Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Google kalendri E-kursus

Koolituselt saad põhjaliku ülevaate, millised on Google kalendri võimalused ja kuidas neid kasutada.
Google kalendri kasutamise õpetused on esitatud 28 videos, kogukestvusega 1 tund ja 29 minutit.

Tegu on maailmas enimkasutatava pilvepõhise kalendriga, mida iseloomustab rikkalik funktsionaalsus ning kasutamise lihtsus. Google kalender annab hea ülevaate enda, töökaaslaste, pereliikmete jt ajakavast ja sündmustest. Kalendrit on võimalik jagada teiste kasutajatega just selliselt, nagu soovid – näidata ainult hõivatud aegu või ka sündmuste sisu või anda luba oma kalendri haldamiseks. Google kalendri üheks oluliseks plussiks on selle integreeritus Gmaili keskkonnaga.

Erinevalt Gmail’ist ja Google Drive’ist, puudub Google kalendril eestikeelne liides. Sellegi poolest peitub Google kalendri kasutuselevõtmises suur potentsiaal nii isikliku kui asutuse töökorralduse tõhustamisel. Ka need, kes juba kasutavad Google kalendrit, saavad koolituselt uusi kasulikku nippe ja oskusi. Anname koolitusel lisaks üldisi soovitusi – näiteks kuidas jagada Google kalendris oma tegevusi sündmuste ja ülesannete vahel.

Koolituse sisu:

