Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

IT võrguspetsialisti täiendkoolitus

IT võrguspetsialisti täiendkoolitus hõlmab kolme olulist moodulit: Turvalisuse alused (CompTIA Security+), Turvatestimise baaskoolitus (CompTIA PenTest+) ja Küberturvalisuse analüütiku baasõpe (CompTIA CySA+). Esimeses keskendutakse põhiliste turvapõhimõtete kasutamisele küberturbe kontrollide paigaldamiseks ja riskide leevendamiseks. Teises õpitakse haavatavuste tuvastamist, ründe metoodikaid ja testimist nii võrgu- kui rakendustasandil, valmistudes turvatestija karjääriks. Kolmandas moodulis õpetatakse proaktiivselt jälgima võrku, avastama ja reageerima ohtudele, rünnakutele ning haavatavustele, valmistudes küberturvalisuse analüütiku rolliks.

Sihtgrupp: IT spetsialistid, kes soovivad arendada oma oskusi ja teadmisi küberturvalisuse osas, küberrünnakute tuvastamise, analüüsimise ja nendele reageerimise valdkonnas ning neile, kes soovivad omandada teadmisi ja sertifitseerimist küberrünnakute ennetamise ja lahendamise osas ning kes soovivad saavutada kõrgemaid positsioone IT-turbe valdkonnas.

Koolitusel osalemise eeldused:

 • Inglise keele oskus (koolitusmaterjalid on inglisekeelsed, koolitaja räägib eesti keeles).
 • Võrgunduse alused (CompTIA Network+)  koolituse läbimine, CompTIA Network+ sertifikaadi omamine või samaväärsed teadmised ja oskused (põhiteadmised Windowsist ning arvuti- ja võrgukontseptsioonide fundamentaalne mõistmine).

Koolituse eesmärgid:

 • Turvalisuse alused (CompTIA Security+) mooduli eesmärk on kasutada põhilisi turvapõhimõtteid küberturbe kontrollide paigaldamiseks ja seadistamiseks ning osaleda turbeohtudel reageerimises ja riskide leevendamises.
 • Turvatestimise baaskoolitus (CompTIA PenTest+) hõlmab mitmeid teemasid nagu haavatavuste tuvastamine ja hindamine, ründe metoodikad, võrgu- ja rakendustestimine, aruannete koostamine ning juhtimis- ja tehnilised oskused. PenTest+ mooduli läbimine annab osalejatele teadmised ja oskused, mis on vajalikud turvatestija karjääri alustamiseks või edendamiseks.
 • Küberturvalisuse analüütiku baasõpe (CompTIA CySA+) mooduli peamine eesmärk on proaktiivselt jälgida võrku ja avastada ning reageerida ohtudele, rünnakutele ja haavatavustele ning seda analüüsida.

Koolituse läbimisel on võimalus omandada CompTIA Network Security Professional sertifikaat!

Selleks tuleb positiivse tulemusega sooritada 3 eksamit (eksamid ei ole koolituse hinnas):

 • CompTIA Security+
 • CompTIA PenTest+
 • CompTIA CySA+

Koolituse sisu:

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • Turvalisuse alused (CompTIA Security+)
  • oskab ära tunda rünnakuid ja nendele vastata ning läbi viia turvakontrolle;
  • oskab kasutada turvalisuse hindamise tööriistu;
  • oskab selgitada krüptograafia põhimõisteid;
  • oskab rakendada avaliku võtme infrastruktuuri ja identiteedi- ja juurdepääsuhalduse juhtelemente;
  • oskab hallata juurdepääsuteenuseid ja kontosid;
  • oskab rakendada turvalist võrguarhitektuuri;
  • tunneb turvaseadmete paigaldamist ja seadistamist;
  • oskab installida ja konfigureerida traadita ning füüsilise juurdepääsu turvalisust;
  • oskab rakendada turvalisi võrgu juurdepääsuprotokolle ning võrgurakendusi.
  • oskab selgitada riskijuhtimise ja avariitaaste kontseptsioone ning organisatsiooni turvalisuse mõisteid;
  • oskab kirjeldada turvalise rakenduste arendamise kontseptsioone.
 • Turvatestimise baaskoolitus (CompTIA PenTest+)
  • oskab kavandada ja piiritleda turvateste;
  • oskab teha passiivset andmekogumist;
  • oskab teostada mitte-tehnilisi teste info kogumiseks;
  • oskab teha aktiivset andmekogumist;
  • oskab analüüsida haavatavusi;
  • oskab turvatestida võrke;
  • oskab paljastada seadmepõhiseid haavatavusi;
  • oskab testida rakendusi;
  • oskab teostada järeltegevusi pärast turvatestimist;
  • oskab analüüsida ja raporteerida turvatestimise tulemusi.
 • Küberturvalisuse analüütiku baasõpe (CompTIA CySA+)
  • oskab kasutada andmekogumise ja ohtude avastamise meetodeid;
  • oskab analüüsida ja tõlgendada andmeid;
  • oskab tuvastada ja mõista haavatavusi;
  • oskab nõustada ennetavate meetmete rakendamisel;
  • oskab tõhusalt reageerida intsidentidele ja likvideerida nende tagajärgi.

Koolitaja: 
Peep Võrno on serverite ja võrkude vastu suurt huvi tundnud juba aastast 1992. Koolitajana on ta aktiivsemalt tegutsenud alates aastast 2003.
Sertifikaadid ja tunnistused:
Microsoft Certified Trainer (MCT) aastast 2003

Koolituse lõpetamise tingimused: Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% igast teemast ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • õppematerjale (CompTIA ametlikud õppematerjalid ja praktilisi laborid);
 • koolitajat, kes on sooritanud CompTIA sertifikaadieksamid või omab töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust, kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke ja küpsiseid;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist (lisa kell autoaknal nähtavale kohale ning koolituskeskusesse jõudes registreeri parkimine meie parkimissüsteemis).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Nordic Koolitus OÜ - praktilised IT- ja juhtimiskoolitused Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

IT võrguspetsialisti täiendkoolitus