Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Exceli koolitus: Edasijõudnud

Exceli koolitus “Edasijõudnud” annab põhjalikumad oskused tööks Exceliga, sobides nii alg- ja kesktaseme koolituse jätkukursuseks kui eraldi koolitusena. Käsitletav on jõukohane ja vajalik kõigile, kellele Excel on igapäevane töövahend. Muuhulgas õpime rohkem tundma olulisi Exceli funktsioone, Pivot Table kasutamist, andmete kaitsmist, makrode kasutamist, põhjalikumat tööd lahtritega, mõjuanalüüsi ning lahendaja tööriistu jm.

Teemad:

 • Exceli funktsioonide kasutamine
  • Üldine ülevaade exceli funktsioonidest ja kasutamisest
  • Summa või keskmise väärtuse arvutamine või lahtrite loendamine koos tingimuste seadmisega:
   • Tingimusfunktsioonidega sumif(s), averageif(s) ja countif(s)
   • Andmebaasi funktsioonidega dsum, daverage ja dcount(a)
  • Tingimusfunktsiooni if kasutamine, sh:
   • Mitme tingimuse ja vaste seadmine korraga
   • Ühe vaste korral mitme eelduse seadmine: “üks seatud tingimustest täidetud” (or) ja “kõik seatud tingimused täidetud” (and)
  • Tingimuste seadmisel teavefunktsioonide kasutamine, nagu “tekstiga lahter” (istext), “arvuga lahter” (isnumber) ja “tühi lahter” (isblank või “”)
  • Sama sisuga lahtrite otsimine teisest tabelist ja vaste kuvamine samalt realt soovitud veerust vlookup funktsiooniga, sh
   • Kui otsitakse arvu vastet
   • Kui otsitakse teksti vastet
  • Finantsfunktsioonide tutvustus laenumaksete arvutamise näitel (pmt)
  • Juhusliku väärtusega lahtri sisu täitmine, sh juhuslik väärtus etteantud vahemikus (rand ja randbetween)
  • Ümardamisfunktsioonide kasutamine: komakohtade tavaümardamine (round), üles- ja allapoole ümardamine (roundup ja rounddown), täisarvude ümardamine kümnelisteks, sajalisteks jne (mround)
  • Ajafunktsioonide täna (today) ja praegu (now) kasutamine, sh valemites
  • Lahtris oleva teksti korrastamine, sh muutmine läbivalt suure algustähega tekstiks (proper), läbivalt suurte tähtedega või väikeste tähtedega tekstiks (upper, lower), üleliigsete tühikute eemaldamine tekstist (trim)
  • Mitme funktsiooni korraga kasutamine
 • Töö lahtritega
  • Lahtri sisu koostamine teiste lahtrite sisu ja vabalt valitud tekstide kooslusena (concatenate funktsioon või kiirtäite tööriist)
  • Ühe veeru lahtrite sisu viimine erinevatesse veergudesse, sh eraldusmärkide abil või jaotusjoone määramisega
  • Dupleerivate andmetega ridade eemaldamine tabelist
  • Veeru tühjade lahtrite automaatne täitmine tabelis, võttes aluseks üles jäävate täidetud lahtrite sisu
  • Sorteeritud veerus igast korduvast tunnusest vaid esimese kuvamine
  • Lahtrite nimetamine ja nimede kasutamine valemites
  • Lahtrite täitmisele tingimuste seadmine ehk valideerimine:
   • Tingimuste seadmise valikud: rippmenüü, arvuline ülem- või alamväärtus, kuupäeva vahemik jm
   • Seadistused, kui lahtrit püütakse täita teistmoodi: keelamine, hoiatamine, märkuse kuvamine
   • Teistmoodi täidetud lahtrite automaatne eristamine
 • Pivot table liigendtabeli kasutamine
  • Pivot table liigendtabeli moodustamine
  • Väljade tabelisse määramise ja muutmise tööriista kasutamine
  • Andmete värskendamine tabelis
  • Tabelis kuvatud väärtuste algandmete avamine eraldi töölehel
  • Filtreerimise valikud, sh tükeldi kasutamine
  • Kuvatavate andmete rühmitamine, sh mitme veeru liitmisena või kuupäeva väärtuse põhjal
  • Andmete analüüsi valikud:
   • Arvutuste aluse valik: summa, keskmine, maksimum, loendus, standardhälve jne
   • Arvutuste kuvamise valik: arvväärtusena, erinevus eelmisest, protsent kogusummast jne
  • Pivot table tabeli vormindamise valikud: kujundus, vahe- ja kogusummade kuvamine jm
 • Andmete kaitsmine
  • Terve töövihiku kaitsmine parooliga, sh:
   • Töövihiku avamine
   • Muudatuste ülesalvestamine, sh automaatse koopia tegemine töövihikust enne muudatusi seisuga
  • Lehtede muutmise kaitsmine parooliga, sh peidust väljatoomine, ümbernimetamine, lisamine, kustutamine jne
  • Lahtrite kaitsmine lehe siseselt, sh järgmiste toimingute lubamine vaid parooli olemasolul:
   • Kõigi lahtrite märgistamine või muutmine
   • Valitud lahtrite sisu muutmine
   • Valitud lahtrite valemite nägemine
   • Toimingud lahtrite, ridade või veergudega, sh vormindamine, kustutamine ja lisamine
   • Objektide muutmine, sh taustapildi eemaldamine
 • Lihtsam töö makrodega
  • Tegevuste rea salvestamine üheks käsuks makro tööriistaga, sh muutumatu (absoluutne) ja muutuv (suhteline) liikumiste salvestamine
  • Loodud makrode muutmine
  • Makro käivitamise võimalused, sh ikoon kiirkäskude ribal või objektile makro käivitamise omistamine
  • Makro loomise näide läbi sobiliku koodi leidmise ja salvestamise (nb! Näide ei õpeta koodi kirjutamist vaid on mõeldud põhimõttest arusaamiseks)
 • Mõjuanalüüsi, lahendaja (solver) ja konsolideerimise tööriistad
  • Valemi lõppväärtuse muutmine, lubades muuta valemi ühe elemendi väärtust (sihiotsingu tööriist)
  • Lahendaja (solver) tööriista kasutamine valemi uue soovitud lõppväärtuse saamiseks, lubades muuta soovitud algandmeid. Näiteks juba kinnitatud projekti eelarve hilisema vähendamise või suurendamise korral. Eraldi vaatame, kuidas määrata:
   • Milliseid andmeid lubame muuta – näiteks milliste töötajate töötasusid ja millistel kuudel lubame vähendada
   • Millises ulatuses ja tingimustel lubame andmeid muuta – näiteks kas kõigi töötasusid proportsionaalselt või töötajate ja kuude kaupa erinevalt
  • Andmetabeli kasutamine erinevate lõppväärtuste korraga kuvamiseks, muutes valemis kasutatud kahte elementi – näiteks laenu tagasimakse summad erinevate intresside ja laenu perioodide korral
  • Stsenaariumite kasutamine – näiteks müügikäivete kavandamisel prognooside ülevaatlikuks võrdlemiseks : milliste müügihindade ja koguste juures on kasum kõige suurem?
  • Konsolideerimise tööriista kasutamine – näiteks müüjate kaupa tehingute käivete summeerimine erinevatest tabelitest  ühte tabelisse.

