Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Sissejuhatus C-keele programmeerimisse, e-õpe

E-kursuse eesmärk on anda õppijatele piisav oskusteave, et iseseisvalt kasutada C programmeerimiskeelt.

C programmeerimiskeelt kasutatakse peaaegu igas operatsioonisüsteemis, mistõttu ta on üks populaarsemaid keeli, mida kasutatakse laialdaselt nii süsteemi- kui rakendustarkvara loomisel.

Sihtgrupp:
IT-spetsialistid, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku C-keele programmeerimisega.

Kursuse oodatav tulemus/eesmärk.
E-kursuse lõppedes osalejad:

 • teavad programmeerimise põhitõdesid
 • teavad ja oskavad kasutada algoritme
 • teavad C-keele erisusi
 • oskavad programmeerida lausendeid, väljendeid ja operatsioone
 • teavad ja oskavad kasutada tingimuslikke lausendeid
 • teavad ja oskavad kasutada Loop-struktuure C-keeles
 • teavad ja oskavad kasutada massiive, struktuure
 • oskavad toimetada failidega
 • teavad ja oskavad kasutada lihtsaid andmestruktuure

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:
Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

 • Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine
  • Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.
 • Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine
  • Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.
 • Vaba harjutamine
  • Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.
 • Suhtlemine
  • Sõnumite abil saab vahetada mõtteid kursuse sisu kohta või suhelda juhendajaga. Keskkonnas sõnumite saatmiseks on vaja teada kasutajatunnust.

Lisainfo:

 • E-kursus on inglise keeles.
 • Õppe maht on 52 akadeemilist tundi ehk 6,5 õppepäeva. Ligipääs koolitusmaterjalidele kehtib 15 päeva.
 • 15 päeva jooksul saad valida endale sobivad ajad ja tempo, millal õpid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Sissejuhatus C-keele programmeerimisse, e-õpe