Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Exceli baaskoolitus

Koolitus keskendub sellele, kuidas sinu tööd Excelis efektiivsemaks ja lihtsamaks muuta, kuidas paremini automatiseerida tööprotsesse ja kasutada õigemaid töövõtteid.
Räägime Exceli peamistest toimimise põhimõtetest ja loogikast, õpime tundma töökeskkonda, valemeid ja peamisi töövahendeid – sorteerimine, filtreerimine, diagrammide koostamine jne.

Koolituse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali, viited asjakohastele e-õppe allikatele ja harjutusfaili, kust on näha tehtud tööd ja kasutatud funktsioonid/valemid.

Sihtgrupp:
Koolitus on mõeldud kõikidele, kes soovivad tutvust teha või täiendada oma teadmisi tabelarvutusprogrammi Excel kasutamisel. Koolitus sobib eriti hästi kõigile iseõppijatele, kes soovivad oma teadmisi korrastada süsteemse lähenemise abil ja omandada põhisoskused Exceli tabelitega töötamisel.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus Excelisse
  • Üldteadmised ja trikid-nipid, mis aitavad sul igapäevatööd kiiremini teha, töökeskkonna tutvustus kiirklahvikombinatsioonide- ja menüüde kasutamine.
 • Töövihik ja mallid
  • Uue töövihiku loomine või avamine. Salvestamine.
  • Olemasolevate mallide (põhjade) otsimine ja kasutamine.
  • Uue malli salvestamine.
 • Töö lahtritega
  • Erinevad andmetüübid, lahtrite vormindamine ja kategooria valimine.
  • Exceli I kuldreegel.
  • Kiire liikumine lahtrite vahel, kiirklahvid.
  • Nimelised lahtrid.
  • Töövahend „Külmuta paanid“.
  • Akna tükeldamine.
  • Lahtrite teisaldamine ja kopeerimine.
 • Töölehed ja kaitse
  • Töö töölehtedega, töölehtede grupeerimine, aknad ja nende paigutused, töölehtede vahel liikumine.
  • Töölehe kaitsmine.
  • Lahtrite lukustamine ja peitmine.
 • Automaattabelite kasutamine
  • Uue tabelipiirkonna loomine ja vormindamine, erinevus tavalisest andmetabelist, täiendavad töövõtted ja võimalused, dünaamilised tabelid.
  • Summarea ja vahekokkuvõtte lisamine.
 • Arvutamine Excelis
  • Valemite ja funktsioonide kasutamine ning nende erinevused, valemite koostamine ja kopeerimine.
  • Absoluutsed- ja suhtelised viited.
  • Exceli II kuldreegel.
  • Automaatse kalkulatsiooni kasutamine.
 • AutoSum ja igapäevaste funktsioonide Top 10
  • AutoSum nupu kasutamine, tutvumine funktsioonidega: IF, COUNTIF, SUMIF, ROUND, LOOKUP, VLOOKUP, MATCH, TODAY, DATE, RANK, SUBTOTAL jne.
  • Valemite veakontroll ja auditeerimine.
  • Üle töölehtede valemite koostamine.
 • Sorteerimine ja filtreerimine
  • Andmetabeli sorteerimine ühel või mitmel tasemel, värvide kasutamine.
  • Automaatfilter.
  • Kohandatud filter ja erifilter.
 • Tingimusvorming
  • Kujundamise IF funktsioon.
  • Andmehulkadele erinevate tingimuste seadmine, värvide-, ikoonikomplektide- ja kategooriate kasutamine.
 • Diagrammide loomine ja muutmine
  • Uue diagrammi loomine, erinevate diagrammitüüpide kasutamine, diagrammi seadistamine ja vormindamine, sekundaartelje ja kahe diagrammitüübi üheaegne kasutamine, trendijooned.
 • Import ja eksport
  • Exceli tabelite ja diagrammide kopeerimise ja kasutamise võimalused teistes MS Office programmides.
 • Lehekülje seadistamine
  • Lehekülje suuruse ja suuna muutmine, päiste ja jaluste lisamine, lehekülgedele numbrite lisamine, printimisvaate kasutamine.
 • Töövihiku väljatrükiks ettevalmistamine ja printimine
  • Väljatrükiks ettevalmistamine, printimistiitlite lisamine, printimisala määratlemine, printimise eelvaade ja sätete kohandamine.
  • Salvestamine PDF-ks.
 • Personaalsed küsimused ja lahendused
  • Koolituse lõpust reserveeritakse vastavalt vajadusele 15-30 minutit personaalsete murede ja probleemide lahendamiseks.

Koolituse edukal lõpetamisel suudavad õppijad:

 • orienteeruda programmi Excel keskkonnas ning tunnevad olulisemaid töökeskkonna elemente
 • luua uusi vihikuid, avada olemasolevaid
 • salvestada vihikut erinevatesse formaatidesse (vihikuna, mallina, pdf’ks)
 • luua tabeleid kasutades erinevaid andmetüüpe ning muuta olemasolevaid andmetüüpe
 • kasutada töövahendit “Külmuta paanid” ning tükeldada tööpinda
 • kujundada tabeleid
 • luua valemeid ja neid kopeerida
 • kasutada igapäevasemaid funktsioone
 • sorteerida ja filtreerida tabeleid
 • luua diagramme ning muuta esialgseid sätteid
 • Excelis loodud tabeli või diagrammi eksportida teistesse Office rakendustesse
 • muuta lehekülje sätteid (suurus, suund, veerised)
 • lisada päiseid ja jaluseid ning leheküljenumbreid
 • teostada korrektset väljatrükki

Koolitaja:
Andre Sääsk
Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina. Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi nii MS Office’ist, andmebaasidest, veebirakenduste ja –lehekülgede loomisest ning küljendamisest, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Koolitushind sisaldab: 

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju;
 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Exceli baaskoolitus