Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Enesejuhtimisoskused keerulistes suhtlusolukordades – I osa Eneseteadlikkus

Enesejuhtimisoskused keerulistes suhtlusolukordades” on haridus- ja noortevaldkonna spetsialistidele mõeldud koolitusprogramm.
Koolitusprogramm võimaldab osalejatel oma praktikasse lõimida eneseregulatsiooni ja eneserefleksiooni tehnikaid.

Koolitusprogrammi eesmärk: Noortega töötava spetsialisti eneseteadlikkuse edendamine ning enesejuhtimis-oskuste toetamine keerulistes suhtlusolukordades.

„Meie suurim vabadus on otsustada, kuidas me asjadele reageerime.“ Charlie Mackesy

Tagasiside koolitajale:

“Olen nüüdseks osalenud mitmel eriteemalisel Elo koolitusel. Leian, et ta on koolitajana äärmiselt professionaalne ning sisukas, kasutades vaid neid meetodeid ja tegevusi, millesse ka ise täielikult usub. Tema koolitused on alati väga põhjalikult ette valmistatud ning läbi mõeldud.”

“Elost õhkub hoolivust oma koolitusel osalenute suhtes- on näha, et ta päriselt soovib, et osalejad tema koolitustelt midagi õpivad, arendavad ning kaasa saavad. Ja enda kogemusest lähtuvalt võin öelda, et nii see ka üldiselt läheb, sest tema lugudest ja meetoditest on midagi õppida nii professionaalseks-, kui ka isiklikuks enesearenguks. Samas on ta ka oma juhendamises väga paindlik ja kohanemisvõimeline ning on valmis rääkima just nendel teemadel, millest osalejatel on vajadus rääkida ning millesse rohkem süveneda, tuues seejuures hästi edasi uusi vaatenurki ning illustreerivaid ning praktilisi näiteid.”

„Elo kui koolitaja oli igati asjakohane ja väga tore. Koolitus oli suhtlemispõhine. Huvitavad küsimused ja hulgaliselt häid praktilisi tehnikaid-soovitusi-nippe tuli koolitajalt. Palju arusaadavaid näiteid elust enesest, mis toetas kõige enam õppeprotsessi. Väga huvitav ja haarav, aeg läks nii ruttu. Koolitusel oli positiivne õhkkond.”

Sihtgrupp:
Laste ja noortega töötavad spetsialistid üld-(sh alusharidus) ja huviharidus süsteemis ning noorsootöös.

Koolitusprogramm koosneb kolmest koolitusest:

 • I koolitus – Eneseteadlikkus
 • II koolitus – Enesejuhtimisoskused
 • III koolitus – Eneserefleksioon
  • NB! Võimalus on osaleda kõigil kolmel koolitusel – kogu programmi soodushind sel juhul on 295€ + km. Palume lisada vastav soov registreerimise kommentaarina.

Koolituse sisu:

 • Omaenda väärtuste tajumine ning nende mõju praktikale
 • Keeruliste olukordade olemus ja individuaalsus
 • Senised toimetulekuviisid ja reaktsioonid
 • Eneseteadlikkust pidurdavad tegurid
 • Eneseteadlikkuse edendamise võimalused ja enesehoid

Õppemeetod: suhtluspõhine loeng, praktilised harjutused ja ülesanded, paaris- ja grupitööd, eneserefleksioon

Koolitusprogrammi tulemusena osaleja:

 • Mõistab eneseteadlikkuse olulisust toimetulekuks keerulistes suhtlusolukordades
 • Tunneb eneseregulatsiooni komponente ja tehnikaid emotsioonide reguleerimiseks ja soovitud käitumise saavutamiseks oma töös
 • Oskab kasutada eneserefleksiooni tehnikaid keeruliste suhtlusolukordade analüüsimiseks

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab eneseteadlikkuse olulisust toimetulekuks keerulistes suhtlusolukordades
 • Hindab keerulistes olukordades oma toimetulekuviiside tugevusi ja arenguvõimalusi
 • Kavandab oma tööd ja edasist praktikat eneseteadlikumalt ja ennasthoidvamalt

Koolitaja:
Elo Lättemägi on vabakutseline noortevaldkonna koolitaja ja noorsootöö praktik, kes on valdkonnas nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil tegutsenud pea kümme aastat. Ta on töötanud väga erineva taustaga noortega ning muuhulgas olnud ka mobiilne kontaktnoorsootöötaja avalikus linnaruumis. Viimase kuue aasta jooksul on Elo nii Eestis kui välismaal läbi viinud hulgaliselt koolitusi noortega töötavatele spetsialistidele noorsootöö, noorsootöötaja enesearengu ja -analüüsi, noorte kaasamise ja toetamise, mobiilse ja kontaktnoorsootöö metoodika jt. teemadel. Seejuures on noortega töötava spetsialisti eneseteadlikkus, reflektiivne praktika ja enesejuhtimisoskused kõigi eeltoodud koolitusteemade lahutamatuks osaks. Elol on noorsootöö erialal rakenduskõrgharidus, ta on läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi ning praegu on ta end täiendamas magistriõpingute raames Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal. Alates 2019. aastast on Elol täiskasvanute koolitaja kutse 6. tase.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Enesejuhtimisoskused keerulistes suhtlusolukordades – I osa Eneseteadlikkus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.