Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Exceli koolitus – Alg- ja kesktase. E-kursus

Exceli alg- ja kesktaseme koolituse e-kursus koosneb 69 videost kogukestvusega 5 tundi ja 17 minutit.
Exceli “Alg- ja kesktase” e-koolitus annab põhjalikud baasoskused Exceli tõhusaks kasutamiseks.

 

Exceli koolitus “Alg- ja kesktase” koosneb 18-st teemaplokist. Alguse osa võib tunduda lihtsam ja juba omandatud, kuid ka siin saad uusi teadmisi, mis lihtsustavad tööd ja avardavad võimalusi. Mida edasi, seda rohkem kuuleb seni tundmata teemadest ja kasutamata võimalustest.

Teemad:

 • Exceli töövihiku avamine, loomine, sulgemine ja salvestamine
  • Töövihiku avamise ja sulgemise valikud ja kiirkäsud
  • Töövihiku loomine tühjana ja malle kasutades
  • Töövihiku salvestamise valikud, sh parooliga avamise ja muutmise kaitsmine, vaikekausta valik
 • Exceli tööriistad
  • Menüüde ja käskude kuvamine
  • Exceli abiinfo
  • Kiirkäsuriba kasutamine tõhusamaks töötamiseks
  • Vaate suurendamise ja vähendamise tööriistad, sh hiirega vaate muutmine
  • Dokumentide ja rakenduste vaheline liikumine klaviatuuri abil
 • Exceli tabel, märgistamine ja liikumine
  • Exceli tabeli ülesehitus, lahtrite koordinaadid
  • Nimeboksi kasutamine tabelis liikumiseks ja lahtrite märgistamiseks
  • Veergude, ridade ja lahtrite märgistamine hiire ja klaviatuuriga
  • Tabelis liikumine ja lahtrite märgistamine ctrl- ja shift-klahvi abil
 • Andmete sisestamine ja lahtrite vormingud excelis
  • Tekstide sisestamine ja vormindamine
  • Tekstiridade murdmine
  • Veergude laiuse ja ridade kõrguse muutmine teksti pikkuse ja suuruse põhjal
  • Lahtrite liitmine
  • Taande kasutamine lahtrites
  • Tekstide automaattäide
  • Arvude sisestamine ja automaattäide
  • Komakohtade kuvamine
  • Arvuvormingud, sh uue vormingutähise loomine
  • Kuupäeva sisestamine ja vormingud, sh nädalapäevade kuvamine kuupäeva lahtris
  • Aja sisestamine ja ajavormingud
  • Vormingupintsli kasutamine
 • Exceli valemid ja funktsioonid
  • Valemite loomine
  • Summa funktsioon
  • Funktsioonide kopeerimine automaattäite abil
  • Keskmine, suurim ja väikseim funktsioon
  • Loendusfunktsioon – täidetud ja arvuga täidetud lahtrite loendamine
  • Funktsioonide vastuste kuvamine olekuribal
  • Suhteline ja absoluutne viitamine
  • Teiste töölehtede andmete kasutamine valemites
  • Teiste töövihikute andmete kasutamine valemites
 • Toimingud töölehtedega excelis
  • Teisaldamine, kopeerimine, kustutamine
  • Ümbernimetamine, saki värvi muutmine
  • Peitmine ja peidust väljatoomine
  • Erinevatel töölehtedel korraga sisu muutmine
 • Toimingud veergude, ridade ja lahtritega excelis
  • Veergude, ridade ja lahtrite lisamine, kustutamine ja teisaldamine
  • Veergude ja ridade peitmine, peidust väljatoomine
  • Veergude ja ridade rühmitamine
 • Töölehe ja akna kuvamise valikud excelis
  • Ridade ja veergude külmutamine
  • Tabeli vaate tükeldamine
  • Sama töövihiku mitmes aknas avamine
  • Avatud töövihikute automaatne sobitamine ekraanile
 • Kleepimise valikud excelis
  • Sisu ja vormingu kleepimine
  • Valemite säilitamine ja kaotamine kleepimisel
  • Vormingu säilitamine ja kaotamine kleepimisel
  • Lingina kleepimine
  • Pildina kleepimine
  • Ridade ja veergude äravahetamine kleepimise valikuna
 • Lahtrite ja tabeli vormindamine excelis
  • Vormindamise üldised tööriistad ja põhjalikumad valikud
  • Valmis vormilaadide kasutamine ja uute salvestamine
  • Tingimusvormingu kasutamine ehk lahtrite automaatne vormindamine sisu põhjal
  • Tabelina vormindamine ja sellega lisanduvad tööriistad
 • Tegevuste tagasivõtmine ja ennistamine excelis
  • Tagasivõtmise ja ennistamise käsud menüüs, klaviatuuri kiirkäsk
  • Korraga mitme tegevuse tagasivõtmine ja ennistamine
  • Tegevuste tagasivõtmise omapära mitme töövihikuga samaaegselt töötades
 • Sorteerimine ja filtreerimine excelis
  • Kiirsorteerimise ja astmelise sorteerimise tööriistade kasutamine, nende erinevus
  • Filtreerimise tööriista kasutamine, sh arvu- ja tekstifiltrid
 • Andmete otsimine ja asendamine excelis
  • Lahtrite sisu otsimise ja asendamise tööriist, selle põhjalikumad valikud
  • Lahtrite vormingu otsimine ja asendamine
 • Kommentaaridega töö excelis
  • Kommentaaride lisamine, muutmine ja kustutamine
  • Kommentaaride korraga ja ükshaaval kuvamine
  • Kommentaaride printimine
 • Piltide ja graafikaobjektide lisamine excelis
  • Piltide ja graafikaelementide lisamine, muutmine ja haldamine
  • Taustapildi kasutamine
 • Diagrammide ja minigraafikute lisamine excelis
  • Diagrammi tüübi valik vastavalt lähteandmetele
  • Lähteandmete muutmine ja diagrammi teisaldamine
  • Diagrammi laadi valik ja elementide kuvamine
  • Elementide muutmine diagrammil, sh lahtrite sisule viitamine tekstide kuvamiseks
  • Mallide kasutamine uute diagrammide kujundamisel
  • Minigraafikute lisamine ja valikud
 • Õigekirja kontroll excelis
  • Õigekirja kontrolliala määramine
  • Parandustega nõustumise ja tagasilükkamise valikud
  • Sõnastiku haldamine
 • Printimine excelis
  • Küljenduse ja lehepiiri vaated
  • Ülemise rea ja vasakpoolse veeru printimine kõigil lehtedel
  • Printimise ala määramine
  • Päise ja jaluse haldamine

