Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Juht ja organisatsiooni areng

Koolitusel käsitletakse eduka juhtimise olulisemaid eeldusi. Traditsioonilises lähenemises mõeldakse strateegilise juhtimise all äristrateegiat ja ärimudelit. Kuid millele edukas strateegia ja äriplaan toetuvad? Mis annab organisatsioonile tõelise ja raskesti kopeeritava konkurentsieelise?

Juhi rolli peetakse tulemuste saavutamisel kriitiliseks. Kuid millist tüüpi juhtidel on eeldus olla edukam? Maailmas on viiekümne viimase aasta jooksul välja antud kümneid tuhandeid juhtimisõpikuid. Nendes kirjeldatud juhtimismudelid ja soovitused on tihti vastuolulised. Kuidas selles virr-varris leida omale ja organisatsioonile sobiv mudel ja stiil?

Koolituse eesmärk on anda suur pilt organisatsiooni pikaajalise edu alustest  ja näpunäiteid tulemusliku juhtimise vahenditest.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud juhid ja praktikud, kes soovivad mõtestatult arendada oma juhtimis – ning eestvedamisoskusi ning seeläbi suurendada meeskonna ja organisatsiooni tulemuslikkust.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Pingutad juhina palju, kuid meeskond või mõni selle liikmetest ei tule kaasa ning seetõttu jäävad eesmärgid saavutamata           ning meeskonna potentsiaal rakendamata?
 • Kas teatud otsused tekitavad halba enesetunnet?
 • Soovid igapäevasest töörutiinist välja astuda ning analüüsida enda juhiomadusi ja juhtimispraktikaid?
 • Soovid arendada oma eestvedamisoskusi?
 • Kas leiad, et sinu meeskonnas on sedavõrd erinevad inimesed, et on raske leida ühist keelt?

 Koolituse sisu:

 • Tegevusfilosoofia ja juhtimine
  • Väärtuste ja organisatsiooni kultuuri mõju strateegiale ning igapäevatööle
  • Edu DNA
   Kasutatavad meetodid: juhtimiskaasuste analüüs, loeng, individuaalne harjutus.
 • Meeskonna loomine
  • Meeskonnaliikmete valik ja värbamine
  • Läbimõeldud rollijaotus
  • Hea meeskonna tunnused
   Kasutatavad meetodid: arutelud, analüüs, loeng.
 • Eesmärgistamine ja tulemuste monitooring
  • Isiklike ja meeskondlike eesmärkide sidumine
  • Väärtus – ja tulemusjuhtimise samaaegne rakendamine
   Kasutatavad meetodid: individuaalne analüüs, arutelud, loeng.
 • Juhi areng
  • Juht kui treener
  • Isikliku juhtimisstiili leidmine ja arendamine
   Kasutatavad meetodid: individuaalne ja rühmatöö, arutelud, loeng.

Koolituse tulemusena osaleja

 • mõistab paremini organisatsioonikultuuri ja tegevusfilosoofia olulisust;
 • omab ülevaadet erinevatest juhtimismeetoditest;
 • mõistab isiklikku juhtimisülesannet ja oma organisatsiooni arenguvõimalusi;
 • teab, kuidas leida oma meeskonda sobivad inimesed, püstitada õiged eesmärgid ja luua motiveeriv töökeskkond.

Koolitaja:
Andres Liinat

Andres Liinatil on mitmekülgne kogemus nii era- kui ka avalikust sektorist, ta on edukalt juhtinud nii suuri kui väiksemaid organisatsioone, nii juhi kui ka ettevõtjana. Tal on kogemus nii küpsete kui ka startapilike ettevõtete juhina sellistest organisatsioonidest nagu Reval Hotelligrupp, Tallinna Kaubamaja, Hansapank, Bookinghouse.net, Tartu Ülikool. Viimase huvitava väljakutsena juhtis ta hiljuti Eesti edukamaks ettevõtteks tunnistatud AS Cleveron.
Andres on omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis tööstuse juhtimise ja planeerimise erialal ning omandanud Helsingis Haaga Instituudis IMD (International Management Diploma).
Kui varasemalt oli Andres Liinat koolitajana tegev põhitöö kõrvalt, siis nüüd on ta keskendunud organisatsioonide ja juhtide aitamisele ning nende arengu toetamisele. Ta peab läbimõeldud meeskonna moodustamist ja meeskonnatööd edu saavutamise kriitilisteks faktoriks ja tahab jagada oma kogemusi ja teadmisi, kuidas luua ning juhtida tulemuslikku meeskonda.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Juht ja organisatsiooni areng