 • Alustamine
  • Google kalendri keskkonna avamine, Google konto loomine ja turvalisuse tagamine
  • Kalendri Google rakenduste kiirvalikusse lisamine (Chrome veebilehitseja korral)
  • Google äri- ja koolituse konto (“G Suite”, varemalt “Apps for Education” ja “Apps for Business”) lisavõimalused
  • Töölaua keele valik
 • Ajaperioodi valik kalendri vaates
  • Päeva, nädala ja kuu vaade
  • Vabalt valitud vaade (2-7 päeva või 2-4 nädalat)
  • Minikalendri kasutamine soovitud ajaperioodi kuvamiseks
  • “Today” nupu funktsioon sõltuvalt hetkel valitud vaatest
  • Aastate vaate lisamine
  • Sündmuste plaani vaade (“Agenda”)
 • Aja kuva seadistamine päeva ja nädala vaates
  • Ajatsooni valik
  • Mitme ajatsooni korraga näitamine ja vaike ajatsooni määramine
  • Tsooni nimetus(t)e sisestamine aja tulba päis(t)esse
  • Hommiku ja öötundide peitmine kalendri vaates (labori lisavõimalus) ning peidust välja toomine, hommiku ja öö piiri määramine
 • Kalendri vaate täiendamine
  • Nädala alguspäeva määramine
  • Nädala numbrite lisamine vaatesse
  • Kalendri kuvamine ainult tööpäevadega
  • Ilmainfo (G Suite võimalus) ja kuufaaside kuvamine
  • Taustapildi lisamine (labori lisavõimalus)
 • Sündmuse sisestamise viisid
  • Kalendri vaates lahtrile või päevale klikkides
  • Kalendri vaates üle kellaja või päevade lahtrite lohistades
  • “Create” nuppu kasutades
  • “My calendars” all soovitava kalendri menüüd kasutades
  • Kiirsisestuse kasutamine
  • Olemasolevast sündmusest koopia tegemine
  • Gmaili keskkonnast sündmuse lisamine
 • Sündmuse muutmine kalendri vaates
  • Sündmuse kestvuse muutmine
  • Sündmuse kuupäeva muutmine
 • Sündmuse põhjalikumad seaded
  • Sündmuse seadete akna avamine (“Create” nupp, “Edit event” nupp või topelt klikk sündmusel)
  • Sündmuse märkimine terve päeva kestvaks (“All day”)
  • Sündmuse algus- ja lõpuaja muutmine, sh teisi ajatsoone kasutades
  • Korduse sisselülitamine (“Repeat”) ja seaded
  • Sündmusele ühise vaba aja leidmine – kalendrite jagamise korral (“Find a time”)
  • Sündmuse asukoha sisestamine, sh Google Maps asukohakaardi kuvamine
  • Sündmuse kirjelduse lisamine
  • Manuste lisamine sündmuse juurde
  • Videokõne lisamine sündmuse juurde
  • Kalendri valik, mille alla sündmus kuulub ning juba tehtud valiku muutmine
  • Sündmusele värvi määramine (NB! mitme kalendri kasutamisel olla tähelepanelik)
  • Sündmusele kalendri vaikeseadetest erineva:
   • meeldetuletus(t)e määramine
   • vaba/hõivatud määrangu seadmine
   • avalik/isiklik määrangu seadmine
   • avalikustamine teistele kasutajatele uue sündmusena oma kalendrisse lisamiseks
  • Sündmuse haldamise omanikuõiguse üleandmine
 • Sündmuse osalejate haldamine
  • Sündmusel osalejate lisamine, sh:
   • osalemise olulisuse määramine (kohustuslik või soovituslik)
   • osalejatele õiguste määramine (näha osalejate nimekirja, kutsuda teisi osalejaid, muuta sündmust)
   • osalejatele e-kirja saatmine, sh märke lisamine, et kirjale oodatakse vastust
  • Sündmusel osalemise kutsele vastamine ja vastuse muutmine:
   • e-kirjas
   • kalendri vaates
   • sündmuse aknas
 • G suite lisavõimalus: sündmuste ressursid
  • ressursside ühiskasutus sündmuse aknas – näiteks koosolekuruumi broneerimine sündmusele
  • ressursside lisamine ja haldamine G Suite halduse lehel
 • Sündmuste kuvamine kalendris
  • mineviku ja / või korduvad tuleviku sündmused väiksema kontrastsusega
  • teiste loodud sündmuste näitamine, kuhu mind on kutsutud – koos kiirvalikuga kutsele vastamiseks
  • teiste loodud sündmuste näitamine, kuhu mind on kutsutud, kuid millel osalemisest olen keeldunud
  • ikoonide lisamine sündmuste kategoriseerimiseks või rõhutamiseks
  • järgmise sündmuseni jääva aja näitamine
 • G suite lisavõimalus: kohtumise aegade jagamine
  • Uue kohtumise loomine ja aegade väljajagamine osalejatele
  • Omale sobiva aja kinnitamine osaleja poolt
  • Broneeritud aegadest ülevaade
 • Ülesannete lisamine ja haldamine
  • Valik tegevuse lisamisel kalendrisse: kas sündmus või ülesanne?
  • Lisatud ülesannete kalendris kuvamine / peitmine
  • Ülesannete halduspaneeeli kuvamine / peitmine
  • Ülesannete lisamine, muutmine,  täidetuks märkimine ja kustutamine kalendri vaates
  • Ülesannete lisamine, muutmine,  täidetuks märkimine ja kustutamine kalendri halduspaneelis, sh:
   • ülesandele tähtaja määramine
   • täidetud ülesannete kuvamine
   • tähtaja järgi sorteerimine
   • ülesannete loendi saatmine e-kirjaga ja printimine
   • Gmaili keskkonnas
  • Ülesannete loendite kasutamine sh:
   • loendite kasutamise võimalused, plussid ja miinused (ei saa kuvada kõikide loendite sisu korraga)
   • loendite lisamine, nimetamine ja kustutamine (NB! vaike-listi ei saa kustutada)
   • ülesande viimine ühest loendist teise
  • G Suite ülesannete tööriista vaste ja omapära (meeldetuletuse lisamise võimalus ülesandele)
 • Minu kalendrite haldamine
  • Kalendri üldandmete lisamine/muutmine:
   • nimi
   • kirjeldus
   • piirkonna nimi otsingu mootorite jaoks paremaks leitavuseks (kui kalender on tehtud avalikuks)
   • ajatsooni muutmine
  • Uu(t)e minu kalendri(te) lisamine
  • Kalendrite kuvamise valikud
  • Kalendri sündmuste meeldetuletuste lisamine ja eemaldamine
  • Kalendri sündmustega seotud tegevustest e-kirja teel teavituste määramine
 • Minu kalendrite jagamine
  • Kalendri muutmine avalikuks, sh:
   • kas näidatakse ka sündmuste nime ja sisukirjeldust või mitte
   • kalendri jagamine kasutajapõhiselt (eeldab kasutajalt Google konto olemasolu), sh:
  • Õiguste määramine, mida kasutaja saab teha:
   • ainult näha sündmuste aegu (vaba/hõivatud info), ilma nime ja sisu nägemata
   • näha sünduste kohta kogu infot
   • õigus jagatud kalendri sündmusi ise muuta
   • õigus jagatud kalendrit teistele edasi jagada ning kasutajaid eemaldada
 • Kalendri teise keskkonda viimine ja importimine
  • Kalendri koodi kopeerimine kodulehel kuvamiseks, sh eelnev vaate seadistamine
  • Kalendri lingi kopeerimine saatmiseks (sisu nägemiseks on vajalik eelnev õiguste jagamine)
  • Kalendri sisu eksportimine teistesse kalendritesse importimiseks
  • Teiste kalendrite sündmuste importimine oma Google kalendrisse (nt Outlookist, aga ka eksporditud Google kalendritest – näiteks kui on soov oma kalendreid kokku liita)
 • Kalendri sündmuste korraga kustutamine
  • Kõigi kalendri sündmuste korraga kustutamine
  • Kalendri kustutatud sündmuste ülevaade, taastamine või lõplik kustutamine
 • Teiste kalendrite lisamine
  • Teiste kasutajate Google kalendrite nägemiseks taotluse saatmine
  • “Huvitavate kalendrite” lisamine
 • Kõigi kalendrite haldamise ülevaatlik töölaud
 • Kalendrite printimine, sh:
  • Valikute erisused – vastavalt, milline kalendri vaade oli enne printimist aktiivne