Kui alg- ja kesktase selged, soovitame osaleda Exceli edasijõudnute koolitus koolitusel.

Meie exceli alg- ja kesktaseme koolitust iseloomustab:

 • Kerge jälgitavus
  • Läbimõeldud ülesehitus. Lihtne seletus. Praktilised näited.
 • E-kursus koolituse osana
  • Korda õpitut omale sobival ajal ja kohas – piiramatu aja jooksul.
 • Isiklik juhendamine
  • Nõustamine peale koolitust, sh ka ekraanipilti jagades.
 • Garanteeritud kvaliteet
  • Pädev ja motiveeritud koolitaja. Osalenute hea tagasiside.
 • Inimlikkus
  • Sõbralik ja toetav õhkkond. Õppijakeskne lähenemine.

Koolitaja:
Asko UriAsko Uri
Töötan koolitaja, koolitusjuhi ja koolitusmaterjalide loojana pere-ettevõttes KehaMeeleKool (Kasulik Koolitus™). Selle aja sees on mul olnud au koolitada üle kahte tuhandet inimest, kelle tagasiside koolitustele “10-palli” skaalal on püsivalt keskmisena üle üheksa.
Minu arusaama kohaselt on hea koolitaja inimene, kes – lisaks koolitatava valdkonna väga heale tundmisele – lähtub ennekõike õppijast, on toetava ja positiivse suhtumisega ning on ise õpetatavast teemast vaimustunud. Hea koolituse ja koolitusmaterjali peamisteks omadusteks on köitvus, kerge jälgitavus ja osalejate kaasatus. Need põhimõtted kehtivad võrdväärselt kõigi koolituste puhul, olgu teemaks kas Exceli kasutamine või inimeste juhtimine. Nii koolitaja kui koolitusmaterjalide loojana püüan neid põhimõtteid igapäevases töös järgida ning ennast järjepidevalt arendada.
Olen varemalt töötanud Euroopa rahastusega sotsiaalprojektide algataja ja projektijuhina (3 a), tegevjuhina Eesti-Norra e-õppematerjale tootvas ettevõttes (8 a), turundusjuhina Eesti juhtivas kinnisvarafirmas (3 a), reklaamiagentuuri käivitaja ja eestvedajana (3 a). Haridusteel on minu valikuteks on olnud sotsioloogia ja sotsiaaltöö – lõpetan õpinguid Tartu Ülikooli sotsiaaltöö magistrantuuris.
Kõige rohkem kõnelevad inimesest minu arvates tõekspidamised ja väärtushinnangud. Minu arvamus inimese olemusest ühildub Tema Pühaduse dalai-laama mõttega: iga inimene tahab olla õnnelik, igaühel on õigus õnnelikule elule ning igaüks saab ise oma elu õnnelikuks muuta. Usun, et iga inimese mõte, sõna, otsus ja tegu muudavad mitte ainult meie edasist elu ja võimalikke uusi valikuid, vaid ka ümbritsevaid inimesi ja maailma.

Avalikule koolitusele kehtivad soodustused:

 • 10%, kui samast asutusest osaleb mitu inimest või mitu inimest registreeruvad ühiselt korraga
 • 10%, kui registreerija on eelnevalt osalenud mõnel KehaMeeleKooli koolitusel
 • 15%, kui mõlemad eeltoodud tingimused on täidetud samaaegselt

Koolituse maksumus e-kursusena:
E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

E-kursus E-kursus PLUS E-kursus EXTRA
59 € + km 79 € + km 99 € + km
Piiramatu kasutusaeg ja uuendused Piiramatu kasutusaeg ja uuendused Piiramatu kasutusaeg ja uuendused
Koolitaja poolne tugi 2 kuud Koolitaja poolne tugi 12 kuud
Teadmiste kontroll ja tunnistus

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Meie nimevalikut – Kasulik Koolitus – toetab hästi ühe osalenu tagasiside: “Väga kasulik koolitus oli, minu elu teeb see nüüd poole lihtsamaks“. Osavõtjate keskmine hinnang meie koolitustele on kümnesel skaalal üle üheksa. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Exceli koolitus – Alg- ja kesktase. E-kursus