Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Juhi oskused 3 päevaga

Kuidas juhtida inimesi, meeskonda ja iseennast.
Käesolev koolitus keskendub kolmele eduka juhi kompetentsile: inimese juhtimine, meeskonna juhtimine ja enesejuhtimine. Programm haarab nendes kõige olulisemad oskused, mille hea valdamine aitab saavutada suurepäraseid tulemusi.

Juhtimine põhineb teadmistel, kogemustel ja intuitsioonil ning inimene õpib seda kogu elu. Aeg-ajalt on hea korraks juhitöö karussellilt maha astuda, saada uusi teadmisi, õppida teiste kogemustest ning katsetada uusi juhtimisvõtteid.

Koolituse eesmärk on läbi teadmiste ja kogemuste aidata osalejatel saavutada suurem enesekindlus ja madalam stressitase oma juhtimistöös.

Sihtgrupp:
Koolitus sobib nii vähese kogemusega juhtidele kui ka seda tööd pikalt teinud inimestele, kes soovivad oma senist kogemust mõtestada ning saada uusi ideid.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on kogenud:
  • coachi “tööriistade” kasutamist
  • lihtsaid võtteid, kuidas inimest avada
  • konstruktiivse tagasiside andmist
  • oma seisundite juhtimist
  • tunnustamise mõjujõudu
  • grupicoachingu toimet
  • kuidas vaatenurga muutmise tehnikaga probleeme lahendada
 • teab:
  • kuidas eristada delegeerimist ülesannete andmisest
  • kuidas leida töötaja “nuppe”, millega teda tulemuslikkusele häälestada
  • mida vajavad inimesed muutuste ladusamaks läbimiseks
  • kuidas häälestuda raskete vestluste pidamisele
  • konfliktide lahendamise võtit
  • mida silmas pidada meeskonna koostamisel
  • kuidas meeskonda edule häälestada
  • mida ja kuidas oma juhtimisoskustes arendada

Koolituse sisu: 

 • 1. päev
  • Sissejuhatus ja coaching
   • Juhi oskuste kolmnurk.
   • Coachingu olemus ja võrdlus mentorlusega.
   • Coachi tööriistad.
   • Probleemilahendus coachingu kaudu, 3 sammu.
    Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, individuaalne ja paaristöö, koolitaja demoseanss, arutelu, praktika.
  • Motivatsiooni loomine
   • Coachingusessiooni läbiviimine
   • Mentorluse ja coachingu võrdlus
   • Motivaatorite ja stressorite kaardistamine
   • Gurud motivatsioonist.
   • Üldine ja isiklik motivatsioon. Töötaja “nuppude” leidmine.
    Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, individuaalne ja grupitöö, coachinguvestlus, arutelu.
  • Muutuste juhtimine
   • Prioriteetide seadmine.
   • Delegeerimise ja ülesannete andmise erinevused.
   • Mida, kellele ja kuidas delegeerida?
   • Muutuste psühholoogilised etapid.
   • Muutuste juhtimise tööriistad
   • Läbitud muutuse kogemuste analüüs.
    Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, grupitööd, videofilmi vaatamine ja järelduste tegemine, arutelud, rollimängud.
  • Faktipõhine tagasiside ja tunnustamine
   • Faktipõhise tagasiside 7 sammu
   • Tõsielu kaasused faktipõhisest tagasisidest.
   • Tulemusliku tagasiside spikker.
   • Tunnustamise mõjujõud.
   • Tunnustamise põhitõed ja praktika.
   • Raskete vestluste liigid.
   • Häälestumine raskeks vestluseks ja õhkkonna loomine.
   • “Kodutöö” ülesande kokkuleppimine
    Kasutatavad meetodid: Kogemuste vahetamine, arutelu, rollimängud koos grupicoachinguga, spontaanse tunnustamise praktika.
 • 2. päev
  • Meeskonna diagnostika
   • Meeskond või töögrupp?
   • Oma meeskonna analüüs
   • Mittetoimiva meeskonna “haiguslugu”
   • Ideaalse meeskonnaliikme 3 omadust.
   • Hea meeskonna koostamine.
    Kasutatavad meetodid: Arutelu, oma meeskonna analüüs, arendav mäng, grupitöö.
  • Toimiva meeskonna ehitamine
   • Usalduse loomine meeskonnas.
   • Initsiatiivi käivitamine.
   • Väärtustloovad konfliktid
   • Huvidel põhinev konfliktilahendus .
    Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, arutelu, negatiivsusharjutus, grupitöö, kaasuse lahendamine
  • Meeskonna häälestamine edule
   • Enesekindla meeskonna kujundamise kaasuse analüüs.
   • Negatiivsusega toimetulek
   • “Hüpe – tulevikku” meetod.
    Kasutatavad meetodid: Arutelu, lühiloeng, grupitöö, rollimäng.
  • Meeskonna coaching
   • Grupicoachingu ja meeskonna coachingu erinevused.
   • Tüüpolukorrad grupicoachingu kasutamiseks.
   • Virtuaalse meeskonna juhtimise kunst.
   • “Kodutöö” kokkuleppimine
    Kasutatavad meetodid: Arutelu, simulatsioon, paarisharjutus
 • 3. päev
  • Juhi isikuomadused
   • TOP 10 hinnatud juhtide isikuomadused.
   • Neuroteaduse vaade motivatsioonile
   • Eneseanalüüs läbi visualiseerimise
    Kasutatavad meetodid: Eneseanalüüs, arutelu, paariscoaching
  • Emotsionaalne intelligents
   • Emotsionaalse intelligentsi (EQ) strateegiad
   • EQ rakendused juhi töös
   • Neurolingvistilise programeerimise (NLP) olemus.
   • NLP baaseeldused inimese mõistmiseks
   • NLP protsess ummikseisu lahendamiseks.e.
    Kasutatavad meetodid: Grupitöö.
  • Enesehäälestamine
   • “Vaatenurkade” meetod.
   • Seisundite teadlik tekitamine.
   • Autentne juht.
   • M. Goldsmithi Mojo-audit
  • Sisemise tasakaalu leidmine
   • D.Silsbee Juhiks olemise väljakutse
   • Mina-pildi analüüs
   • Oma emotsionaalsete reaktsioonide ümberkujundamine
   • Õpitu salvestamine läbi mõttekaardi koostamise.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolituse metoodika on koostatud lähtuvalt 10:20:70 printsiibist, kus 10% ajast annab koolitaja informatsiooni, 20% ajast õpib osaleja teistelt inimestelt ja 70% ulatuses eksperimenteerib ise ja areneb läbi vigade ja õnnestumiste.

