Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Exceli põhikursus

Koolituse eesmärk: anda osalejale põhilised Exceli kasutamise oskused sellisel moel, et koolituse tulemusena saab osaleja iseseisvalt hakkama enamkasutatavate tegevustega tabelarvutusprogrammides.

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile kes kasutavad igapäevatöös tabelarvutusprogrammi Excel ja soovivad seda teha võimalikult efektiivselt

Õppe alustamise tingimused: Vajalikud elementaarsed arvuti kasutamise oskused.

Kursus kestab: 40 akadeemilist tundi: millest 26 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 14 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Koolituse sisu:

 • Töövihiku ja Exceli tabeli põhisätted
 • Salvestamine ja printimine
 • Erinevat tüüpi andmete sisestamine
 • Valemite loomine, ülevaade, näited
 • Funktsioonide kasutamine (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT)
 • Nimede määratlemine ja valemites kasutamine
 • Kuupäev ja kellaaeg
 • Statistika
 • Diagrammid
 • Failiteisendus ja ühilduvus
 • Andmetabelid
 • Andmete filtreerimine, sortimine ja tingimuslik vormindamine
 • Andmete märgistamise võimalused
 • Andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
 • Tabeli ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk
 • Ridade ja veergude külmutamine
 • Koolituse läbi viimisel arvestatakse õpilase personaalsete soovidega ja tehakse vajadusel kavas täiendusi.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.
Koolituse õppematerjalideks jagab õpetaja õpilastele lingid internetist, viited õppevideotele. Koolitusel tehtud tööde salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale mälupulk 32GB. Informatsiooni saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud lehtedelt.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist tasuta.

Õpiväljundid. Koolituse läbinu oskab:

 • alustada uute tabelite loomist, omades ettekujutust otstarbekast töö arendamisest;
 • avada faile neid muuta ja salvestada;
 • tegeleda töölehtedega (märkimine, lisamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine, ümbernimetamine);
 • oskab opereerida erinevat tüüpi andmetega väärtuste ja valemite sisestamine (kopeerimine, seeriad, erinevad andmevormingud;
 • oskab kujundada tabelit (lahtri kõrgus-laius, stiil, värv, äärejooned, joondamine);
 • oskab luua lihtsamad valemid ja kasutada enamlevinud funktsioone;
 • oskab kasutada erinevaid aadresside tüüpe (aritmeetilised tehted, suhteline ja absoluutne aadress)
 • omab teadmisi andmetabelitest (sorteerimine, filtreerimine);
 • oskab luua lihtsamaid diagramme
 • oskab häälestada tööd printimiseks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

 • Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitööks võib olla koolituse käigus valminud töö.
 • Eksamitöö edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja:
Kalle Kivi
Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, Kontoritarkvara, Arvutialane joonestamine, 3D Modelleerimine, 3D printerid. Informaatika. Kooltuskogemus aastast 1992

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Omis Õppekeskus on üks vanemaid arvutikoolitusi läbiviivaid õppekeskuseid Eestis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Exceli põhikursus