Koolitaja:
Asko UriAsko Uri
Töötan koolitaja, koolitusjuhi ja koolitusmaterjalide loojana pere-ettevõttes KehaMeeleKool (Kasulik Koolitus™). Selle aja sees on mul olnud au koolitada üle kahte tuhandet inimest, kelle tagasiside koolitustele “10-palli” skaalal on püsivalt keskmisena üle üheksa.
Minu arusaama kohaselt on hea koolitaja inimene, kes – lisaks koolitatava valdkonna väga heale tundmisele – lähtub ennekõike õppijast, on toetava ja positiivse suhtumisega ning on ise õpetatavast teemast vaimustunud. Hea koolituse ja koolitusmaterjali peamisteks omadusteks on köitvus, kerge jälgitavus ja osalejate kaasatus. Need põhimõtted kehtivad võrdväärselt kõigi koolituste puhul, olgu teemaks kas Exceli kasutamine või inimeste juhtimine. Nii koolitaja kui koolitusmaterjalide loojana püüan neid põhimõtteid igapäevases töös järgida ning ennast järjepidevalt arendada.
Olen varemalt töötanud Euroopa rahastusega sotsiaalprojektide algataja ja projektijuhina (3 a), tegevjuhina Eesti-Norra e-õppematerjale tootvas ettevõttes (8 a), turundusjuhina Eesti juhtivas kinnisvarafirmas (3 a), reklaamiagentuuri käivitaja ja eestvedajana (3 a). Haridusteel on minu valikuteks on olnud sotsioloogia ja sotsiaaltöö – lõpetan õpinguid Tartu Ülikooli sotsiaaltöö magistrantuuris.
Kõige rohkem kõnelevad inimesest minu arvates tõekspidamised ja väärtushinnangud. Minu arvamus inimese olemusest ühildub Tema Pühaduse dalai-laama mõttega: iga inimene tahab olla õnnelik, igaühel on õigus õnnelikule elule ning igaüks saab ise oma elu õnnelikuks muuta. Usun, et iga inimese mõte, sõna, otsus ja tegu muudavad mitte ainult meie edasist elu ja võimalikke uusi valikuid, vaid ka ümbritsevaid inimesi ja maailma.

Koolituse maksumus e-kursusena:
E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

E-kursus E-kursus PLUS E-kursus EXTRA
39 € + km 49 € + km 69 € + km
Piiramatu kasutusaeg ja uuendused Piiramatu kasutusaeg ja uuendused Piiramatu kasutusaeg ja uuendused
Koolitaja poolne tugi 2 kuud Koolitaja poolne tugi 12 kuud
Teadmiste kontroll ja tunnistus

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Meie nimevalikut – Kasulik Koolitus – toetab hästi ühe osalenu tagasiside: “Väga kasulik koolitus oli, minu elu teeb see nüüd poole lihtsamaks“. Osavõtjate keskmine hinnang meie koolitustele on kümnesel skaalal üle üheksa. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Google kalendri E-kursus