Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Java programmeerimiskeel edasijõudnutele

Java edasijõudnute koolitus aitab osalejal mõista keerukamaid tehnikaid, arendusmustreid ja tehnoloogiaid. Koolitus annab oskused andmebaasidega suhtlemiseks ja keerukamate rakenduste kavandamiseks, samuti aitab osalejal saavutada pädevuse keerukamate Java-põhiste projektide käsitlemisel ning annab ettevalmistuse nõudlikumateks ülesanneteks tarkvaraarhitektuuri ja arenduse valdkonnas.

Koolituse eesmärk on süvendada osalejate teadmisi ja oskusi Java programmeerimiskeele kasutamisel ning tutvustada keerukamaid ja arenenumaid tehnikaid ning tööriistu. Koolituse käigus õpitakse lahendama keerulisemaid programmeerimisprobleeme, tõhustama rakenduste jõudlust, mõistma sügavamalt objektorienteeritud programmeerimist. Koolitus aitab osalejatel saavutada suuremat pädevust ja enesekindlust keerukamate Java-põhiste projektide käsitlemisel, samuti valmistab osalejaid ette nõudlikumateks ülesanneteks tarkvaraarhitektuuri ja arenduse valdkonnas.

Sihtgrupp: Tarkvaraarendajad, kellel on teadmised Java programmeerimise põhitõdedest. Teiste programmeerimisekeelte oskusega inimesed, kellel on soov õppida Java programmeerimiskeelt.

Koolitusel osalemise eeldused: varasem kogemus Java või mõnes muus programmeerimiskeeles. Läbitud Java arendaja algkursus Java programmeerimiskeel algajatele või samal tasemel teadmised Java programmeerimiskeelest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Java Generics.
 • Java kollektsioonid:
  • Binaarne otsing.
  • Loendite meetodid.
  • Comparable ja Comparator.
  • Kaardid.
  • Muutumatud klassid.
  • Set ja HashSet.
  • Sorteeritud kollektsioonid.
  • TreeMap ja muutmatud kaardid.
 • Põhiline sisend ja väljund, sealhulgas java.util: erindid.
  • Stack Trace ja Call Stack.
  • Erindite püüdmine ja tekitamine.
  • Mitme erindi püüdmine.
 • Samaaegsus Java keeles:
  • Vood. Runnable ja Thread.
  • Katkestamine ja liitmine.
  • Voogude muutujad.
  • Sünkroniseerimine.
  • Deadlock, wait, notify ja notifyAll meetodid.
  • Voogude interferents.
  • Pakett Java Util Concurrent.
  • Taastekkiv lukk ja lukust vabanemine.
  • Voog hääbumine.
  • Andmete sidumine.
 • Lambda avaldised: lambda avaldised seotud plokkides, muutujate ulatus ja funktsionaalne programmeerimine.
  • Funktsionaalsed liidesed.
  • Vood – vahe- ja lõppoperatsioonid.
  • Vood – Flatmap ja lambda parimad tavad.
 • Regulaarsed avaldised: tähemärkide klassid ja piirangumärgised.
  • Quantifier ning Pattern ja Matcher klassid.
  • Matcher otsimise ja rühma meetodid.
 • Tõrkeotsing ja testimine: testimine JUnit-iga.
  • Parameetriline testimine.
  • Erindite käitlemine.
 • Java võrguprogrammeerimine: kliendi ja serveri rakendused.
  • Mitmevooline server.
  • Mitmevoolisus ja ooteaeg.
  • UDP-server ja klient.
  • Kõrgtasemelised API-d.

Koolituse läbiviimise põhimõtted: Koolitus on praktilise suunitlusega, millest teoreetiline osa moodustab 1/4 kogu koolituse mahust. Iga teemaploki juures sooritatakse teadmiste kinnistamiseks praktilisi harjutusi ja osalejad saavad vastused tekkinud küsimustele ning tagasisidet koolitajalt. Koolitaja viib koolituse läbi eesti või inglise keeles.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab Java Generic süntaksit ja selle eeliseid;
 • omandab arusaama binaarse otsingu põhimõtetest ja selle rakendamisest;
 • mõistab põhilise sisendi ja väljundi kasutamist Java-s, sealhulgas java.util paketti;
 • mõistab lõimede (Thread) loomist ja käitamist Java-s;
 • oskab kasutada lambda avaldisi seotud plokkides ja mõista muutujate ulatust;
 • oskab luua regulaarseid avaldisi, kasutades tähemärkide klasse ja piirangumärke;
 • oskab tõrkeotsingut Stack Trace ja Call Stack kasutades.

Koolitaja:
Andre Sääsk.
Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides.
Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakenduste, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala.

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • tunnistust;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.

Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Java programmeerimiskeel edasijõudnutele