Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Excel VBA algkursus

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele võimalus omandada piisav oskusteave, et iseseisvalt kirjutada vajalikke makrosid ning teostada lihtsamaid programmeerimisi VBA-s (Visual Basic for Applications).
Oskusteabe omandamise tulemusena saavad osalejad lihtsustada oma igapäevatööd ja vähendada rutiinseid tööülesandeid Excelis.

Mis on VBA?

 • VBA on lihtne inimkeelne ja intuitiivne programmeerimiskeel, mille kasutamisega saab anda Excelile rohkelt lisavõimalusi alatest lihtsast makrost kuni võimsa eraldiseisva interaktiivse programmi loomiseni.
 • VBA teeb Excelist tõelise arendusplatformi, mis annab programmeerimisvõimalused äripoole töötajate käsutusse. Omada ettevõttes või organisatsioonis VBA knowhow’d on hindamatu väärtus, mille läbi on mõnel juhul võimalik kokku hoida isegi tihti kohmakate ja aeglaselt valmivate IT lahenduste arvel.

Mõned argumendid, miks tasub õppida kasutama VBA-d:

 • hoia kokku aega ning energiat rutiinsete tegevuste “robotiseerimisega”
 • loo ise oma töö spetsiifilistest vajadustest lähtuvaid “Exceli funktsioone”
 • paiguta loodud makrod ja funktsioonid add-in’i ja jaga neid kolleegidega või vii kaasa teise arvutisse
 • ehita interaktiivseid dashboard’e, stsenaarium-mudeleid, “lennult” loodavaid aruandeid, CRM-lahendus vm

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Head oskused ja kogemused Windowsi operatsioonisüsteemides, läbitud Exceli baaskursus või omandatud sellega võrdseid praktilisi oskusi

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Visual Basic kasutusvõimalused ja põhimõisted
 • Protseduur
 • VBA koodi veatöötlus
 • Võimalusi protseduuri käivitamiseks
 • Menüü ja nupuriba loomine
 • Funktsioon
 • Suhtlev kood
 • Mõtlev kood
 • Kasutajavorm
 • Automatiseerimine

Koolituse tulemusena oskad järgmisi teemasid:

 • Protseduuride salvestamine ja muutmine
 • Visual Basicu koodi korrigeerimine
 • Menüüdele, objektidele ja kiirklahvidele protseduure määramine
 • Funktsioonide kasutamine
 • Objekte, omaduste ja meetodite kasutamine
 • Interaktiivsete protseduuride kasutamine
 • Protseduuri käikude kontrollimine ja protseduuride automatiseerimine
 • Menüüde ja käsuribade kohandamine
 • Kasutajavormide loomine

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

 • Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste käigus.
 • Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitaja:
Uno Kõrsmaa on pikaajaline Exceli praktik – töötanud sellega peaaegu 30 aastat, millest viimased 20 aastat on VBA-s programmeerinud. Unol on omandatud MBA ja õpetaja kutse.
Exceliga puutus Uno esimest korda kokku 1992. aastal arvutikursusel EBS-is õpingute raames ning sealt tekkinud vaimustus ja huvi Exceli vastu ei ole siiani lahtunud.
Mitmetel erinevatel ametikohtadel tegutsedes on Excel olnud tema peamine töövahend. Selle aja jooksul on ta loonud VBA-s palju erinevaid rakendusi, seda nii enda tarbeks kui tellimustöödena.
VBA abiga tehtud spetsiifilised tööriistad, automatsioonid ja kasutaja enda loodud (lisa)funktsioonid viivad Exceli võimalused täiesti uuele tasemele. Olles ise läbi käinud pika iseõppija tee, on Unol nüüd hea meel olla toeks neile, kes praegu oma esimesi VBA-samme teevad.

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • tasuta parkimist;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Excel VBA algkursus