Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

ICC Akadeemia kursus. Rahvusvahelised tehingud ja lepingud.

Koolituse läbinu omandab teadmised, mis on vajalikud professionaalse väliskaubanduse osaleja töös ning omandatu kinnituseks ICC Akadeemia sertifikaadi ning ICC Eesti/EMI EWT tunnistuse

Koostöös ICC Akadeemia (asub Singapuris) ja ICC Eestiga oleme algatanud seeria koolitusi, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika. Käesoleva koolituse läbinud saavad oma logistikateadmistele lisaks ka rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduse + 1 EAP.

Sihtrühm:
Väliskaubanduse osalised: eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

Kursuse eesmärk:
Arendada osalejate tehinguoskusi ja erialast professionaalsust ning anda sellele rahvusvaheliselt tunnustatud kinnitus.

Rahvusvaheline veebikursus + kontaktkoolitus auditooriumis. Kursusel on ühendatud üheks tervikuks:

 1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse viiest e-osast ja lõpphindamisest koosnev ICC Akadeemia veebikoolitus „Eksport-importsertifikaat“ (EIC). Programm annab laialdased teadmised väliskaubanduse korralduse ja eksport-import tehingute osas. NB! Programmi läbinud saavad rahvusvaheliselt akrediteeritud sertifikaadi (EIC).
  Internetikoolitus toimub inglise keeles
 2. Auditooriumikoolitus, mis on kavandatud toetama veebikursust. Kursus koosneb 6 + 1 kontaktkohtumisest (seminar-töötoast) kestvusega 8 akadeemilist tundi, kus lahendatakse veebikursuse temaatikaga seotud kaasusi ja sooritatakse lõpueksam rahvusvahelise proktori järelvalve all.
  Auditooriumikoolitus toimub eesti keeles

Interneti- ja auditooriumikoolitus läbitakse sünkroon

Teemad:

 • Internetikoolitus koosneb viiest osast.
  • Lesson 1. International Business Law: Basic Principles
  • Lesson 2. International Sales and Model Sale Contract
  • Lesson 3 Agents and Distributors
  • Lesson 4 Dispute Resolution: Mediation, Arbitration and Litigation
  • Lesson 5 Case Study & Assessment section
  • Veebikursuses on ka läbiv küsimustik. Sertifikaat väljastatakse kui 80% küsimustest on õigesti vastatud. Veebikursus jääb osalejale korduvaks kasutamiseks avatuks 12 kuu jooksul
 • Auditooriumikoolituse teemad.
  • Õpetlik avakaasus häkkeri osalusel
  • Lepingud pakkumuse-nõustumuse e oferdi – aktsepti vormis
  • ICC tüüplepingu ülesehitus. Üldtingimused
  • Eritingimused – täidetakse “vali ja märgi meetodil”
  • Harjutus ICC tüüplepingu koostamiseks
  • Veebinari toetavad kaasused

Koolitajad:
Tiit Tammemägi, PhD – ICC registreeritud Incoterms 2020 treener.
Rahvusvahelise Kaubanduskoja I

CC Kaubandusõiguse ja -praktika Komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja

Maht: 6-8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd + kontaktkoolitusel 8 akadeemilist tundi

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS on üks vanemaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid Eestis.
2014. aasta sügisel tähistab EMI EWT oma 25-ndat tegevusaastat. Esimesena Eestis alustati väliskaubanduse õpetamisega, lisandunud on juhtimipsühholoogia, finantsjuhtimise, riigihangete õppesuunad. Samuti korraldadakse rahvusvahelisi õppereise. Käidud on kõikidel kontinentidel, kaasa arvatud Antarktika. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

ICC Akadeemia kursus. Rahvusvahelised tehingud ja lepingud.