Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Front-End arendus ja veebidisain

Sisuhaldus, HTML, CSS, jQuery, veebidisain, WordPress, veebiarendus, kodulehe tegemine

Sihtgrupp: Front end koolitus on veebispetsialisti baaskoolitus, mis annab põhilised veebimeistri tööks vajalikud oskused.

Koolituse eesmärk on omandada: 

 • oskused veebisaidi elluviimiseks
 • HTML markeerimiskeele abil veebisaidi struktuuri loomine,
 • veebisaidi kujundamine CSS stiililehtede abil,
 • WordPressi veebisaidi haldus,
 • fototöötluse ja hea veebidisaini algtõed,
 • veebisaidi testimine ja avaldamine Internetis, infoedastusprotokollid Internetis.

Lisaks tehakse sissejuhatus veebiprogrammeerimisse, tutvutakse JavaScripti ja selle jQuery raamistikuga ning selle kasutamise võimalustega veebisaidile interaktiivsuse lisamisel.

Õppe alustamise tingimused:  Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus

Koolituse sisu:

 • ettevalmistused veebisaidi valmistamiseks – ülevaade sisuobjektidest, veebisaidi töötamise põhimõtted, infoedastusprotokollid;
 • Konsooli kasutamine arenduses koodi katsetamiseks, vigade otsimiseks ja parandamiseks HTMLi, CSSi ja Javascripti kirjutamisel;
 • hüperteksti markeerimiskeel HTML, struktuur ja terminoloogia, HTML-keele abil veebisaidi struktuuri loomine, semantiline HTML, koodi optimeerimine SEO’d silmas pidades, vigade otsimine ja HTMLi valideerimine W3C standarditele vastavaks;
 • CSS stiililehtede kasutamine HTML-lehtede kujundamisel / CSS baasteadmised, soovitusi ja näpunäiteid erinevate kujunduste loomiseks. Specificity;
 • Sissejuhatus programmeerimisse Javascripti kasutades, jQuery raamistiku tutvustus ja veebilehele interaktiivsete elementide lisamine;
 • Hea veebikujunduse tavad ja trendid, veebisaidi kasutatus ja kasutajasõbralikkus, WCAG põhimõtted;
 • Fototöötluse algtõed Adobe Photoshopi või alternatiivrakenduse Photopea baasil, kihtide ja filtrite kasutus;
 • vabavaralise sisuhaldussüsteemi kasutus – WordPress.
 • WordPressi paigaldamine ja haldamine. Dünaamiliste veebilehtede valmistamine WordPressis, välimuse modifitseerimine, koodi lisamine rakendustele.
 • veebisaidi testimine, laadimiskiiruse analüüs
 • HTTP, HTTPS, veateadete tõlgendamine

Kõik tunnid koosnevad kahest osast – teooria ja praktiline töö. Koolituse osaks on ka kohustuslikud kodutööd.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab iseseisvalt valmistada staatilisi veebisaite, lisada neile JavaScripti abil käivituvaid objekte ning valmistada lihtsaid veebisaite sisuhaldussüsteemi WordPress baasil.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

 • Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitööks võib olla koolituse käigus valminud töö.
 • Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Kursus kestab: 120 akadeemilist tundi: seal hulgas 60 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 60 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Koolitaja:
Kaia Konsap

Tartu Kõrgem Kunstikool. Graafiline disain ja fotograafia. Multimeedium (Veebispetsialist).

Õppegrupi suurus:koolitus toimub minigruppides (3 inimest)

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Omis Õppekeskus on üks vanemaid arvutikoolitusi läbiviivaid õppekeskuseid Eestis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Front-End arendus ja veebidisain