Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

CSRD aruandluse mõistmine ja täitmine

Kuidas ja kellele ettevõtte kestlikkusest aru anda?

2023. aasta alguses jõustunud Euroopa Komisjoni Kestlikkusaruandluse direktiiv ja selle alusel loodud aruandlusstandardid annavad senisest oluliselt põhjalikumad suunised ettevõtte keskkonna- ja sotsiaalse mõju mõtestamisele ja avalikustamisele. Kuigi aruandluskohustus tekib suurettevõtetele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest üksnes börsiettevõtetele, mõjutab see läbi tarneahela pea igat Eesti ettevõtet.

Koolitus aitab paremini mõista aruandluskohustust, kasutades selleks praktilisi näiteid ja harjutusi. Koolitusel arutletakse ka ettevõtte peamiste mõjutegurite üle ning uuritakse, millist tüüpi teavet võidakse tulevikus küsida nii klientidelt kui ka koostööpartneritelt.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele võimalus oma ettevõtte näitel tutvuda kestlikkusaruandluse direktiivi ja selle standardite eesmärgi ning sisuga, ettevõtte olulise keskkonna- ja sotsiaalse mõju kaardistamisega ning valmistuda võimalikuks aruandluskohustuseks või sellest tulenevateks päringuteks klientidelt ja koostööpartneritelt.
Sihtgrupi koolitusvajadus

Ootame koolitusele nii aruandluskohustuse sihtgrupiks olevaid suurettevõtteid, kes on alles oma kestlikkuse teekonna alguses kui väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes teevad koostööd suurettevõtetega nii Eestis kui mujal.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas oled mõelnud, et sinu ettevõte võiks olla teadlikum ja juhtida paremini keskkonna- ja/või sotsiaalseid teemasid?
 • Kas sul on koostööpartnereid ja/või kliente, kelle jaoks on keskkonna- ja/või sotsiaalsed teemad olulised täna või võivad olla olulised tulevikus?
 • Kas sa sooviksid teada, mis on kestlikkusaruandlus?
 • Kas sa vastutad ettevõttes kestlikkuse teemade juhtimise eest või osaled mõned selle valdkonna töörühmas?
 • Kas sulle on keskkond ja/või sotsiaalne vastutus olulised teemad?

Programm:

 • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
 • 09:45 – 11:30 Mis on Kestlikkusaruandluse direktiiv (CSRD) ja standardid (ESRS)?
  • Mis on Kestlikkusaruandluse direktiiv?
  • Kellele ja millal rakendub?
  • Milliseid keskkonna- ja sotsiaalseid teemasid direktiiv käsitleb?
  • Milline peab olema kestlikkusaruande ülesehitus?
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Oluliste mõjukohtade ja aruandlusteemade valimine
  • Oluliste mõjukohtade ja aruandlusteemade valimine enda ettevõtte näitel: individuaalne ülesanne
  • Vastuste peegeldamine paarides
  • Vastuste peegeldamine üheskoos
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Valitud aruandlusteemade kaardistamine ja puuduste tuvastamine vastavalt standarditele
  • Valitud aruandlusteemade kaardistamine ja puuduste tuvastamine: individuaalne ülesanne
  • Vastuste peegeldamine paarides
  • Vastuste peegeldamine üheskoos
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17:00 Kuidas kõrvaldada puudused aruandluses? Milline võiks olla arendusplaan?
  • Millised on puudused aruandluses oma sisult?
  • Kuidas saame levinumaid puudusi kõrvaldada?
  • Kuidas luua arendusplaani?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab kestlikkusaruandluse olemust;
 • oskab tuvastada oma ettevõtte olulisi mõjukohti keskkonnale ja sotsiaalsele keskkonnale;
 • hindab oma ettevõtte valmisolekut olulistel keskkonna-, sotsiaalsetel ja juhtimisteemadel aru anda.

Koolitajad:
Merili Vares

Merili Vares on PwC Eesti ESG teenuste juht. Merili on nõustanud ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone alates 2006. aastast. Merili on aidanud luua ettevõtete ESG ja kliimaneutraalsuse strateegiaid ja poliitikaid, arendanud ESG aruandlussüsteeme ning hinnanud vastavust EL taksonoomiale, Kestlikkusaruandluse direktiivi jt regulatsioonidele. Samuti on ta panustanud riikliku süsinikujalajälje mõõtmise metoodika väljatöötamisse ning osalenud ettevõtete süsiniku jalajälje hindamise tööriistade väljatöötamisel. Merili on tunnustatud koolitaja, EBSi ESG juhi arenguprogrammi juht ja õppejõud.

Katre Kluust
Katre on aastast 2021 vandeaudiitor. Katre liitus PwC-ga 2016. aastal ning tal on kogemusi finantssektori kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete ja kontsernide auditeerimisel. Lisaks finantsauditile, juhib Katre ESG aruandluse ja auditeerimisega seotud projekte, mis aitavad ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel ette valmistada kestlikkusaruandluse avalikustamise ja auditeerimise kohustuseks. Katre on tunnustatud koolitaja nii auditi kui ESG valdkonnas.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

 • Koolitusel vaheldub teoreetiline osa praktiliste harjutuste ning grupitöödega. Igale osalejale saadetakse 1-2 nädalat enne koolitust lühike küsimustik, et koolitajatel oleks võimalik tutvuda koolitusel osalejate eelneva kogemusega ning valida koolituse käigus esitatavad näited vastavalt ettevõtete tegevusvaldkonnale.
 • Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

CSRD aruandluse mõistmine ja täitmine