NB! Suur osa ülaltoodud 70%-st moodustavad koolituspäevade järgsed “koduülesanded”, mis aitavad omandatud teadmisi töös praktiseerida. See on ka põhjus, miks koolitus toimub skeemi järgi 1 + 1 + 1, kus koolituspäevade vahele on jäetud aeg praktikaks ning järgmisel kohtumisel analüüsime saadud kogemusi.

Ajakava:

 • 09:45 -10:00 Kogunemine
 • 10:00 -11:30 Koolitus
 • 11:30 -11:45 Kohvipaus
 • 11:45 -13:15 Koolitus
 • 13:15 -14:00 Lõuna
 • 14:00 -15:30 Koolitus
 • 15:30 -15:45 Kohvipaus
 • 15:45 -17:00 Koolitus

Koolitaja:
Ivar Lukk
juhtimiskoolitaja ja sertifitseeritud coach
Ivar on üle 25 aasta olnud tippjuht finantsvaldkonnas, telekommunikatsiooni, tootmise, kaitsetööstuse, kinnisvara arenduse jt. valdkondades Eestis, Norras, Rumeenias, Lätis ja Leedus. Tuntumad tema juhitud ettevõtted on olnud Forekspank, Tallinna Väärtpaberibörs ja Tele2 Eesti.
Ivar alustas juhtimiskoolituste läbiviimist 2011. aastal ja käesolevaks ajaks on läbi viinud üle 250 juhtimiskoolituse. Ta õppis coachiks USA-s “Academy of Coaching and NLP-s” ning on esimese coachina Eestis saanud International Coaching Federation’i kõrgema taseme sertifikaadi (Professional Certified Coach). Samuti omab ta NLP Master Practitioneri pädevust.
Ivar on koolitanud paljusid IT-ettevõtteid: Barclays panga IT-keskus, Playtech, Transferwise, Datel, Opus Online, Merit Tarkvara. Lisaks on Ivar olnud Regio, ID-süsteemid ja Trigger Software nõukogudes

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Juhi oskused 3 päevaga