Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Erinevate ruumide praktiline koristamine

Koolituse tulemusena saadakse ülevaade erinevate ruumide puhastamise põhimõtetest, et paremini toime tulla igapäevases töös.

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2 ja üldoskused B.2

Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest või/ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; toateenijad.

Koolituse sisu:

 • Koristustööde planeerimine, koristusvajaduse määratlemine
 • Pinnakattest ja mustusest lähtuv koristustarvikute valiku põhimõtted
 • Milliseid aineid, miks ja kuhu valida?
 • Koristustekstiilide niisutamine praktikas, lähtuvalt mustusest
 • Tüüpruumide praktiline koristamine (wc, köök, trepp, kontor jne)
 • Töö tulemuse hindamine

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • mõistab eesmärgistatud koristamise põhimõtteid ja oskab määratleda koristusvajaduse.
 • oskab valida õiget pühkimismeetodeid lähtuvalt mustuse liigist ja pinnakattematerjalist.
 • teab erinevaid koristustekstiilide niisutamise võimalusi ja oskab kasutada erinevate pühkimismeetoditega mustuse eemaldamiseks.
 • oskab valida erinevaid koristustarvikuid ja puhastusaineid sh desinfitseerivaid aineid lähtuvalt ruumi eripärast ning kasutada praktikas.

Õppe alustamise tingimused: „Puhastusteenindaja algteadmiste“ läbimine või eelnev erialane kogemus

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorne õpe: loeng, praktilised ülesanded ja näitlikustamine.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 16 tundi: kuulamisülesanded, analüüsimine ja praktilised tegevused.

Koolitaja:
Monika Blagi Puhastusvaldkonna koolitaja alates 2021. aastast.

 • Haridus – Tallinna Majanduskool, ärikorralduse spetsialist, tase 5
  Pädevused

  • Andragoogika, tase 6 (Tallinna Ülikool bakalaureuse kraad)
  • Puhastusteenindaja, tase 3
  • Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
 • Kogemus
  • 2021 – ….. Stell Eesti AS, koolitusspetsialist, koolitamine ja koolitusprogrammide arendamine
  • 2020 – 2021 Finesta Baltic OÜ, personalispetsialist
  • 2018 – 2019 Universe Jet Alliance OÜ, büroojuht, Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Erinevate ruumide praktiline koristamine