2013. aastast. Koolitajana sobib ta inimestele, kes tahavad aktiivset lähenemist õppimisele. Mihkel on juhendanud nii tipp- kui ka keskastmejuhte, spetsialiste, ettevõtjaid, teadlasi ja poliitikuid esinemisjulguse leidmisel ning ettekannete koostamisel.
Mihkli avaliku esinemise koolitus on inspireeritud õpingutest USAs, Itaalias ja Soomes. Seetõttu on tema koolituse programm Eestis ainulaadne. Tempokad ja kaasavad töötoad on täis praktilist õppimist ning positiivseid emotsioone. Koolitajana sobib ta osalejatele, kes on iseloomult tegutsejad ja katsetajad.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Iga osaleja saab koolituselt kaasa põhjalikud materjalid koolitusel toodud teabe kohta. Materjalid jagunevad samm-sammulisteks juhenditeks, kuidas esinemiseks valmistuda ja tehnilistieks juhenditeks, kuidas Powerpoint esitluste puhul kõige olulisemaid võtteid rakendada.

Koolitus on üles ehitatud töötoa põhimõttel ja toimub väikeses grupis. Koolitus algab tutvumisega, et luua päevaks sobilik sünergia ja kaardistada ühised ootused. Seejärel vahelduvad koolitusel lühiloengud individuaal-, paaris- ja grupitöödega. Igas teemajaotuses on praktilised harjutused, mille abil saad kõik ise järele proovida. Koolitaja annab jooksvalt tagasisidet ning hoolitseb selle eest, et koolitus möödub sõbralikus ning toetavas atmosfääris. Koolitusel on olulisel kohal analüüs, tagasiside ja arutelud, kusjuures koolitaja jälgib hoolega, et arutelud jääksid teemale fokuseerituks. Koolituse esimeses kolmes osas õpime, kuidas uusi teadmisi praktikas kasutada.

1-2 nädalat enne koolitust palume osalejal täita lühikese küsimustiku.

NB! Koolitusruumis pole võimalik tegeleda kõigi murekohtadega. Seepärast saab koolituse järgselt iga osaleja tunni individuaalset nõustamist just talle vajalikul teemal. Individuaalne nõustamine põhineb, kas möödunud või tulevasel ettekandel. Analüüsi viib koolitaja läbi osaleja edastatud video, esitluse või visandi põhjal.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Avaliku esinemise praktikum