Koolitaja:
Asko UriAsko Uri
Töötan koolitaja, koolitusjuhi ja koolitusmaterjalide loojana pere-ettevõttes KehaMeeleKool (Kasulik Koolitus™). Selle aja sees on mul olnud au koolitada üle kahte tuhandet inimest, kelle tagasiside koolitustele “10-palli” skaalal on püsivalt keskmisena üle üheksa.
Minu arusaama kohaselt on hea koolitaja inimene, kes – lisaks koolitatava valdkonna väga heale tundmisele – lähtub ennekõike õppijast, on toetava ja positiivse suhtumisega ning on ise õpetatavast teemast vaimustunud. Hea koolituse ja koolitusmaterjali peamisteks omadusteks on köitvus, kerge jälgitavus ja osalejate kaasatus. Need põhimõtted kehtivad võrdväärselt kõigi koolituste puhul, olgu teemaks kas Exceli kasutamine või inimeste juhtimine. Nii koolitaja kui koolitusmaterjalide loojana püüan neid põhimõtteid igapäevases töös järgida ning ennast järjepidevalt arendada.
Olen varemalt töötanud Euroopa rahastusega sotsiaalprojektide algataja ja projektijuhina (3 a), tegevjuhina Eesti-Norra e-õppematerjale tootvas ettevõttes (8 a), turundusjuhina Eesti juhtivas kinnisvarafirmas (3 a), reklaamiagentuuri käivitaja ja eestvedajana (3 a). Haridusteel on minu valikuteks on olnud sotsioloogia ja sotsiaaltöö – lõpetan õpinguid Tartu Ülikooli sotsiaaltöö magistrantuuris.
Kõige rohkem kõnelevad inimesest minu arvates tõekspidamised ja väärtushinnangud. Minu arvamus inimese olemusest ühildub Tema Pühaduse dalai-laama mõttega: iga inimene tahab olla õnnelik, igaühel on õigus õnnelikule elule ning igaüks saab ise oma elu õnnelikuks muuta. Usun, et iga inimese mõte, sõna, otsus ja tegu muudavad mitte ainult meie edasist elu ja võimalikke uusi valikuid, vaid ka ümbritsevaid inimesi ja maailma.

Koolituse korraldus Zoomis

 • Zoomis koolituspäevad on meie arvutikoolituste puhul täpselt samasugused nagu klassiruumi koolituselgi – suur seinaekraan on ainult asendatud Zoomis jagatava ekraanipildiga
 • Osaleja saab õpetatavat kaasa teha, esitada koolitajale küsimusi, aktiivselt osaleda
 • Päevakava on samuti sarnane – tunnised koolitusplokid vahelduvad 15-minutiliste puhkepausidega
 • Zoomis koolituspäevad lindistame järgi vaatamiseks – kui näiteks ühel koolituspäeval osaleja puudus
 • Kõik koolitusel osalejad saavad piiramatuks ajaks ligipääsu e-kursusele, kus koolituse sisu on esitatud lühikeste ja hästi liigendatud ekraanivideotena – nii et kõike saab omas tempos läbi proovida
 • Igal osalejal on võimalik peale koolitust piiramatult koolitajalt küsida
 • Osalenud saavad tunnistuse koolituse läbimise kohta

NB! Vaata ka: Exceli koolitus – Edasijõudnud. E-Kursus

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Meie nimevalikut – Kasulik Koolitus – toetab hästi ühe osalenu tagasiside: “Väga kasulik koolitus oli, minu elu teeb see nüüd poole lihtsamaks“. Osavõtjate keskmine hinnang meie koolitustele on kümnesel skaalal üle üheksa. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Exceli koolitus: Edasijõudnud

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.