Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ettevõtte finantside analüüsimine

Kuidas ettevõtte finantsnäitajad kõnelema panna?
Koolituse eesmärk on tutvustada tuntumaid finantsaruannete analüüsi meetodeid: vertikaal-, horisontaal-, trendi- ja suhtarvuanalüüsi. Lisaks tutvustada uuemaid finantsaruannete analüüsi meetodeid: teguranalüüsi ja finantsnäitajate kompleksanalüüsi.

Finantsinimestelt küsitakse sageli, kas meie ettevõttel läheb hästi või mitte? Või millised meie ettevõtte finantsnäitajad on konkurentidega võrreldes tugevamad või nõrgemad? Selleks, et numbreid kõnelema panna ja nende abil uusi teadmisi saada, on vaja numbreid kõigepealt analüüsida.

Kuna ettevõtte äritegevus on mitmetahuline, siis ei ole olemas ühte universaalset finantsnäitajat, mille abil saaks öelda, kas ettevõttel läheb hästi või saaks minna paremini. Näiteks võib ettevõtte müügitegevus olla väga kasumlik, kuid samal ajal on vara kasutamine ebaefektiivne, sest vara on liiga palju. Seega on ettevõtte finantsnäitajaid vaja analüüsida kompleksselt. Oluline on aru saada, milline on ettevõtte arengukiirus, vara ja tööjõu kasutamise efektiivsus, investeeringu ja müügitegevuse tasuvus, lühi- ja pikaajaline maksevõime ning kas lisaks kasumile ka raha teenitakse.

Kuna analüüsimeetodeid on palju, siis on vaja teada, milliste meetoditega millistele ülaltoodud küsimustele vastuseid on võimalik saada.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete finantsjuhid, finantsanalüütikud ja kontrollerid, raamatupidajad ning ettevõtjad, kes soovivad ise oma ettevõtte finantsnäitajaid analüüsida.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid teada, millised on peamised finantsanalüüsi meetodid?
 • Kas soovid teada, milliste finantssuhtarvudega saab analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi (ettevõtte arengukiirus, vara ja tööjõu kasutamise efektiivsus, investeeringu ja müügitegevuse tasuvus, lühi- ja pikaajaline maksevõime ning raha teenimise võime)?
 • Kas soovid teada, kuidas analüüsida müügitulu ja brutokasumi muutumist tegurite (müüdud kogus, ühe ühiku müügi- ja omahind) kaupa?
 • Kas soovid teada, kuidas tõsta oma ettevõtte äritegevuse efektiivsust?
 • Kas soovid teada, milline (tütar)ettevõte, ärisegment või osakond tegutseb kõige efektiivsemalt?
 • Kas soovid teada, kuidas leida ilma täiendavat kapitali kaasamata oma ettevõttes sisemisi reserve? 

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus finantsaruannete analüüsi meetoditesse
  • Peamised finantsaruannete analüüsi meetodid: vertikaal-, horisontaal-, trendi- ja suhtarvuanalüüs
  • Suhtarvude ja võtmemõõdikute koostamise põhimõtted
  • Suhtarvude klassifitseerimine: ettevõtte arengukiirust, vara ja tööjõu kasutamise efektiivsust, investeeringu ja müügitegevuse tasuvust, maksevõimet ja kasumi kvaliteeti iseloomustavad suhtarvud
  • Keskmiste kasutamine finantsaruannete analüüsimisel
   Kasutatavad meetodid: slaidid, ülesanded ja arutelud gruppides
 • Finantsnäitajate võrdlusanalüüs
  • Kuidas tagatakse finantsnäitajate võrreldavus?
  • Võrdlusanalüüs: kuidas teada saada oma ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed võrreldes konkurentidega?
   Kasutatavad meetodid: slaidid ja kaasuse lahendamine gruppides
 • Müügitulu ja brutokasumi teguranalüüs
  • Müügitulu ja brutokasumi teguriteks jagamise põhimõtted
  • Teguranalüüsi protsess
  • Praktilised näited: müügitulu ja brutokasumi muutuse analüüsimine tegurite kaupa
   Kasutatavad meetodid: slaidid, ülesannete lahendamine arvutis
 • Ettevõtte finantsnäitajate kompleksne analüüs
  • Kuidas teada saada, milline ettevõte ja osakond tegutseb kõige efektiivsemalt?
  • Kuidas järjestada ettevõtteid ja osakondi efektiivsuse põhjal?
  • Kuidas leida sisemisi reserve?
   Kasutatavad meetodid: slaidid, ülesannete lahendamine arvutis

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab nii tuntumate kui ka uuemate finantsaruannete analüüsi meetodite kasutusvõimalusi
 • Oskab finantsaruannete võrdlusanalüüsi, teguranalüüsi ja finantsnäitajate kompleksset analüüsi

Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse individuaalsete harjutuste ja kaasuste lahendamise käigusTunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitaja:
Paavo Siimann
Paavo Siimannil on 12-aastane töökogemus Circle K Eesti ning AstraZeneca Baltikumi ja SRÜ riikide finantsjuhina. Lisaks sellele on ta viimased 20 aastat õpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele finantsaruannete analüüsi. Paavo Siimanni tunnustati 2018. aasta majandusteaduskonna parima õppejõu tiitliga. Paavo on oma teadmisi jaganud ka EASi alustava ettevõtja baaskoolituse ning ärimentorluse programmide raames. Paavo Siimann on kaitsnud doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis teemal „Efektiivsusmaatriksi kasutamine finantsaruannete analüüsimisel“. Oma teadustöös keskendub ta samuti finantsaruannete analüüsimise valdkonnale. Paavo Siimann on investor, Eesti Ettevõtlike Noorte koja (JCI) auliige, Eesti Mentorite koja liige ja Investeerimisklubi auliige.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ettevõtte finantside analüüsimine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.